Otoczenie pałacu w Otwocku Wielkim w rejestrze zabytków

Wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków teren przylegający do „Uroczyska Rokola“, czyli zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim. To działka, na której w pobliżu pałacu Bielińskich inwestor planuje zbudować osiedle domów jednorodzinnych.

SYLWIA WYSOCKA

Teren przylegający do jednego z najcenniejszych obiektów pałacowo-parkowych na Mazowszu udało się objąć opieką konserwatorską m.in. dzięki staraniom władz powiatu otwockiego. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa działkę ewidencyjną nr 1270/4 w Otwocku Wielkim będącą otoczeniem „Uroczyska Rokola”. Bezpośrednim powodem decyzji był pomysł zbudowania na tym terenie osiedla domów jednorodzinnych.

Osiedle wpłynie na otoczenie

Teren w Otwocku Wielkim nie ma miejscowego planu zagospodarowania, więc na początku stycznia 2018 roku do burmistrza Karczewa wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 14 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, m.in. szambem. Ponieważ działka graniczy z wpisanym do rejestru zespołem parkowo-pałacowym, mazowiecki konserwator zabytków odmówił uzgodnienia przesłanego przez gminę projektu decyzji ustalającej warunki takiej zabudowy. W argumentacji podkreślono, że osiedle bezpowrotnie zniszczy charakter tamtejszych terenów, zbyt silnie oddziaływując na wartości zabytkowe, oraz zakłóci historyczne osie widokowe wynikające z kompozycji. Równolegle z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania działki do rejestru zabytków.

Okazało się jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Inwestor odwołał się od decyzji konserwatora. Minister kultury i dziedzictwa narodowego we wrześniu 2018 r. uchylił zaskarżone przez niego postanowienie. Ponieważ zostało wszczęte postępowanie dotyczące wpisania działki do rejestru zabytków, określono, że do czasu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie na tym terenie nie będzie można prowadzić prac budowlanych ani żadnych innych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyglądu zabytku.

W połowie listopada 2018 r. inwestor ponownie wystąpił do burmistrza Karczewa o wydanie warunków zabudowy. Tym razem w decyzji została już ustalona dopuszczalna kubatura planowanych 14 budynków. Wojewódzki konserwator zabytków uznał wtedy, że podczas uzgadniania inwestycji nie wzięto pod uwagę zabytkowego charakteru otoczenia i zagospodarowania terenów wpisanych już do rejestru. Konserwator zamówił specjalistyczną opinię uzasadniającą wpisanie działki do rejestru i zawierającą analizę zagrożeń wynikających z jej planowanego zagospodarowania.

W toku prowadzonej procedury do urzędu konserwatora wpłynęły też pisma starosty otwockiego i kuratora Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim popierające wpis do rejestru zabytków działki, na której miało powstać osiedle.

Warto podkreślić, że sama działka, której dotyczy postępowanie, nie ma obecnie cech zabytkowych, ale żeby została objęta ochroną konserwatorską, wcale nie musi posiadać takich znamion. Ustawowa definicja otoczenia zabytku mówi bowiem, że jest to teren wyznaczony w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Zwolennicy wpisu działki do rejestru argumentują, że jest to uzasadnione właśnie ze względu na potrzebę ochrony sąsiadującego zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Wpis otoczenia do rejestru zabytków jest także uzasadniony, gdy istnieje ryzyko, że zabudowa planowana w najbliższym sąsiedztwie chronionego obiektu może doprowadzić do zmiany jego charakteru – a taka sytuacja może mieć miejsce w tym przypadku. Zdaniem konserwatora budowa osiedla domów jednorodzinnych może stworzyć zagrożenie nieodwracalnego przekształcenia przedpola widokowego parku, a tym samym bezpowrotnie zniszczyć dotychczasową perspektywę widokową na zabytek od strony ul. Zamkowej i zaburzyć cały układ kompozycyjno-widokowy stanowiący wartość artystyczną. To z kolei obniży wartość zabytkową „Uroczyska Rokola”.

Konserwator zdecydował

Pod koniec października wojewódzki konserwator zdecydował o wpisie działki do rejestru zabytków. Ponieważ jednak równolegle burmistrz Karczewa najpierw wydał decyzje o warunkach zabudowy, a później wszczęto jeszcze postępowanie dotyczące podziału nieruchomości na kilkanaście małych działek, konserwator nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jak podkreślono w uzasadnieniu decyzji, zasadne jest, aby organ opieki konserwatorskiej miał możliwość oceny wpływu wszelkich planowanych działań na tym terenie na wartości zabytkowe obiektu. Teraz czekamy na to, jakie będą dalsze losy budowy osiedla w sąsiedztwie pałacu Bielińskich.

2 komentarze do “Otoczenie pałacu w Otwocku Wielkim w rejestrze zabytków

 • 16 grudnia 2019 o 08:28
  Permalink

  No to konserwator położył łapę jak na innych otwockich zabytkach (czytaj ruinach) jak willa Julia czy Wieża Ciśnień. Ja rozumiem, otaczanie opieką zabytków jeśli jest plan na konserwację i zarabianie na nich. A pałac się sypie, drzewa spróchniałe padają. Za 20 lat to będzie cmentarzysko, bo Państwo polskie nie ma pieniędzy, a prywatnych inwestorów się nie wpuszcza.

  Odpowiedz
 • 16 grudnia 2019 o 13:03
  Permalink

  Głupoty piszesz, bardzo dobrze że ochrania się zabytki. Deweloper na drzewo niech spada.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.