Bez inwestycji na Ługach

Uchwała budżetowa była przedmiotem burzliwej dyskusji podczas posiedzenia rady, wcześniej doczekała się modyfikacji i poprawek. Radni zdjęli m.in. największą proponowaną na ten rok inwestycję na osiedlu Ługi, czyli remontem ul. Sikorskiego.

SYLWIA WYSOCKA

Sesja budżetowa w Karczewie odbyła się w poniedziałek, 30 grudnia o nietypowej dla tego samorządu godzinie 14. Przewodniczący rady Piotr Żelazko tłumaczył to koniecznością zabezpieczenia czasu na dyskusję o ważnym dla gminy dokumencie, ale część radnych uznała to za działanie wymierzone przeciwko licznemu uczestnictwu w obradach mieszkańców. Burmistrz Michał Rudzki podkreślił, że jego propozycja uchwały budżetowej w części inwestycyjnej koncentruje się na tym, czego oczekiwali mieszkańcy m.in. w trakcie kampanii wyborczej.

– Jest to głównie szeroko pojęta infrastruktura: drogi, chodniki, kontynuacja budowy szkół w Nadbrzeżu i Sobiekursku, zwiększone kwoty na budżet obywatelski na każdym osiedlu oraz inwestycje, które trzeba kontynuować ze względu na wcześniej podjęte decyzje, m.in. budowa sieci kanalizacji na terenach wiejskich, co po analizie nie przyniesie wcale tak korzystnych efektów, jak wydawało się w ubiegłej kadencji – podkreślił burmistrz.

Zwrócił też uwagę na konieczność sfinansowania 2 mln 400 tys. zł deficytu powstałego w wyniku przyjęcia przez radę niższych niż zaproponował stawek opłat za śmieci. Trzeba go pokryć z dochodów bieżących, jak stwierdził Rudzki kosztem „płynności funkcjonowania urzędu”. Polemizowali z tym radni, którzy dowodzili, że oszczędności są możliwe np. w wydatkach na promocję.

Projekt uchwały budżetowej z autopoprawkami burmistrza i wnioskami komisji budżetowej uzyskał pozytywną opinię radnych. Komisja zgłosiła jednak pewne uwagi, w których upatruje zagrożeń dla realizacji budżetu. – Wskazano dużą liczbę inwestycji, które mają zostać sfinansowane ze sprzedaży majątku, a także konieczność zapłaty mylnie naliczonego tzw. janosikowego w wysokości 10 mln 657 tys. 527 zł – podkreślił przewodniczący komisji budżetowej Jarosław Jobda.

Radny Piotr Kwiatkowski przekonywał, że powinny znaleźć się pieniądze na remont ulicy Sikorskiego. Zgodnie z opracowywanym harmonogramem budowy dróg ta ulica została wskazana jako jedna z pierwszych.

Większość radnych zdecydowała jednak, że propozycja radnych z Ługów i samego burmistrza zniknęła z projektu uchwały budżetowej, a 350 tys. zł zapisane na budowę tej drogi rozdysponowano na inne inwestycje (m.in. przebudowa pasa drogi w Otwocku Małym, projekt ul. Bohaterów Powstania Listopadowego i ul. Moniuszki). Tym samym zdecydowali, że w budżecie na 2020 r. w ogóle nie ma będzie większych inwestycji na Ługach. Tuż przed głosowaniem radny Mateusz Stanaszek złożył jeszcze wniosek o zdjęcie z projektu uchwały 250 tys. zł przeznaczonych na budowę ul. Traugutta i przeznaczenie ich na budowę ul. Sikorskiego, ale przepadł on w głosowaniu.

Nowe wprowadzone inwestycje to m.in.: pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie, budowa wodociągu przy ul. Reja i Krasickiego, modernizacja przepompowni przy ul. Otwockiej w Karczewie (40 tys. zł), projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne i projekt boiska przy szkole w Nadbrzeżu.

Uchwała została przyjęta większością dziewięciu głosów „za” przy trzech „przeciwko” (Aleksandra Kowalczyk, Piotr Kwiatkowski i Mateusz Stanaszek) i jednym „wstrzymującym się” (Marek Płaczek).

Komentarze:

  • Piotr Żelazko, przewodniczący rady miejskiej:
    Ostateczny kształt budżetu poznamy w trakcie roku, gdy wyjaśni się sprawa „janosikowego” – czyli przekonamy się, czy pieniądze zostaną nam zwrócone w całości, w części, czy może wcale. Druga kwestia to inwestycje, które mają być sfinansowane ze sprzedaży majątku. Mam nadzieję, że gmina nie będzie wyzbywać się go po niskich cenach. Jestem temu przeciwny, ale zobaczymy, ile z tych planów uda się zrealizować. Radni dołożyli do inwestycji zawartych w projekcie budżetu kilka nowych propozycji, np. wodociąg na dwóch ulicach czy projekt rozbudowy szkoły w Glinkach o oddziały przedszkolne, bo jest to jedyna placówka na terenach wiejskich, gdzie nie ma przedszkola. Zaproponowaliśmy niższe stawki za śmieci, w zamian ograniczając bieżące wydatki, m.in. w urzędzie. Znaleźliśmy też pieniądze na częściowy remont przepompowni przy ul. Otwockiej i dzięki temu w najbliższym czasie powinna poprawić się sytuacja osób mieszkających w sąsiedztwie tego obiektu.
  • Michał Rudzki, burmistrz Karczewa:
    Poziom wydatków bieżących kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, co sprawia, że pula pieniędzy przeznaczanych na inwestycje jest mocno ograniczona. Jako burmistrz nieustannie podejmuję starania, by sukcesywnie ograniczać wydatki bieżące. Czeka nas jeszcze dużo pracy w tej kwestii. Musimy też budować stabilny system dochodów własnych gminy. Negatywna decyzja rady miejskiej w zakresie przekształcenia Grupy Remontowej jest w mojej ocenie dużym błędem. Proponowane przeze mnie zmiany wygenerowałyby ok. 250 tys. zł oszczędności rocznie. Gminę czekają wydatki, na które nie mamy wpływu. Wzrost płacy minimalnej w znaczący sposób odbije się na budżecie gminy. Trudna i niepewna sytuacja finansowa sprawia, że tym bardziej musimy szukać oszczędności, bo środki będą potrzebne na wkład własny do projektów, w których będziemy występować o dofinansowanie zewnętrzne. Planujemy złożyć wniosek m.in. do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o pieniądze na budowę drogi w Glinkach. Chcę także realizować projekt rewitalizacji rynku i inne inwestycje finansowane z funduszy zewnętrznych, m.in. w zakresie dróg oraz infrastruktury sportowej. Priorytetem jest więc szukanie oszczędności, np. poprzez powołanie Centrum Usług Wspólnych, które zajmie się obsługą administracyjną jednostek gminnych, oraz uszczelnienie systemu windykacji. Znalezienie oszczędności jest również istotne w związku z planami wprowadzenia w 2020 roku zapowiadanej w kampanii wyborczej „Karty Mieszkańca”. Zmiany są potrzebne, aby gmina mogła nadal prężnie się rozwijać. Tylko współpraca rady miejskiej z urzędem może zagwarantować realizację inwestycji i nowych przedsięwzięć w kolejnych latach.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.