Karczewskie Centrum Kultury i Sportu będzie miało nowego dyrektora

Karczewskie Centrum Kultury i Sportu (CKiS), które powstało po połączeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie miało nowego dyrektora. Kierująca do tej pory MGOK-iem Anna Zakrzewska złożyła wypowiedzenie. Nie do końca wiadomo, jaka będzie przyszłość nowej placówki, bo na grudniowej sesji radni nie zgodzili się na zmiany w statucie.

SYLWIA WYSOCKA

W połowie października rada miejska wyraził zgodę na połączenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i utworzenie jednej instytucji – Centrum Kultury i Sportu. Zgodnie z przyjętym wtedy statutem nowej jednostki, zarządza nią dyrektor, a szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakresy obowiązków poszczególnych pracowników miał określić nowy regulamin. Dotychczas funkcję dyrektora MGOK-u pełniła Anna Zakrzewska, a dyrektora MOSiR-u, po różnych zawirowaniach kadrowych, wiceburmistrz Karol Chróścik. Jednak pod koniec grudnia dyrektor Zakrzewska złożyła wypowiedzenie. Jego okres upłynie pod koniec marca. Jak podkreśla w rozmowie z „Linią” burmistrz Karczewa Michał Rudzki, nie zapadła jeszcze decyzja o tym, jak zostanie wybrany następca Anny Zakrzewskiej. – Może zostanie ogłoszony konkurs, ale nie wykluczam, powierzenia komuś pełnienia obowiązków dyrektora, aby zachować ciągłość pracy placówki – przyznaje burmistrz.

W CKiS pojawia się jeszcze jeden problem, ponieważ radni na grudniowej sesji nie zgodzili się na przyjęcie proponowanej przez burmistrza uchwały wprowadzającej do statutu funkcję zastępcy dyrektora ds. sportu. Oprócz takiego zastępcy w strukturze organizacyjnej placówki ma znaleźć się jeszcze kierownik także zajmujący się sportem. Radni nie otrzymali od burmistrza opisu zakresów obowiązków tych pracowników, o co wnioskowali.

Burmistrz Rudzki zamierza jednak ponownie przedstawić projekt uchwały w sprawie statutu. Wprowadzenie do statutu zapisu o zastępcy dyrektora jest potrzebne do ogłoszenia naboru na to stanowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.