Umorzą dług za mieszkanie

Józefowscy radni przyjęli program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali komunalnych. Dzięki temu mieszkańcy, którzy z powodu problemów finansowych nie płacili czynszu, mogą starać się o częściowe umorzenie zadłużenia. Miasto wyciąga rękę do osób, nad którymi ciąży widmo długów, ale też liczy na to, że uda się odzyskać chociaż część należności.

SYLWIA WYSOCKA

Zgodnie z zapowiedziami władze Józefowa przygotowały kompleksowy program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Ustawa o finansach publicznych w uzasadnionych przypadkach daje samorządom możliwość umarzania należności. Samorząd może też odroczyć terminy ich spłaty lub rozłożyć płatność na raty.

Władze Józefowa zdecydowały się na takie rozwiązanie ze względu na rosnącą liczbę dłużników nieregulujących należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych. Obecnie zaległości czynszowe wynoszą już ponad 5 mln 300 tys. zł. Są to zobowiązania główne, odsetki i koszty postępowania. Prowadzone na bieżąco procedury windykacyjne nie przynoszą odpowiednich efektów głównie z powodu niskiego stopnia zamożności najemców, ich trudnej sytuacji życiowej itd. Wprowadzając program, miasto daje szansę zminimalizowania zadłużenia, aby z czystą kartą można było na bieżąco regulować opłaty. Taka restrukturyzacja została wprowadzona m.in. w Warszawie, Lublinie, Elblągu Kaliszu, czy we Wrocławiu, a jej skuteczność jest oceniana wysoko.

Restrukturyzacja prowadzona będzie według ściśle określonych zasad (szczegóły w ramce), na podstawie wniosku, który musi wypełnić osoba zainteresowana umorzeniem długu, oraz podpisanego porozumienia. Wypełniony wniosek (dostępny w BIP Miasta Józefów pod adresem: jozefow.bip.eur.pl/public/?id=200225) należy składać w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu miasta. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej (budynek B, pok. 2), tel. 22 779 00 52 lub 53.

Wysokość umorzeń, o które można wystąpić:

  • przy kwocie zadłużenia ogółem do 10 tys. zł umorzeniu podlega 40 proc. zadłużenia, pod warunkiem zapłaty pozostałych 60 proc. oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
  • przy zadłużeniu ogółem powyżej 10 tys. zł umorzeniu podlega kwota 4 tys. zł powiększona o 80 proc. nadwyżki ponad kwotę 10 tys. zł, jednak nie więcej niż 20 tys. zł, pod warunkiem zapłaty pozostałej kwoty ogólnego zadłużenia oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
  • przy zadłużeniu powyżej 30 tys. zł umorzeniu podlega kwota 20 tys. zł, powiększona o 95 proc. nadwyżki ponad kwotę 30 tys. zł, pod warunkiem zapłaty pozostałej kwoty zadłużenia oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat.

Zapłata powinna nastąpić w terminie:

  • 24 miesięcy od dnia podpisania porozumienia w stosunku do dłużnika, którego zadłużenie ogółem wynosi do 10 tys. zł,
  • 36 miesięcy od dnia podpisania porozumienia w stosunku do dłużnika, którego zadłużenie ogółem wynosi powyżej 10 tys. zł i do 30 tys. zł,
  • 60 miesięcy od dnia podpisania porozumienia w stosunku do dłużnika, którego zadłużenie ogółem wynosi powyżej 30 tys. zł.

Uwaga!

  • W przypadku, gdy dłużnik wykaże trudną sytuację finansową, zwłaszcza kiedy wysokość raty ustalona według terminów spłaty nie pozwala mu na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i dokonywania spłaty, burmistrz może na uzasadniony wniosek dłużnika przedłużyć okres spłaty o maksymalnie 12 miesięcy.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.