Zmiany personalne w ZDP i PINB

Nowym dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych został Paweł Tomasz Grzybowski z Warszawy. O wyborze poinformował wicestarosta Krzysztof Kłósek.

paweł tomasz grzybowski pinb

Informację o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wicestarosta podpisał we wtorek, 21 stycznia. W wyniku powtórnie ogłoszonego konkursu funkcję obejmie Paweł Tomasz Grzybowski. 

Nowy dyrektor ZDP uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność budowa dróg i mostów. W swojej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie na stanowisku specjalisty w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury oraz w Wydziale Inwestycji i Remontów w Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jako kierownik robót w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie oraz jako najpierw majster, a później  kierownik robót drogowych w spółce Strabag. Ma uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Należy do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak napisano w uzasadnieniu decyzji, jako kandydat na stanowisko dyrektora wykazał się on odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym, spełnił wszystkie wymagania formalne, uzyskał maksymalną liczbę punktów dodatkowych za wymagania pożądane. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bogatą wiedzą dotyczącą samorządu, zarządzania drogami powiatowymi, kierowania bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Paweł Grzybowski na stanowisku dyrektora ZDP zastąpi Marka Płaczka.

Wiadomo także, kto obejmie funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spośród pięciu kandydatów został wybrany Wiktor Kuśmirek, który rozpocznie  urzędowanie od lutego.

wiktor kuśmirek zdp

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. W wyniku takiej procedury spośród pięciu kandydatów starosta wybrał Wiktora Kuśmirka, absolwenta inżynierii lądowej na Politechnice Warszawskiej.

Wiktor Kuśmirek prowadzi własną firmę projektową, ale w zawodowej karierze ma m.in. półroczny epizod w pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka. W latach 2000-2003 pracował także jako inspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Ma uprawnienia geologiczne w zakresie określania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest m.in. finalistą ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku 2016. Swoje obowiązki zacznie wykonywać od lutego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.