Kiedy ruszają zapisy do podstawówek?

Zaraz po feriach, w poniedziałek, 24 lutego, rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych otwockich szkół podstawowych. Dzieci mieszkające w rejonie danej szkoły mają zapewnione miejsce w tej placówce. Można też starać się o przyjęcie do podstawówki spoza rejonu, o ile będą tam wolne miejsca.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Jeśli rodzic wybiera szkołę rejonową, musi złożyć w niej deklarację o chęci podjęcia w niej nauki przez dziecko i dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania. W przypadku starania się o zapisanie dziecka do szkoły spoza rejonu trzeba wziąć udział w rekrutacji i dostarczyć do placówki dodatkowe dokumenty. 

W rekrutacji pod uwagę brane są kryteria i punktacja określone w uchwale rady miasta (patrz ramka). Wniosek o przyjęcie rodzic składa w szkole pierwszego wyboru. Dziecko zostanie przyjęte, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.

Kryteria i punktacja w rekrutacji do szkoły spoza rejonu

 • Rozpoczęcie i kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej we wniosku o przyjęcie – 14 pkt.
 • Ubieganie się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole położonej w odległości do trzech kilometrów od miejsca zamieszkania kandydata – 10 pkt.
 • Rozliczanie się rodzica lub rodziców mieszkających w Otwocku z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku – 10 pkt.
 • Wskazanie przez rodzica/rodziców kandydata klasy integracyjnej w przypadku szkoły z oddziałami integracyjnymi – 5 pkt.
 • Wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.
 • Samotnie wychowywanie dziecka w rodzinie – 1 pkt.
 • Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 1 pkt.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

 • Od 24 do 28 lutego – składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej wniosków o kontynuację edukacji w pierwszej klasie.
 • Od 2 do 13 marca – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
 • Od 16 do 27 marca – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
 • 30 marca, godz. 10 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 30 marca do 3 kwietnia – obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
 • 6 kwietnia, godz. 10 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 7 kwietnia –  można występować o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.