Ślad „Pięćdziesiątki” to najlepsza droga

Rada Powiatu Otwockiego podjęła stanowisko w sprawie przedstawionych wariantów dla autostrady A50. Radni jednomyślnie negatywnie zaopiniowali proponowany przebieg autostrady.

SYLWIA WYSOCKA

Władze powiatu, podobnie jak wiele gminnych samorządów, w drugiej połowie lutego zostały zaskoczone propozycjami wariantów przebiegu Autostrady A50. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła cztery warianty autostradowej obwodnicy Warszawy (a dla każdego korytarz o szerokości pięciu kilometrów). Dwie proponowane trasy obwodnicy zlokalizowane są niedaleko tranzytowej drogi krajowej nr 50 i przebiegają przez gminy: Otwock, Karczew, Celestynów, Wiązowna i Kołbiel. Niektóre prowadzą przez rezerwaty i wsie.

To budzi protesty mieszkańców, którzy oczekują zdecydowanej reakcji lokalnych władz. Powiatowi radni na sesji w czwartek, 27 lutego podjęli stanowisko w tej sprawie, które następnego dnia miało zostać rozesłane do władz gmin, powiatu, a także Centralnego Portu Komunikacyjnego i GDDKiA. Rada powiatu negatywnie opiniuje w nim planowany przebieg obwodnicy przez teren powiatu otwockiego.

W uzasadnieniu radni napisali m.in.: „Plany poprowadzenia autostradowej obwodnicy Warszawy A50 przez tereny powiatu otwockiego, a szczególnie przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, obszary chronione oraz wsie, budzą duże kontrowersje i niezrozumienie. W jednym z wariantów przebiegu autostrady jest ona poprowadzona m.in. przez otwockie lasy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (MPK) i obszary Natura 2000 oraz bagno Całowanie. (…) Droga przebiega przez środek MPK, m.in. tuż obok skansenu fortecznego Dąbrowiecka Góra, mija bardzo blisko Pogorzel (od strony Otwocka), następnie biegnie między Kopkami i Malcanowem, a dalej przez lasy i pola w stronę Wielgolasu Duchnowskiego. Ten wariant wzbudza sprzeciw ze względu na przewidywane zniszczenia terenów MPK, który już został pocięty przez budowę POW. Drugi z wariantów zakłada bieg trasy autostrady przez bagno Całowanie i lasy od Taboru na południe Człekówki i Reguta do przecięcia doliny Świdra między Gadką a Sufczynem, dalej prawie równolegle do DK50 wzdłuż linii kolejowej, przecinając Teresin w stronę Mińska Mazowieckiego. Obydwa warianty przechodzą przez miejscowość Glinki, które nowa autostrada mogłaby wręcz przeciąć na połowę”.

Rada powiatu nie wyraża zgody na powyższe rozwiązania. Zwraca się też z wnioskiem o zaproponowanie przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie powiatu otwockiego w istniejącym przebiegu drogi krajowej nr 50 wraz z wykorzystaniem budowanego węzła „Kołbiel” i planowaną obwodnicą Kołbieli, a także wybudowanej obwodnicy Góry Kalwarii. „Zaproponowany przebieg wydaje się rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia rozbudowy istniejącej drogi i ograniczonej ingerencji w środowisko naturalne, a dodatkowo pozwoli znacznie zmniejszyć zakres ingerencji w istniejącą zabudowę mieszkaniową” – podkreślają radni.

Rada powiatu liczy na to, że pozostałe samorządy oprócz swojego sprzeciwu wobec zaproponowanych wariantów także skłonią się ku propozycji, by obwodnica prowadziła drogą krajową nr 50.

4 komentarze do “Ślad „Pięćdziesiątki” to najlepsza droga

 • 8 marca 2020 o 09:52
  Permalink

  Rada powiatu zachowała się mało odważnie ,lokalizacja świetna dla powiatu Otwockiego dająca szanse na rozwój powiatu i wyjście z kręgu zapadłej dziury znajdującej się 30 km od centrum stolicy

  Odpowiedz
 • 11 marca 2020 o 15:48
  Permalink

  Jedyna opcja dobra dla rozwoju Otwocka, od ronda w Sobiekursku przez Janów obok cmentarza w Karczewie za drobiarskimi następnie Pomiędzy Śródborowem a Pogorzelą.

  Odpowiedz
 • 7 kwietnia 2020 o 09:55
  Permalink

  Przedłużenie obwodnicy przez Śródborów, Pogorzel nie spotka się z akceptacją. Ta droga nie jest przystosowana do ciężkiego ruchu, na jej drodze znajduj się dwie szkoły, przy jednej nie ma nawet chodnika, poza tym droga biegnie tuż przy zabudowaniach mieszkalnych. Jeżeli taka koncepcja będzie poważnie rozważana, spotka się ze STANOWCZYM sprzeciwem mieszkańców i szeroko zakrojonymi działaniami opozycyjnymi.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.