Powiat: Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w czasie pandemii

Koronawirus nie oszczędza również lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą oni liczyć na pewną pomoc gmin, które przesuwają w czasie terminy zapłacenia podatku od nieruchomości. Niektóre samorządy dają możliwość wnoszenia opłat w ratach albo nawet umarzają zaległości. Czy to wystarczająca pomoc, żeby ocalić lokalne firmy?

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA, PRZEMEK SKOCZEK

Najwięcej przedsiębiorców liczących na pomoc samorządów jest w Otwocku, Józefowie i Wiązownie. Jak sprawdziliśmy, w Celestynowie nikt nie składał jeszcze wniosku o udzielenie wsparcia. Mimo to tamtejszy urząd gminy przygotowuje pewne rozwiązania, np. tymczasowe zwolnienie z opłat czynszowych dla firm, których siedziby znajdują się na gruntach gminnych. W gminie Sobienie-Jeziory, mającej tradycje sadownicze, przedsiębiorstwa borykają się przede wszystkim z problemem suszy. Nie otrzymaliśmy też informacji z gminy Kołbiel o działaniach pomocowych ze strony samorządu. Pozostałe gminy z powiatu otwockiego już podjęły konkretne decyzje w sprawie pomocy dla przedsiębiorców (Józefów i Wiązowna) lub są w trakcie ich wdrażania (Otwock, Karczew i Osieck).

Józefów

Józefowscy radni podjęli decyzję o pomocy lokalnym firmom podczas sesji w piątek, 17 kwietnia. Uchwała w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią, przeszła przy pełnym poparciu rady. Opłaty za kwiecień, maj i czerwiec będą oni mogli uiścić do 30 września. Przywilej obejmuje m.in.: firmy gastronomiczne, edukacyjne, wychowawcze, zajmujące się organizacją imprez, związane ze sportem, kulturą, rozrywką i rekreacją, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotelarzy, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, przewoźników i firmy transportowe. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy wszystkie informacje uzyskają w urzędzie miasta i na stronie http://www.jozefow.pl.

Karczew

Gmina proponuje pakiet wsparcia dla lokalnego biznesu, tzw. Konkrety Karczewskie. – Nie chcemy tworzyć tych planów odgórnie, bez przedsiębiorców, dla których mają one przecież powstać. Żeby działania były realne i skuteczne, musimy poznać skalę zagrożeń i sytuację firm dotkniętych kryzysem – mówi burmistrz Michał Rudzki. Dlatego od początku kwietnia prowadzi z przedsiębiorcami konsultacje. Każdy z nich może złożyć osobiście lub drogą elektroniczną formularz, w którym określi skalę problemu w jego firmie oraz to, jakiej pomocy oczekuje od samorządu.

– Mamy już kilkanaście zgłoszeń. Będą one podstawą do przedstawienia tzw. Konkretów Karczewskich – pakietu wsparcia dla lokalnego biznesu – zapowiada burmistrz. Całościowy pakiet wsparcia ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach. – Będę przekonywał radnych, aby na trzy miesiące zwolnili z podatku od nieruchomości podmioty, których działalność została zawieszona lub  w znacznym stopniu ograniczona wskutek pandemii koronawirusa. Będę zabiegał również o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla innych przedsiębiorców. Oprócz tego podmioty, które wynajmują do celów gospodarczych lokale należące do gminy Karczew, będą mogły liczyć na obniżkę czynszu – deklaruje Rudzki.

Karczewski samorząd dołączył do akcji „Doceń lokalnego przedsiębiorcę” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspólna Przestrzeń. Akcja polega na promowaniu za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych lokalnego biznesu, usług i handlu. – Chcemy też wspomóc przedsiębiorców poprzez gminne inwestycje i zlecenia. Już teraz gmina opłaca wszystkie faktury przed terminem, żeby zminimalizować zatory płatnicze. Będziemy stymulować rynek i dawać ludziom pracę poprzez możliwość realizacji wielu gminnych inwestycji. Przedsiębiorcy mogą być pewni, że nie zostaną sami w tej trudnej sytuacji – zapewnia burmistrz.

Wiązowna

Chcąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, wiązowscy samorządowcy wprowadzili „Pakiet pomocowy”. Został on przygotowany z myślą o tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku zaistniałej sytuacji. Takie firmy mogą ubiegać się o odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości – zarówno należności bieżących, jak i zaległości za okres od trzech do sześciu miesięcy.

Przedsiębiorcy mogą także rozłożyć podatek na raty, określając liczbę i wysokość wpłat (maksymalnie do końca 2020 roku). W określonych sytuacjach dopuszczalne jest nawet umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Dokumenty można już składać. Należy do nich dołączyć stosowne oświadczenia, formularze i sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych.

Najlepiej robić to w formie elektronicznej: urzad@wiazowna.pl. Można też złożyć wnioski do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku w dni powszednie w godz. od 8 do 14. Szczegóły na stronie http://www.tuwiazowna.pl i w wydziale podatków.

Inną inicjatywą urzędu jest akcja „Stawiam na Wiązownę – kupuję lokalnie”. – W obliczu panującej pandemii, wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń bardzo ważna jest nasza solidarność i odpowiedzialność. Uruchomiliśmy profil na Facebooku, na którym zbieramy oferty sklepikarzy, usługodawców i producentów funkcjonujących na terenie gminy Wiązowna, aby łatwiej było odnaleźć nam, mieszkańcom, te małe, lokalne firmy, które działają w pobliżu nas – informuje Marzena Szulik z wydziału rozwoju gospodarczego.

Osieck

Urząd gminy dość szybko ocenił sytuację i możliwości pomocy przedsiębiorcom ze swojego terenu. Nie ma ich zbyt wiele.

– W pierwszej kolejności przeanalizowaliśmy dzierżawę lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku gdy specyfika prowadzonej działalności dotknięta jest kryzysem. Większość lokali jest zajęta pod działalność związaną z prowadzeniem sklepów spożywczych, a także piekarnię i przedszkole. Wszystkie te rodzaje działalności nie zostały pozbawione dochodów. Następnie analizowaliśmy zapisy art. 15 p specustawy oraz komunikat z 20 marca 2020 roku „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Robiliśmy to pod kątem podjęcia uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia wójt Osiecka Karolina Zowczak.

– Nie przygotowaliśmy jednak uchwały z uwagi na liczne wątpliwości. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów w gminie Osieck przymusowo zamkniętych z powodu epidemii, wątpliwości jest kilka i dlatego jeszcze zastanawiamy się, jak to zrobić – dodaje.

Otwock

Otwoccy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w podatku od nieruchomości i od środków transportu. Chodzi o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty zaległości i umorzenie odsetek za jej zwłokę, umorzenie zaległości wymagalnych od marca br., umorzenie naliczonej opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty. Aby otrzymać taką pomoc, trzeba złożyć wniosek do prezydenta Otwocka (wzór na stronie http://www.otwock.pl) ze wskazaniem, w jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację finansową podatnika. Ponadto są przygotowywane projekty uchwał m.in. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które zostaną skierowane pod obrady najbliższej sesji rady miasta.

Jarosław Margielski podjął też działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy wydzierżawiają lub wynajmują miejskie nieruchomości, a ich działalność została zakazana lub znacznie ograniczona. Prezydent wyda w tej sprawie zarządzenie, w którym będą szczegółowo określone warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie, m.in. złożenie w określonym terminie wniosku oraz formularza informacji (wzory pism będą załącznikami do zarządzenia).

W dniu złożenia wniosku przedsiębiorcy nie mogą zalegać z opłatami czynszu dzierżawnego czy najmu. Przedsiębiorcy muszą wykazać, że ograniczenie działalności spowodowało spadek dochodów nie mniej niż o 50 proc.

Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności mających charakter cywilnoprawny w ramach pomocy publicznej de minimis (dla małych i średnich przedsiębiorców – przyp. red.).

Aby ją otrzymać, trzeba złożyć do prezydenta wniosek i wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz wymagane dokumenty (szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.