20 milionów złotych dla przedsiębiorców

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy z powiatu otwockiego mogą zwracać się do Powiatowego Urzędu Pracy o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Owocki PUP ma do dyspozycji 20 mln zł. Dotychczas wnioski złożyło ponad 760 przedsiębiorców.

SYLWIA WYSOCKA

Poszczególne samorządy gmin powiatu otwockiego podejmują różne działania, które mają pomóc lokalnym firmom przetrwać trudny czas pandemii. O pomoc przedsiębiorcy mogą zwrócić się również do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

– To PUP ma fundusze do wspomagania lokalnej przedsiębiorczości – podkreśla starosta Cezary Łukaszewski. W piątek, 17 kwietnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podjął decyzję o przekazaniu urzędowi pracy w Otwocku 20 mln zł na realizację programu wsparcia przedsiębiorców z terenu powiatu otwockiego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wnioski w zakresie wsparcia przedsiębiorców rozpatruje PUP. Jednym z instrumentów wsparcia realizowanych obecnie przez otwocki PUP są jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

– Można ubiegać się o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Jest ona nisko oprocentowana (0,05 proc. stopy redyskontowej) i może ulec umorzeniu, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy – tłumaczy dyrektor PUP Danuta Wolska-Rzewuska.

– Jeśli w ciągu 14 dni po upływie tego czasu przedsiębiorca złoży do nas wniosek o umorzenie , a także wymagane oświadczenie o trzymiesięcznym prowadzeniu działalności, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona. Jeżeli takiego wniosku w tym czasie nie złoży, wtedy urząd pracy sporządzi harmonogram spłat, które powinny być uregulowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dodaje.

Dyrektor PUP podkreśla, że od czasu wprowadzenia tzw. drugiej tarczy antykryzysowej zaszły korzystne zmiany dla przedsiębiorców. W ramach pierwszej tarczy byli oni zobowiązani utrzymać zatrudnienie po udzieleniu wsparcia, obecnie wymogiem jest prowadzenie działalności przez trzy miesiące. Jest to dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ani nigdy nie zatrudniali pracowników. – To bardzo korzystne, ponieważ nie dyskryminuje takich podmiotów gospodarczych – podkreśla Wolska-Rzewuska.

Przedsiębiorcy z terenu powiatu otwockiego chętnie sięgają po pożyczkę. Od początku obowiązywania tarczy (najpierw pierwszej, później drugiej) do 22 kwietnia do otwockiego urzędu pracy wpłynęły 764 wnioski o wsparcie. 109 z nich zostało pozytywnie zaopiniowanych.

Cały czas analizowane są kolejne wnioski i wypłacane kolejne pożyczki. Głównym problemem jest czas rozpatrwania podań: ze względu na pandemię PUP, podobnie jak inne tego typu jednostki, ma ograniczone możliwości kadrowe, a zdarza się też, że mikroprzedsiębiorcy błędnie wypełniają wnioski. To wydłuża całą procedurę. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

NOWE ZASADY

Od 18 kwietnia, czyli po wejściu w życie tzw. drugiej tarczy antykryzysowej, obowiązują nowe zasady oraz treści wniosków i umów dotyczących udzielania jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

  • Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. i w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. Ważne! O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników – także samozatrudnieni.
  • Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że pożyczkobiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą. Jeżeli pożyczkobiorca spełni ww. warunek, składa do urzędu pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.
  • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej poprzez platformę http://www.praca.gov.pl lub w formie papierowej do urzędu.
  • Aktualne zasady, instrukcja wypełnienia i wzory wniosków są dostępne na stronie http://www.otwock.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracowników i przedsiębiorców“ lub na http://www.praca.gov.pl w przypadku elektronicznego składania wniosku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.