Budowa TBS-ów ruszy jesienią

Nabierają tempa działania dotyczące budowy TBS-ów przy ul. Poniatowskiego w Otwocku. Inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę, rada miasta przyjęła kryteria wynajmu mieszkań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie się na jesieni, a pierwsi lokatorzy zamieszkają w nowym bloku w grudniu przyszłego roku.

SYLWIA WYSOCKA

Na działce przy ul. Poniatowskiego, przekazanej przez miasto Otwock spółce OZEC, powstaną dwa budynki TBS. W każdym będzie po 20 mieszkań. Inwestor ma już prawomocne pozwolenie na budowę, obecnie trwają prace projektowe dla przyłączy energetycznych, które będą realizować PGE i gazownia.

Wartość kosztorysowa inwestycji razem z wartością gruntu przekazanego spółce przez miasto wynosi ok. 11 mln zł. Budowa ma opierać się w znacznym stopniu (blisko 7 mln zł) na finansowaniu zwrotnym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek został złożony we wrześniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu jest procedowany.

– W marcu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, po raz trzeci dokonaliśmy korekty wniosku. Docelowo na działce zamiast jednego dużego budynku ma powstać zabudowa o mniejszej niż początkowo zakładano powierzchni. Wpłynęło to także na zmiany kosztów budowy – wyjaśnia wiceprezes OZEC Dariusz Łokietek. – Mimo że w BGK wystąpiły pewne opóźnienia, mamy nadzieję, że do końca maja otrzymamy zapewnienie, że dofinansowanie zostanie nam przyznane – dodaje.

Wiceprezes Łokietek zaznacza, że część budowy będzie finansowana z partycypacji przyszłych najemców, która może wynieść do 30 proc. wartości metra kwadratowego mieszkania, czyli łącznie ok. 2 mln zł. Ważne jest to, że BGK nie przekazuje żadnej transzy kredytu, jeśli najpierw nie zostaną uruchomione środki własne OZEC-u lub pochodzące z wpłat przyszłych najemców. Dlatego m.in. podczas sesji rady miasta w piątek, 22 maja konieczne było ustalenie warunków i trybu przyznawania mieszkań, co zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być także wpisane w KRS spółki.

– Po dokonaniu naboru najemców już we wrześniu chcemy rozpocząć inwestycję. Jej zakończenie planowane jest na 20 grudnia 2021 roku – informuje Łokietek.

Podczas piątkowej sesji radni przyjęli warunki, na podstawie których będzie można ubiegać się o mieszkanie w otwockim TBS-ie. Aby znaleźć się w gronie szczęśliwców, trzeba spełnić szereg wymogów, w tym finansowe, ponieważ określono minimalny i maksymalny próg dochodowy, aby mieszkania wynajmowały osoby średnio zarabiające. Ustalono także kilka kryteriów, których spełnienie gwarantuje dodatkowe punkty. Na wyższą pozycję rankingową można awansować np. za młody wiek, wielodzietność oraz fakt, że dotychczas mieszkało się w Otwocku lub zwolniło się zajmowany lokal komunalny.

W blokach będzie osiem mieszkań jednopokojowych, 20 dwupokojowych i 12 trzypokojowych o powierzchni od 29 do 54 m kw. Pierwszeństwo w wyborze będą miały osoby niepełnosprawne. Wysokość czynszu miesięcznego OZEC szacuje na ok. 16 zł za m kw., ale to może ulec zmianie.

– Już teraz mamy kilkunastu chętnych na mieszkania. Myślę, że ze znalezieniem pozostałych nie będzie problemu – mówi Dariusz Łokietek. Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja, która będzie liczyła co najmniej pięć osób. Ogłoszenia naboru chętnych można się spodziewać po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK i gdy zmiany zostaną wpisane w KRS. O terminy, kryteria i rodzaje mieszkań chętni mogą pytać, kontaktując się z Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej.

Kyteria

Jakie kryteria będą musieli spełnić chętni do zamieszkania w TBS-ie?

  • brak tytułu prawnego do mieszkania w tej samej miejscowości,
  • określony maksymalny i minimalny próg dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,
  • konieczność stałego dochodu u co najmniej jednej osoby zgłoszonej do zamieszkiwania,
    Dodatkowe kryteria (gdy chętnych będzie więcej niż mieszkań)
  • niepełnosprawność,
  • liczba dzieci,
  • wiek wnioskodawcy (najwięcej punktów mają osoby do 30. roku życia)
  • dotychczasowe zamieszkiwanie na terenie gminy Otwock i rozliczanie podatków w tutejszym urzędzie skarbowym,
  • zwolnienie na rzecz gminy zajmowanego dotychczas lokalu komunalnego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.