Na lokalnym rynku pracy bezrobocie prawie nie wzrosło

Mimo kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem w powiecie otwockim na razie nie odnotowano gwałtownego wzrostu liczby osób bez pracy. Pod koniec kwietnia stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,1 proc. i w porównaniu z marcem wzrosła o 0,2 punktu procentowego.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Sprawdziliśmy, czy skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii koronawirusa są odczuwalne w powiecie otwockim. Jednym z głównych wskaźników jest stopa bezrobocia. Jak poinformowała „Linię” dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska, na razie odnotowano niewielki wzrost liczby osób bezrobotnych. Jednak dopiero w czerwcu będzie można dokładniej określić, jak pandemia wpłynęła na sytuację na rynku pracy.

Obecnie z przedstawionych danych z końca kwietnia wynika, że w PUP w Otwocku zarejestrowano 2017 osób bez pracy. To o 74 osoby (3,8 proc.) więcej niż na koniec marca. Spośród bezrobotnych 755 osób mieszka na wsi (co stanowi 37,4 proc. ogółu mieszkańców powiatu bez pracy). W porównaniu z marcem to więcej o 42 osoby (5,9 proc.). Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wzrosła o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. na końcu kwietnia). Szacowana liczba bezrobotnych pod koniec kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 55,4 tys. osób.

Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach – najbardziej w woj. warmińsko-mazurskim i woj. zachodniopomorskim (wzrost o 0,6 punktu procentowego). Najniższe bezrobocie było w województwach: wielkopolskim, śląskim, małopolskim i mazowieckim (4,7 proc.). Według szacunkowych danych w powiecie mińskim stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,4 proc. (wzrost w stosunku do marca o 0,3 punktu procentowego).

W powiecie otwockim większość bezrobotnych to mężczyźni (1093 osoby, czyli 54,2 proc.). Na koniec kwietnia w otwockim urzędzie pracy były zarejestrowane 924 kobiety, co stanowi 45,8 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z marcem populacja bezrobotnych kobiet wzrosła o 41 osób (tj.
o 4,7 proc.), a liczba mężczyzn bez pracy wzrosła o 33 osoby (tj. o 3,1 proc.). 345 bezrobotnych miało prawo do zasiłku, co stanowiło 17,1 proc. ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z marcem przybyły 32 takie osoby. Wśród bezrobotnych pobierających zasiłek więcej jest kobiet, w kwietniu stanowiły one 54,2 proc. Osoby bez prawa do zasiłku to 82,9 proc. ogółu bezrobotnych (1672 osoby).

Na koniec kwietnia w urzędzie pracy było zarejestrowanych 67 osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (to 3,3 proc. ogółu bezrobotnych). Co ważne, w kwietniu żaden pracodawca z powiatu otwockiego nie zgłosił zamiaru dokonania zwolnień grupowych. Status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy miało 1541 osób, co oznaczało, że około 77 na 100 bezrobotnych spełniało kryteria pozwalające na zaliczenie ich do tej kategorii. Spośród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najbardziej liczną grupę tworzyli długotrwale bezrobotni (801 osób, tj. 39,7 proc.), bezrobotni powyżej 50. roku życia (616 osób, tj. 30,5 proc.) oraz bezrobotni do 30. roku życia (450 osób, tj. 22,3 proc.).

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że w kwietniu urząd pracy nie odnotował jeszcze wzrostu bezrobocia wynikającego z trwającej pandemii koronawirusa. Może to być efekt pomocy oferowanej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Mimo to napływ osób bezrobotnych był wyższy od odpływu, co przełożyło się na wzrost liczby osób bez pracy zarejestrowanych w PUP (patrz ramka).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.