Uchwała ws. TBS-ów nieważna

Wojewoda mazowiecki unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Otwocka w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań, których budowę w systemie TBS planuje Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wstrzymuje wykonanie uchwały.

SYLWIA WYSOCKA

Otwoccy radni podjęli uchwałę w sprawie kryteriów i trybu wynajmu mieszkań podczas sesji nadzwyczajnej 22 maja. W uzasadnieniu do niej czytamy, że określanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (a do takiego zaliczono mieszkania, które zostaną wybudowane przez spółkę OZEC) należy do kompetencji rady gminy. Rada zaakceptowała więc kryteria, które – wpisane do treści umowy spółki – stanowiły podstawę do wszczęcia procedury doboru najemców mieszkań partycypujących w kosztach ich budowy. Jednak 24 czerwca wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził w całości nieważność uchwały rady miasta akceptującej warunki starania się o mieszkanie w TBS-ie. Liczące osiem stron uzasadnienie rozstrzygnięcia wojewoda podsumowuje słowami: „Uznać należy, że doszło do istotnego naruszenia prawa będącego podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały. Nie wskazano w niej prawidłowych podstaw prawnych dla przyjętych rozstrzygnięć i w ocenie organu nadzoru brak jest przepisów, które mogłyby je stanowić”.

Wątpliwości wojewody dotyczyły zwłaszcza konkretnych kryteriów. Część z nich jest bowiem „nieznana ustawom”, jak choćby warunek posiadania stałego dochodu w gospodarstwie domowym przez co najmniej jedną osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania. Brak jest także właściwej kolejności działań – przewidziano np. warunek zawarcia umowy najmu w postaci wpłaty kaucji, podczas gdy zapis ustawowy wskazuje, że to dopiero umowa najmu może przewidywać obowiązek jej wpłaty.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymało wykonanie z mocy prawa uchwały rady miasta. Tymczasem 30 czerwca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przedstawiciele OZEC-u podpisali umowę w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. OZEC planuje budowę 40 mieszkań w systemie TBS w dwóch budynkach przy
ul. Poniatowskiego. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł, pierwsi najemcy mieli wprowadzić się do grudnia 2021 roku. Jak czytamy na stronie internetowej otwockiego urzędu miasta, nadal prowadzony jest nabór wniosków przyszłych najemców. Odsyłacz prowadzi zainteresowanych do kryteriów wynajmu mieszkań opublikowanych w przeddzień rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, czyli 23 czerwca.

Zapytaliśmy, czy rozstrzygnięcie wojewody komplikuje proces naboru najemców. – Uchwała nie wprowadzała kryteriów, a miała na celu jedynie wyrażenie pozytywnego stanowiska Rady Miasta Otwocka odnośnie do wspomnianych kryteriów. Intencją spółki było potwierdzenie za pośrednictwem wspomnianej uchwały zaangażowania radnych w tworzące się struktury i sposób naboru przyszłych najemców budowanych przez OZEC lokali mieszkalnych, aby podkreślić czynny udział rady miasta w tym zakresie – tłumaczy wiceprezes OZEC Dariusz Łokietek. – Niestety, podjęcie wspomnianej uchwały zostało zakwestionowane przez służby prawne organu nadzorczego jako zbyteczne, co jednak w żaden sposób nie rzutuje na kwestię prowadzenia naboru. Niezależnie od wyżej wspomnianej uchwały kryteria naboru zostały zaakceptowane przez sąd rejestrowy, którym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, i obowiązują, dlatego prowadzenie naboru nadal jest jak najbardziej możliwe – dodaje Łokietek.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.