Budowa tunelu zagrożona?

Władze gminy Celestynów przygotowują się do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę tunelu drogowego pod przejazdem kolejowym na ul. Jankowskiego. Tymczasem konserwator zabytków uruchomił procedurę wpisania do rejestru zabytków fragmentów działek, na których ma powstać inwestycja.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie w piśmie z 6 lipca powiadomił, że wszczął postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków otoczenia drewnianej willi z zielenią leśną przy ul. św. Kazimierza 16 w Celestynowie. Przypomnijmy, że wspomniana działka została już wpisana do rejestru zabytków w 1983 roku, teraz ochroną ma być objęty także przylegający do niej teren.

Postępowaniem konserwatora objęto część pasa drogowego ul. Jankowskiego, fragment przyległego pasa gruntu linii kolejowej oraz część pasa drogowego przy ul. św. Kazimierza. Strony postępowania mogą zgłaszać uwagi, wnioski i dowody w sprawie.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków do dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, przy zabytku zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem. Prowadzenie prac bez uzgodnień z konserwatorem grozi karą nawet do pół miliona złotych.

Komentarze do decyzji konserwatora

 • Krzysztof Kłósek, wicestarosta powiatu otwockiego:
  – Już w maju 2019 roku gmina Celestynów na mocy porozumienia uzyskała wszelkie upoważnienia do dysponowania gruntem pod działką drogową przy ul. Jankowskiego. W obecnej sytuacji, jeżeli gmina Celestynów jest zdeterminowana do realizacji inwestycji, musi uzgadniać prace z konserwatorem, co na pewno jest znacznym utrudnieniem. Oczywiście powiat otwocki nadal ma w budżecie 500 tys. zł na ten rok jako swój wkład w budowę przejazdu. Niezależnie od postępowania przed konserwatorem zabytków, które może znacznie utrudnić realizację inwestycji, podtrzymujemy ustalenia zawarte w porozumieniu z 2019 roku. Naszym zdaniem walka z konserwatorem mija się z celem. Należy z nim współpracować i uzgodnić warunki sposobu realizacji inwestycji. Stroną do prowadzenia
  rozmów w tym zakresie jest gmina Celestynów.
 • Witold Kwiatkowski, wójt gminy Celestynów:
  – Decyzja konserwatora z pewnością nie pomaga w realizacji tej inwestycji. Podobnie jak rada gminy, jestem zdeterminowany, żeby rozwiązać problem mieszkańców związany z zapewnieniem bezpiecznego, bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową. To jest konieczne. To powiat jest właścicielem tej działki i to on powinien reagować, jeżeli chodzi o objęcie ul. Jankowskiego ochroną zabytków. Co jest tak zabytkowego na tej ulicy, może dowiemy się w tym postępowaniu. Asfalt jest zabytkowy? Płytki chodnikowe? Kawałek rury kanalizacyjnej? My mamy pozytywną opinię konserwatora z marca 2019 roku, w której dał nam zielone światło dla tej inwestycji.
  Czekamy teraz na ostateczną odpowiedź ze strony PKP i zatwierdzenie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu, bo realizujemy tę inwestycję także przy udziale kolei. Gdy tylko je dostaniemy, opublikujemy ogłoszenie. To jest kwestia dni. Moim celem jest wykonanie tej inwestycji.
 • Wiktor Lach, społeczny opiekun zabytków w powiecie otwockim:
  – Taki wpis do rejestru jest po to, żeby chronić zabytek przed inwestycjami, w tym liniowymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego odbiór. Chodzi o to, żeby nic nie mogło tam powstać bez zgody konserwatora i nie naruszyło substancji zabytkowej. Teraz chronione jest tylko otoczenie zabytku jako działka zalesiona wewnątrz. Oznacza to, że inwestycja nie może wejść na nieruchomość, która jest zabytkiem, w związku z tym został rozszerzony wpis, od którego wójt czy zarządca drogi może się odwołać. Wtedy takie odwołanie najpierw trafia do ministerstwa, a potem WSA, który może uchylić decyzję konserwatora. W przypadku złożenia odwołania cała procedura może potrwać nawet dwa lata. Inwestycja kolejowa, która trwa, nie jest zagrożona z powodu tej decyzji. PKP z konserwatorem zabytków sprawnie uzgadniają wszystkie sprawy i zlecają wszystkie ekspertyzy.

2 komentarze do “Budowa tunelu zagrożona?

 • 22 lipca 2020 o 17:14
  Permalink

  Czy coś wiadomo na temat terminu oddania do użytku wiaduktów przy stacji w Otwocku i ulicy Orlej? Chodzę tam codziennie dwa razy dziennie i nie widzę jakiś zdecydowanych postępów prac, które wskazywałyby że będzie to oddane w lipcu jak pisaliście jeszcze kilka tygodni temu. Czy ten termin jest aktualny czy nastąpi to w rocznicę zamknięcia tego przejazdu pod torami (co miało miejsce w połowie sierpnia 2019 r.) czy może jeszcze później? Budimex to chyba już bije jakieś rekordy Guinessa w leniwym budowaniu wiaduktów kolejowych, bo pierwsze prace w okolicach otwockiej stacji zaczęli jakieś 1,5-2 lata temu. I ciekawi mnie ile jeszcze będą się z tym grzebać nie dając ludziom przejechać spokojnie na drugą stronę miasta.

  Odpowiedz
 • 22 lipca 2020 o 17:21
  Permalink

  No to pozostajemy w średniowieczu. Pa.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.