Prezydent dostał absolutorium

Podczas sesji w piątek, 7 sierpnia, prezydent Jarosław Margielski otrzymał od otwockich radnych zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. – To dzięki dobrej współpracy możliwa jest realizacja zmian i działań, które określiliśmy na początku kadencji – podkreślił prezydent.

SYLWIA WYSOCKA

Procedurę oceny ubiegłorocznej pracy prezydenta Otwocka rozpoczęła dyskusja nad raportem o stanie gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organ wykonawczy przedstawia taki raport, prezentując m.in. realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Chociaż w dyskusji nad programem mogli brać udział również mieszkańcy, nikt nie zgłosił chęci udziału w debacie.

Pytania dotyczące raportu formułowali radni. Przodowali w tym kontrkandydaci prezydenta w wyborach samorządowych z 2018 roku, czyli Ireneusz Paśniczek i Przemysław Bogusz. Radni pytali o te uchwały i inwestycje, które z jakichś powodów nie zostały zrealizowane lub ukończone w ubiegłym roku. Chodzi m.in. o termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę przedszkola modułowego czy Leśnego Parku Wiejska. I choć prezydent udzielał wyjaśnień, wspomniani radni nie wyrazili aprobaty dla udzielenia mu wotum zaufania.

Radny Paśniczek zagłosował „przeciwko”, Bogusz wstrzymał się od głosu. Pozostałych 14 radnych głosowało „za”. Wotum zaufania jest o tyle ważne, że w przypadku jego nieudzielenia w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Następnie po dyskusji nad wykonaniem budżetu, przedstawieniu wniosku komisji rewizyjnej oraz opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej radni głosowali nad udzieleniem absolutorium. Radni nie byli jednomyślni, od głosu wstrzymali się Ireneusz Paśniczek i Przemysław Bogusz. Ten ostatni w dyskusji nad wykonaniem budżetu wskazywał m.in. na bardzo niski poziom realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, niewielki stopień wydatkowania środków zaplanowanych na remonty w szkołach podstawowych, remont tylko trzech pustostanów, niepełny poziom realizacji wydatków na wymianę źródeł ciepła, nieduży stopień wykonania zapowiadanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wzrost kosztów utrzymania urzędu.

Do wątków podnoszonych przez radnego odniósł się nie tylko prezydent Margielski, lecz także przewodniczący komisji rewizyjnej Mariusz Strawiński, który podkreślił, że komisja szczegółowo rozpatruje sprawozdanie finansowe miasta.

– W części opisowej sprawozdania prezydent wskazał pozycje, w których nastąpiło niepełne lub zerowe wykonanie w stosunku do planu, ale wskazał też racjonalne przyczyny takich odchyleń. Na przykład w przypadku termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej kluczowa była zamian wniosku o dofinansowanie, co skutkowało przeniesieniem realizacji prac na ten rok – tłumaczył Strawiński.

– Bardzo dziękuję wszystkim za dobrą współpracę w ubiegłym roku. To dzięki współpracy między radą miasta, prezydentem, urzędem i gminnymi spółkami możliwa jest realizacja zmian i działań, które radni i ja określiliśmy na początku tej kadencji, a na bieżąco dostosowujemy je do istniejących potrzeb gminy. Proszę również o słowa krytyki, bo one są podstawą do tego, żebyśmy działali coraz lepiej. To wotum zaufania traktuję jako mobilizację do jeszcze bardziej intensywnej i efektywnej pracy – powiedział po udzieleniu wotum zaufania prezydent Jarosław Margielski.

– Jeżeli urząd pracuje właściwie i urzędnicy mają dobre podejście, to można skutecznie wprowadzać zmiany (…) Bardzo dziękuję za ten konstruktywny rok, jednak musimy starać się wykorzystywać ten czas jak najlepiej, żeby pod koniec kadencji mieszkańcy mogli zauważyć pozytywne zmiany, które ma przynieść nasza praca – dodał.

Realizacja budżetu w 2019 roku

  • Dochody budżetu miasta zostały wykonane w 99,88 proc. planowanej kwoty, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 99,36 proc. planu, natomiast dochody majątkowe w 114, 35 proc.
  • Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 88,44 proc. planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 93,71 proc. planu po zmianach, a wydatki majątkowe w 61,84 proc. planowanej kwoty.
  • Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 mln 800 tys. 66 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26 mln 890 tys. 987 zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.