Więcej miejsca dla autostrady

Znamy wyniki konsultacji społecznych w sprawie wstępnego przebiegu planowanej obwodnicy Warszawy A50, która ma powstać w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dwa proponowane warianty drogi miałyby przebiegać przez teren gmin: Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel i Otwock. Teraz korytarz drogowy poszerzono jeszcze o Józefów

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowano raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W dokumencie przedstawiono m.in. koncepcje układu komunikacyjnego, który ma obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. Konsultacje trwały od 10 lutego do 10 marca. Zebrano łącznie ponad 146 tysięcy opinii, w tym także uwagi mieszkańców powiatu otwockiego oraz władz samorządowych. Przypomnijmy, że wszyscy wyrazili sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów, które miałyby prowadzić m.in. przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000, inne obszary chronione, a także przez środek wsi Glinki w gminie Karczew.

W raporcie czytamy, że celem konsultacji było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km. Na mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL. Należy podkreślić, że na obecnym etapie inwestycji realizacja żadnego z wariantów nie została przesądzona, a przedstawiony materiał stanowi podstawę do dalszych dyskusji i analiz.

Z punktu widzenia powiatu otwockiego najważniejsze jest to, że postulat rozszerzenia korytarza drogowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej o miejscowości Osieck i Pilawa został przyjęty jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji drogowych. W uzasadnieniu czytamy: „Z uwagi na zasadność wykorzystywania przestrzeni istniejących już ciągów komunikacyjnych pierwotnie zaproponowano korytarz w ciągu drogi DK 50. W toku procesu konsultacji uznano jednak zasadność wprowadzenia zmian w przebiegu korytarza drogowego między Mińskiem Mazowieckim a Górą Kalwarią, ponieważ bufor przyjętej odległości ringu od Warszawy (40-50 km) nie został osiągnięty. Proponuje się zatem poszerzenie korytarza OAW na południe w zakresie obejmującym Osieck i Pilawę. Jest to również konsekwencja rozszerzenia korytarza drogowego dla analiz przebiegu OAW w rejonie Grójca i Góry Kalwarii”.

W zaprezentowanym stanowisku CPK załączona mapa pokazuje także, że korytarz poszerzono również w kierunku północnym, obejmując np. miasto Józefów. Analiza pozostałych przebiegów korytarzy drogowych wokół Warszawy pokazuje, że przedstawiony raport sprowadza się głównie do rozszerzenia zasięgów proponowanych korytarzy drogowych, a więc zwiększenia obszarów, na których mogą powstać ewentualne drogi tranzytowe. Odnośnie uwag dotyczących orientacyjnych wariantów przebiegów tras wskazano, że zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez projektantów na dalszym etapie prac.

 Z informacji przekazywanych przez spółkę CPK wynika, że kolejnym etapem ma być przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu zawierającego korytarze uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji. Procedura ta przewiduje udział społeczeństwa. W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do niego prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych dla poszczególnych inwestycji dalszymi działaniami są inwestycje kolejowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podaje na razie nowych informacji o dalszych pracach w zakresie inwestycji drogowych.

One thought on “Więcej miejsca dla autostrady

  • 9 września 2020 o 02:48
    Permalink

    pismany upadly na (pusta i chora) glowe

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.