Marszałek sprzedaje dawne sanatorium

Czy teren dawnego sanatorium sejmikowego przy ul. Samorządowej 16/20 w Otwocku jeszcze w tym roku zmieni właściciela? Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił pierwszy przetarg na sprzedaż części tej nieruchomości. Cena wywoławcza wynosi 6 mln 100 zł.

SYLWIA WYSOCKA

Na początku ubiegłego tygodnia Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Samorządowej 16/20 w Otwocku. Chodzi o teren, na którym znajduje się zespół pięciu budynków stanowiących kompleks zabudowań dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego im. Stanisława Okulicza.

W skład sprzedawanego kompleksu wchodzą: budynek dawnego szpitala i sanatorium, budynek administracyjny z 1950 roku, budynek portierni wybudowany w 1963 roku i dwa budynki magazynowe (jeden z 1950, drugi z 1977 roku). Wszystkie to pustostany, które od wielu lat nie są użytkowane. Budynek sanatorium wraz z otoczeniem jest objęty prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków, więc prowadzenie przy nim prac restauratorskich lub robót budowlanych
wymaga pozwolenia konserwatora.

3 czerwca 2019 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał województwu mazowieckiemu zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, jednocześnie formułując zalecenia konserwatorskie, do realizacji których ewentualny nabywca zostanie zobowiązany w umowie. Przed upływem sześciu miesięcy od daty nabycia nieruchomości będzie on musiał zabezpieczyć zabytek, żeby zahamować proces jego niszczenia, a przed upływem trzech lat od zakupu ma obowiązek przystąpienia do prac budowlano-konserwatorskich w oparciu o program uzgodniony z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Na terenie obejmującym sprzedawaną część nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – grunty na sprzedaż są w nim oznaczone jako tereny usług o charakterze unikalnym (symbol w planie „UU”).

Cenę wywoławczą określono na 6 mln 100 tys. zł. Przetarg odbędzie się 25 listopada o godzinie 10 w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.