Nie wolno palić w kominkach!

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP). Najwięcej emocji wywołał zakaz palenia w kominkach w dni, kiedy pojawi się smog, czyli gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość 50 ug/m3. Program przewiduje także m.in. sukcesywną wymianę lub likwidację źródeł niskiej emisji, inwentaryzację kotłów oraz nowe nasadzenia zieleni

SYLWIA WYSOCKA

Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 roku oraz utrzymującej się złej jakości powietrza. Program przyjęty we wtorek, 8 września przez mazowiecki sejmik dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia i strefy mazowieckiej (pozostały obszar).

Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest zmniejszenie ilości substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jego jakości. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 – o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc. – Największy wpływ na jakość powietrza mają sami mieszkańcy. Dlatego po raz pierwszy w programie określiliśmy ich obowiązki takie jak m.in. informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw czy przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale antysmogowej – informuje Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego.

Mieszkańcy Mazowsza będą musieli przyzwyczaić się także do nowego przepisu, który zakazuje im palenia w kominkach w tzw. dni smogowe. Jak pokazały badania jakości powietrza prowadzone w Podkowie Leśnej przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Ochrony Środowiska, kominki odpowiadają tam za 50-70 proc. smogu w sezonie grzewczym. To dowodzi, że nie tylko spalanie węgla może być przyczyną dużego zanieczyszczenia powietrza. Dlatego zabrania się używania kominków, gdy zanieczyszczenie pyłem PM10 przekroczy dopuszczalną wartość 50 mikrogramów na metr sześcienny. Zakaz nie będzie obowiązywać, gdy jakość powietrza będzie lepsza oraz jeżeli kominek jest jedynym źródłem ciepła w domu. – Zakaz będzie obowiązywał po ogłoszeniu informacji przekazanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), a gdy wystąpi ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego – za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB) – wyjaśnia Marta Milewska, rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego.

Za złamanie zakazu, który wejdzie w życie na przełomie września i października, będą grozić kary finansowe. Tam, gdzie działa straż miejska, strażnicy będą mogli nakładać mandaty w wysokości do 500 zł lub kierować sprawy do sądu. W innych miejscowościach zajmują się tym urzędnicy w asyście policji. Wielu przedstawicieli samorządów i lokalnych aktywistów działających na rzecz poprawy jakości powietrza pozytywnie ocenia nowy przepis obowiązujący na Mazowszu. Podkreślają, że większość osób palących w kominkach traktuje tę czynność jako formę przyjemności. Nie ma więc powodów, by dla przyjemności palących w kominkach z powodu zanieczyszczania powietrza cierpiała cała okoliczna ludność.

Nowy program ochrony powietrza dla Mazowsza zakłada także inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro oraz zakaz używania dmuchaw do liści. Wszystkie mazowieckie gminy mają czas do końca 2021 roku na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Mają również wyznaczoną liczbę kotłów do wymiany co roku oraz obowiązek reakcji w czasie 12 godzin na zgłoszoną interwencję dotyczącą paleniska. _

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.