Zarząd zmieniony, układ sił zostaje

W ubiegłym tygodniu w odstępie kilku dni Rada Powiatu Otwockiego najpierw odwołała dotychczasowy zarząd powiatu, a następnie powołała nowy. Układ sił pozostał jednak niezmieniony. W zarządzie zasiadają przedstawiciele klubów Nasz Wspólny Dom oraz Prawo i Sprawiedliwość. Starostę Cezarego Łukaszewskiego zastąpił Krzysztof Szczegielniak, a miejsce wicestarosty Krzysztofa Kłóska zajął Paweł Zawada

SYLWIA WYSOCKA

Zarząd powiatu został odwołany na nadzwyczajnej sesji w poniedziałek, 5 października. Wniosek o odwołanie poparli wszyscy radni obecni na sesji. Wtedy Grażyna Olszewska złożyła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach. Jak powiedziała „Linii”, przerwa była potrzebna, żeby radni mogli wspólnie zastanowić się nad składem nowego zarządu.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Linia”, trwające od kilku miesięcy rozmowy dotychczasowych koalicjantów w sprawie nowego zarządu były trudne, a sama koalicja wisiała na włosku. Wiadomo było, że radni chcieli, żeby zarząd składał się tylko z członków rady powiatu (dotychczasowi starosta i wicestarosta nie byli radnymi), ważyły się jednak losy współpracy między klubami radnych, a w grę wchodziły inne układy koalicyjne, w tym powrót do zarządu przedstawicieli PSL i PO.

Sesja została wznowiona w piątek, 9 października. Posiedzenie przyniosło oczekiwane zmiany kadrowe, ale bez rewolucji. Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła na starostę kandydaturę Krzysztofa Szczegielniaka (NWD). W głosowaniu tajnym poparło go 15 z 16 obecnych na sesji radnych (jedna osoba wstrzymała się od głosu). Zgodnie z ustawowymi kompetencjami starosta zaproponował radzie kandydatów na swojego zastępcę na członków zarządu powiatu. Na stanowisko wicestarosty desygnował Pawła Zawadę (PiS), a na członków zarządu Kingę Błaszczyk (NWD), Grzegorza Michalczyka (NWD) i Dariusza Kołodziejczyka (PiS). Wszystkie rekomendowane osoby w głosowaniach tajnych otrzymały wymaganą większość głosów, więc nowy zarząd powiatu został wybrany.

Ustępujący starosta Cezary Łukaszewski pogratulował swojemu następcy, podziękował radnym, pracownikom starostwa i wszystkich jednostek powiatu. Nowy starosta Krzysztof Szczegielniak zapewnił, że będzie sumiennie pracował dla dobra powiatu otwockiego. – Obiecuję, że wszystkie rozpoczęte przez ustępujący zarząd działania służące dobru naszej wspólnoty będą kontynuowane. Od prawie 30 lat pracuję na stanowiskach kierowniczych i pracownicy byli największym bogactwem każdej instytucji i zawsze starałem się o nich dbać. Tak samo będzie tym razem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem dialogu. Zapewniam wszystkich, że drzwi do gabinetu starosty będą dla każdego otwarte – zadeklarował Szczegielniak.

Na tym samym posiedzeniu wybrano także nowe prezydium rady powiatu. Wiceprzewodniczące Grażyna Kilbach i Grażyna Olszewska jeszcze przed wakacjami zrezygnowały z funkcji. W tym samym czasie kilkoro radnych złożyło wniosek o odwołanie przewodniczącego Piotra Kudlickiego. Głosowanie tego wniosku odwlekało się w czasie ze względu na brak stacjonarnych posiedzeń rady i trwające negocjacje koalicyjne. Na piątkowej sesji przewodniczący Kudlicki przed głosowaniem sam złożył rezygnację z funkcji. Została ona przyjęta. Wymaganą większością głosów nową przewodniczącą rady została Grażyna Kilbach (NWD), a jej zastępcami zostali Grażyna Olszewska (Twoja Wspólnota Samorządowa) i Roman Srebnicki (PiS). – Swój urząd będę chciała pełnić w sposób koncyliacyjny ze wszystkimi radnymi i dla wszystkich radnych, abyśmy wspólnie mogli podejmować jak najlepsze decyzje dla całego powiatu – zapewniła nowa przewodnicząca rady. 

Starosta Krzysztof Szczegielniak specjalnie dla „Linii“

Nowy zarząd składa się z ludzi mających duże doświadczenie w działalności samorządowej oraz z ludzi młodych, którzy wykazują się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność na rzecz powiatu. Są to ludzie, z którymi współpracowałem w komisjach rady i bardzo sobie cenię ich sumienność i pracowitość.
Na razie nie dokonaliśmy szczegółowego podziału obszarów, którymi będą zajmować się poszczególne osoby w zarządzie. Myślę, że najważniejsze strategiczne wydziały starostwa, np. architektura i drogi, powinny podlegać bezpośrednio staroście. Wicestarosta może przejmie geodezję i ochronę środowiska. Szpital powiatowy być może również zostanie przypisany wicestaroście, ale ta placówka jest obecnie w takiej sytuacji, że musimy zajmować się nią wszyscy – zarówno zarząd, jak i rada powiatu. Szczegóły podziału kompetencji będziemy omawiać dopiero po podpisaniu umowy z trzecim członkiem etatowym. Będzie nim Kinga Błaszczyk, osoba młoda, ale twórcza i bardzo pracowita.
Moim priorytetem jako starosty będzie przede wszystkim współpraca z samorządami gminnymi, bo one czekają na wsparcie i chcą, by ich sprawy traktować bardzo poważnie. Pracowałem w gminie Karczew i gminie Otwock, więc wiem, jakie to jest ważne z punktu widzenia samorządów gminnych. Chciałbym kontynuować spotkania z włodarzami gmin zapoczątkowane przez starostę Cezarego Łukaszewskiego. Priorytetem jest także szpital. Musimy pomyśleć, co zrobić, żeby nie generował strat i podjąć pilne działania w tym zakresie. Oczywiście istotne są także drogi i ochrona środowiska.
Na razie nie przewiduję w starostwie żadnych zmian kadrowych czy organizacyjnych. Musimy przyjrzeć się zadaniom wydziałów i zakresom obowiązków pracowników. Znam starostwo i jego pracowników od 22 lat, bardzo tych ludzi cenię i myślę, że to się nie zmieni. Czeka nas trudny okres, ale podejmując takie funkcje, nikt nie zakłada, że będzie odpoczywał. Zarządzanie powiatem to ciężka praca. Chciałbym, aby efekty naszych działań były zauważalne przez mieszkańców powiatu.

 

Nowe władze powiatu

Starosta Krzysztof Szczegielniak – absolwent wydziału matematyczno-przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku geografia, ukończył także studia podyplomowe z informatyki oraz w zakresie zarządzania i marketingu, wieloletni nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, był dyrektorem Katolickiego Liceum Humanistycznego w Otwocku. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku, a od 2009 roku pracuje jako sekretarz gminy Karczew. Radny powiatu od 1998 roku, w latach 2005-2010 przewodniczący rady powiatu, w latach 2010-2014 był członkiem zarządu.

Wicestarosta Paweł Zawada ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku ekonomia, a także informatykę stosowaną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale humanistycznym zdobył wykształcenie pedagogiczne, jest absolwentem szkoły podchorążych rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Od 2001 roku kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną w Otwocku i członkiem Ruchu Światło-Życie przy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 Członek zarządu Kinga Błaszczyk ma tytuł licencjata administracji oraz magistra pedagogiki. Jest przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Organizuje i koordynuje wiele akcji społecznych i charytatywnych.

Członek zarządu Grzegorz Michalczyk – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, z wykształcenia nauczyciel, ukończył też studia w zakresie administracji, pedagogiki i zarządzania. Wieloletni dyrektor szkoły, w latach 1998-2006 był radnym gminy Kołbiel, od 2006 roku jest radnym powiatu, dwie kadencje pełnił funkcję członka zarządu.

Członek zarządu Dariusz Kołodziejczyk ma wykształcenie prawnicze, absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek handlowych i zamówień publicznych. Jest dyrektorem Specjalistycznego Szpitala MSWiA w Otwocku. Był sekretarzem gminy Celestynów i radnym Otwocka w latach 2002-2010, a w latach 2006-2010 przewodniczącym Rady Miasta Otwocka  

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.