Podatki symbolicznie w górę

Rada Miasta Karczewa zdecydowała o wysokości podatku od nieruchomości obowiązującego w przyszłym roku. Mieszkańcy zapłacą więcej, ale podwyżka będzie niewielka

SYLWIA WYSOCKA

Podczas sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2021. Zgodnie z przepisami opłaty nie mogą przekraczać stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W Karczewie tej górnej granicy stawki nie osiągają, a prowadzona od kilku lat polityka gminy polega na corocznej kilkugroszowej podwyżce, która urealnia kwoty podatków w stosunku do podwyżek cen towarów i usług. Uchwałę poparło 10 radnych, przeciwny był przewodniczący rady miejskiej Piotr Żelazko, który, jak powiedział „Linii”, z zasady nie popiera podwyżek podatków.

Podczas uchwalania wysokości podatków od nieruchomości karczewscy radni zdecydowali także o zwolnieniach z tego podatku. Nie muszą płacić właściciele gruntów, budynków lub ich części, które są wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, oświatowej, kultury fizycznej, a także służą do realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej i są zajęte pod działalność edukacyjno-muzealną. 

Stawki podatków obowiązujące w gminie Karczew w 2021 roku (w nawiasie stawka obowiązująca obecnie)

 

OD GRUNTÓW:

  •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 79 gr od metra kwadratowego powierzchni (76 gr);
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4 zł 51 gr od 1 ha powierzchni (4 zł 38 gr);
  •  niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł 22 gr od metra kwadratowego powierzchni (3 zł 10 gr);
  •  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 19 gr od metra kwadratowego powierzchni (18 gr);

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

  • mieszkalnych – 63 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (61 gr);
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21 zł 98 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (21 zł 15 gr);
  •  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10 zł 86 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (10 zł 45 gr);
  •  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4 zł 67 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (4 zł 49 gr);
  •  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7 zł 34 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (7 zł 6 gr);

OD BUDOWLI

  •  2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.