Urząd popracuje nad dostępnością

Prezydent Otwocka powołał specjalny zespół, który oceni stan dostępności urzędu miasta, opracuje plan jej poprawienia i będzie czuwał nad wprowadzaniem go w życie. Chodzi o usuwanie barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjnych np. z myślą o osobach niepełnosprawnych czy starszych.

SYLWIA WYSOCKA

Ustawa z lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach nałożyła na organy władzy publicznej, w tym samorządy, obowiązek powołania do 30 września 2020 roku koordynatora do spraw dostępności. Ma on czuwać nad tym, żeby urząd był dostępny dla każdego zarówno pod względem architektonicznym (bez barier i schodów), jak i informacyjnym – dążąc do używania języka migowego czy publikacji tekstów łatwych do czytania. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność, obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest elementem programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął w lipcu 2018 roku.

W ustawie przewidziano obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności. Do jego najważniejszych zadań należy m.in. wspieranie osób o szczególnych potrzebach, ułatwianie im dostępu do usług świadczonych przez urząd, przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz dostępności urzędu, a także systematyczne sprawdzanie, jak urząd radzi sobie z zapewnieniem dostępności. Zgodnie z wymogami ustawy prezydent Jarosław Margielski 30 września powołał koordynatora ds. dostępności w otwockim magistracie.

Został nim Tomasz Boceński. W skład zespołu wchodzą urzędnicy: Kamil Mazek, Sylwia Konopacka- Bąk, Elżbieta Salamończyk i Marcin Stefanowicz. Zespół będzie realizował wszystkie wymienione wcześniej zadania tak, by osoby o szczególnych potrzebach mogły bez problemu załatwić sprawy w urzędzie. Zgodnie z wytycznymi minimalne wymagania wynikające z przepisów obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Pierwsza zakłada, że zarówno po korytarzach, jak i klatkach schodowych będą mogły bez problemu poruszać się osoby na wózku, korzystające z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, a także osoby starsze, z wózkami dziecięcymi czy mające różne problemy z poruszaniem się.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna oznacza zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot, w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania, m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z urzędem w wygodny sposób, np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online.

Jak powiedział „Linii” sekretarz miasta Piotr Bartoszewski, koordynator ds. dostępności i osoby wchodzące w skład zespołu będą musiały w pierwszej kolejności ustalić, co trzeba poprawić, i opracować strategię wcielania w życie proponowanych rozwiązań. Jednym z pierwszych jest trwający w urzędzie remont łazienki, dzięki któremu zostanie ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ustawa przewiduje sankcje za brak realizacji zasady dostępności. Mieszkańcy będą mogli poskarżyć się na instytucje publiczne, które nie spełnią minimalnych wymagań w tym zakresie. Żeby to uzasadnić, osoba o szczególnych potrzebach będzie musiała najpierw zwrócić się z wnioskiem o zapewnienie jej dostępności. Brak realizacji wniosku lub niewłaściwa reakcja ze strony samorządu otworzy drogę do złożenia skargi do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować nakazem zapewnienia dostępności, a jeśli to nie nastąpi – nałożeniem kary pieniężnej.

2 komentarze do “Urząd popracuje nad dostępnością

 • 28 października 2020 o 13:44
  Permalink

  Ciekawe skąd Prezydent może wiedzieć jakie są bolączki mieszkańców jeżeli nikt nie odpowiada na problemy zgłaszane na stronie urzędu. Może trzeba pisać od razu do Prezydenta tylko nie wiem czy Będzie miał tyle czasu żeby Samemu się wszystkim zajmować.
  Na razie kontakt z Urzędem przez internet nie istnieje .

  Odpowiedz
 • 28 października 2020 o 20:24
  Permalink

  W tym dierewnie nic nie dziala, náda, niente, rien, nothing, niczewó.
  No moze oprócz mafii taxi, bandy „minibiznesmenów”,
  pajeczyny immo, sceny alko i narko oraz dziupli auto itp.

  kanalizacja
  szczepionki
  chodniki
  wysypisko smieci
  oczyszczalnia scieków
  autobusy
  szkoly
  debata obywatelska
  bezpieczenstwo
  sciaganie inwestycji
  regulacja (cywilizowanie) ruchu
  promocja turystyki
  szpitale
  ………
  ………
  ………
  ………
  ………

  NORMALNOSC
  EUROPEJSKOSC

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.