Po leki do nocnej apteki

Już niedługo nie dwie, a trzy apteki na terenie powiatu otwockiego będą pełnić dyżury w nocy, w weekendy i święta. Na czwartkowej sesji Rada Powiatu Otwockiego przyjęła uchwałę w tej sprawie

SYLWIA WYSOCKA

Zgodnie z prawem farmaceutycznym godziny pracy ogólnodostępnych aptek na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów i samorządu aptekarskiego. Harmonogram pracy powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Do tej pory funkcje aptek dyżurnych w powiecie otwockim pełniły Apteka Główna i Apteka Cefarm w Otwocku, dzieląc się dyżurami w miesiącach parzystych i nieparzystych. To rozwiązanie od jakiegoś czasu budziło kontrowersje, a reprezentanci Cefarmu przy ul. Matejki kilkakrotnie wysyłali do władz powiatu otwockiego pisma, w których wyrażali niezadowolenie z takiego rozwiązania.

W jednym z listów otwartych do radnych powiatu Cefarm prosił o wyznaczenie do pełnienia dyżurów większej liczby aptek, aby zadanie to nie było nadmiernym obciążeniem dla żadnej placówki. Sprawą zainteresował się wtedy radny Dariusz Kołodziejczyk, który złożył do zarządu powiatu wniosek o podjęcie prac nad uchwałą będącą odpowiedzią na wniosek o bardziej sprawiedliwy podział obowiązków apteki dyżurnej. Zarząd powiatu w porozumieniu z włodarzami poszczególnych gmin zaproponował harmonogram pracy aptek dostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w formie tzw. dyżurów rotacyjnych. Wskazano trzy placówki na terenie Otwocka. Są to dotychczas dyżurujące apteki Główna i Cefarm, a także nowa apteka Ziko przy ul. Powstańców Warszawy 13 (niedaleko poczty). Uzasadnieniem do wskazania konkretnie tych aptek jest ich lokalizacja w pobliżu placówki zdrowotnej dyżurującej w nocy. – Apteka Ziko w centrum Otwocka została zaproponowana dlatego, że znajdowała się blisko Nocnej Pomocy Lekarskiej, gdy jeszcze mieściła się ona w przychodni przy ul. Armii Krajowej. Wprawdzie lokalizacja NPL-u się zmieniła, ale nadal pacjentom najłatwiej dostać się do centrum, a nie na peryferia – tłumaczy w rozmowie z „Linią” członek zarządu powiatu Dariusz Kołodziejczyk.

Przed podjęciem uchwały przez radę powiatu zgodnie z procedurą jej projekt został przesłany do zaopiniowania wójtom, burmistrzom i prezydentowi oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Włodarze pozytywnie zaopiniowali propozycję. Izba Aptekarska, po konsultacjach z farmaceutami pracującymi na terenie powiatu otwockiego, nie wniosła uwag do projektu. Radni przyjęli uchwałę na sesji w czwartek, 5 listopada. Zacznie ona obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.