Wezwij pomoc przez internet lub telefon

Wojska Obrony Terytorialnej zachęcają samorządy, organy sanitarne i podmioty lecznicze do korzystania z „Platformy Wsparcia WOT” oraz bezpłatnej infolinii telefonicznej. To odpowiedź wojska na drugą falę pandemii COVID-19 i zwiększoną liczbę wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych

Platforma Wsparcia WOT” to aplikacja dostępna pod adresem https://pomocwot.ron.mil.pl, z której mogą korzystać tylko zarejestrowane podmioty, zwłaszcza samorządy, organy sanitarne i podmioty lecznicze. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi i w prosty sposób może wezwać na pomoc Wojska Obrony Terytorialnej.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT ds. współpracy, który kieruje żołnierzy pod wskazany adres. Co ważne, zlecający zadanie na bieżąco może śledzić postęp jego realizacji. Po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje dotyczące kolejnych potrzeb. – Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami sprawują wojewodowie. Oni lub wskazane przez nich osoby są zobowiązani do oceny każdego wniosku i jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do brygady właściwej dla rejonu realizacji wniosku – mówi rzecznik prasowy WOT płk Marek Pietrzak.

Jak informuje dowództwo WOT, do tej pory na platformie zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tysiąca wniosków o pomoc wojska. Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne, domy dziecka. Składane wnioski dotyczyły głównie potrzeb transportu i dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, zaopatrzenia w materiały ochronne i płyny do dezynfekcji, zakupów i dostarczania leków, wsparcia personelu ośrodków pomocy społecznej i medycznego oraz budowy polowych izb przyjęć.

Dodatkowo w czwartek, 5 listopada ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia telefoniczna. Pod numerem 800 100 115 pracownicy placówek i organizacji pomocowych mogą przez całą dobę przekazywać wnioski z prośbą o wsparcie ich działań w terenie i pomoc dla ich podopiecznych. Żołnierz obsługujący infolinię przekaże informację koordynatorowi z właściwej brygady, który zajmie się realizacją zadania. Z założenia infolinia ma być narzędziem pomocniczym, wykorzystywanym wyłącznie w przypadku całkowitego braku możliwości złożenia wniosku o pomoc inną drogą (zarówno za pośrednictwem internetowej aplikacji „Platforma Wsparcia WOT”, jak i w formie tradycyjnej – pisemnie lub za pomocą faksu).

opr. Igor

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.