Oświata zdominuje budżet

Prezydent Otwocka przedstawił swoją wizję budżetu na 2021 rok. Przyszłoroczne wydatki miasta to blisko 255 mln zł. Ponad 30 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, w tym blisko 17,5 mln zł pochłonie ta najbardziej kosztowna, czyli budowa nowej szkoły w Wólce Mlądzkiej.

SYLWIA WYSOCKA

Projekt przyszłorocznego budżetu przedstawiony przez prezydenta Jarosława Margielskiego jest zbliżony do uchwały budżetowej na 2020 rok przyjętej przez radę miasta.

W tym roku planowano dochody na poziomie 239 mln 349 tys. 153 zł. W ciągu roku mają one wynieść 239 mln 776 tys. 425 zł. Wydatki będą nieco wyższe, ale różnica jest niewielka. Na ten rok zaplanowano kwotę 251 mln 287 tys. 983 zł, w tym 31 mln 220 tys. 498 zł stanowią wydatki majątkowe. W przyszłym roku wydatki mają wynieść 254 mln 936 tys. 133 zł, z czego 30 mln 382 tys. 136 zł to wydatki majątkowe. Podobnie jak w tym roku mamy więc przewidywany deficyt, który w 2021 roku będzie wynosił 15 mln 159 tys. 708 zł. Ma on zostać pokryty z kredytów i pożyczek.

W wydatkach majątkowych na przyszły rok nie znajdziemy wielu pozycji. Lista wydaje się wyjątkowo krótka, ale zostało uwzględnione jedno z największych zadań inwestycyjnych miasta w ostatnich latach, to znaczy projekt i budowa szkoły z oddziałami przedszkolnymi w Wólce Mlądzkiej. Ta inwestycja ma kosztować prawie 17,5 mln zł. Kwota została uwzględniona w budżecie, bo jak deklarował niedawno prezydent Margielski, budowa szkoły ma być finansowana ze środków własnych
i z kredytu, a w najlepszym wypadku z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Prezydent Margielski zapowiedział, że będzie starał się o to w przyszłym roku. Pozostałe kosztowne inwestycje to kontynuacja termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „Sowa”.

Jeśli chodzi o strukturę całości wydatków, jak co roku najwięcej pieniędzy miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie, rodzinę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz administrację publiczną. Ostateczny kształt budżetu poznamy po przyjęciu przez radę miasta uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wybrane inwestycje majątkowe zaplanowane w 2021 roku

 • Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Nagietkowej do Tulipanowej – 719 tys. 286 zł.
 • Przebudowa ul. Jagienki na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Billewiczówny – 265 tys. 455 zł.
 • Przebudowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – 248 tys. 801 zł.
 • Budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/45 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego – 350 tys. zł.
 • Zakup dwóch parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania – 60 tys. zł.
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 4 mln 500 tys. 275 zł.
 • Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wólce Mlądzkiej – 17 mln 492 tys. 557 zł.
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczania niskiej emisji – 500 tys. zł.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego – 4 mln 790 tys. 427 zł.
 • Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby ekoparolu – 34 tys. zł.
 • Spłata kolejnej raty za zakup oświetlenia świątecznego – 250 tys. zł.

Struktura wybranych wydatków

 • Oświata i wychowanie: 93 mln 138 tys. 752 zł.
 • Rodzina: 66 mln 671 tys. 589 zł.
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 32 mln 186 tys. 768 zł.
 • Administracja publiczna: 18 mln 957 tys. 679 zł.
 • Transport i łączność: 12 mln 635 tys. 262 zł, w tym 8 mln 350 tys. zł
  na lokalny transport zbiorowy.
 • Pomoc społeczna: 12 mln 520 tys. 204 zł.
 • Gospodarka mieszkaniowa: 5 mln 404 tys. 375 zł.
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4 mln 65 tys. 768 zł.
 • Obsługa długu publicznego: 1 mln 605 tys. 776 zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.