17 mln zł na inwestycje

Nowy Zarząd Powiatu Otwockiego podjął uchwałę w sprawie projektu przyszłorocznego budżetu. Trudna sytuacja spowodowana pandemią sprawiła, że zarówno dochody, jak i wydatki są planowane na poziomie niższym niż przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2020. Na inwestycje w przyszłym roku powiat zamierza przeznaczyć niespełna 17,5 mln zł 

SYLWIA WYSOCKA

Zgodnie z przyjętym w piątek, 13 listopada projektem budżetu powiatu w przyszłym roku dochody wyniosą 153 mln 928 tys. 941 zł, a wydatki – 164 mln 930 tys. 538 zł. Dochody majątkowe są przewidywane na wyjątkowo niskim poziomie 5 mln 465 tys. 818 zł, choć wydatki majątkowe (inwestycje) na szczęście do najmniejszych nie należą – zarząd proponuje przeznaczyć na nie 17 mln 425 tys. 124 zł, i to bez przewidywanych dotacji. Deficyt w wysokości ponad 11 mln zł zostanie pokryty w głównej mierze z emisji obligacji. Powiat zamierza wyemitować w przyszłym roku obligacje nawet na 15 mln zł, z czego kwota ponad 4,5 mln zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. O tym, że budżet na rok 2021 nie wygląda najlepiej, świadczy porównanie go z uchwałą budżetową na ten rok. Przyjmując ją w grudniu 2019 roku na podstawie dostępnych wtedy wskaźników i prognoz, radni założyli, że dochody będą o 4 mln zł większe i wyniosą niespełna 158 mln zł (majątkowe niemal 12,5 mln zł), wydatki zaplanowano na poziomie ponad 166 mln zł, w tym majątkowe oszacowano na prawie 25 mln zł.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe, przewidywane na niespełna 17,5 mln zł, w większości (blisko 15 mln zł) zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwota 2,5 mln zł posłuży na nabycie i zwiększenie udziałów powiatu w Powiatowym Centrum Zdrowia. Te pieniądze będą przeznaczone na wydatki bieżące szpitala.

Podobnie jak w ostatnich latach, inwestycje będą realizowane w oparciu o środki własne, pieniądze pochodzące z pomocy finansowej poszczególnych gmin powiatu i dofinansowania z budżetu państwa – głównie z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Pierwszeństwo w realizacji będą miały inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Władze powiatu zakładają, że w przyszłym roku mogą dostać z FDS ponad 1 mln 180 tys. zł na rozbudowę skrzyżowania ulicy Napoleońskiej z ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka (gm. Wiązowna), 5 mln 250 tys. zł na rozbudowę ulic Staszica i Kołłątaja na odcinku od ulicy Karczewskiej do mostu na rzece Świder. Natomiast kwota dotacji z RFIL może wynieść 9 mln zł i zostanie przeznaczona na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów. Ponadto powiat liczy na ok. 1,5 mln zł dofinansowania termomodernizacji budynku starostwa przy ulicy Górnej 13.

W strukturze wydatków ogółem, jak co roku, przeważają wydatki na oświatę, które obejmują ponad 41 proc. całego budżetu (blisko 68 mln zł). Większość tych pieniędzy ma pochodzić z subwencji oświatowej i dotacji, ale ze środków własnych powiat będzie musiał dołożyć do oświaty ponad 15 mln zł. Dużym obciążeniem będzie też obowiązek uiszczenia rocznej wpłaty do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowego, które w przyszłym roku wyniesie 10 mln 800 tys. zł.

Projekt budżetu powiatu proponowany przez zarząd trafi teraz pod obrady komisji rady powiatu. Ostateczny kształt otrzyma jako uchwała budżetowa przyjęta przez radnych.

Struktura wybranych wydatków:

 • oświata: 67 mln 930 tys. 51 zł,
 • pomoc i polityka społeczna, rodzina oraz ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych: 20 mln 487 tys. 346 zł,
 • wydatki majątkowe: 17 mln 425 tys. 124 zł,
 • administracja publiczna: 17 mln 289 tys. 685 zł,
 • wpłata do budżetu państwa („janosikowe”): 10 mln 831 tys. 261 zł,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 8 mln 834 tys. 433 zł,
 • drogi powiatowe, gminne i transport: 6 mln 611 tys. 792 zł (dopłata do SKM-ki – 260 tys. zł),
 • gospodarka mieszkaniowa i usługowa: 5 mln 806 tys. zł,
 • Powiatowy Urząd Pracy: 3 mln 284 tys. 328 zł.

Wybrane inwestycje planowane przez powiat w 2021 roku

Celestynów:

 • modernizacja drogi w Ponurzycy – 200 tys. zł,
 • dotacja na zadanie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ulic Jankowskiego wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowego drogowego” – 1 mln 500 tys. zł.

Józefów:

 • wymiana nawierzchni na ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej – 200 tys. zł,
 • modernizacja ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej – 250 tys. zł,
 • modernizacja odwodnienia na ul. Granicznej na wysokości nr 21b – 250 tys. zł.

Otwock:

 • przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości ZUS-u – 100 tys. zł,
 • projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia na ul. Narutowicza na wysokości OSP Jabłonna – 600 tys. zł,
 • rozbudowa ul. Staszica i ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder – 2 mln 252 tys. zł,
 • projekt i budowa odwodnienia na drogach powiatowych: ul. Reymonta w okolicach ul. Chopina i przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego oraz ul. Kraszewskiego w okolicy posesji nr 53 – 350 tys. zł,
 • doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta, ul. Orlej przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, ul. Żeromskiego między ul. Prusa a ul. Kopernika – 140 tys. zł.

Karczew:

 • przebudowa drogi Karczew – Janów: 679 tys. 536 zł (pół na pół z gminą),
 • wymiana nawierzchni na ul. Żaboklickiego na odcinku od ronda do ul. Częstochowskiej – 150 tys. zł,
 • wykonanie nakładki asfaltobetonowej w Ostrówcu – 250 tys. zł, } doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, w Sobiekursku przy szkole podstawowej, na ulicy Warszawskiej obok ul. Przechodniej – 140 tys. zł.

Kołbiel:

 • przebudowa drogi w Dobrzyńcu – 200 tys. zł,
 • modernizacja drogi w Radachówce – 300 tys. zł,
 • modernizacja drogi na odcinku Anielinek – Sępochów – Rudno – 300 tys. zł,
 • projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gadka – 50 tys. zł,
 • projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wola Sufczyńska – 50 tys. zł,
 • doświetlenie przejść dla pieszych przy szkołach podstawowych w Kątach i Człekówce – 70 tys. zł.

Osieck:

 • budowa drogi w Natolinie – 250 tys. zł,
 • modernizacja ul. Kołbielskiej w Osiecku na odcinku od działki nr 994/28 do przejazdu kolejowego – 50 tys. zł,
 • wykonanie nakładki asfaltowej w Nowych Kościeliskach – 260 tys. zł.

Sobienie-Jeziory:

 • modernizacja drogi w Warszawicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 805 do cmentarza – 200 tys. zł, } doświetlenie przejść dla pieszych przy SP w Siedzowie i przy ul. Garwolińskiej w Sobieniach-Jeziorach – 70 tys. zł, } modernizacja drogi na odcinku Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec – 200 tys. zł.

Wiązowna:

 • rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej z ul. Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka – 508 tys. 400 zł,
 • budowa chodnika w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance – 100 tys. zł, } budowa chodnika w Bolesławowie – 100 tys. zł,
 • doświetlenie przejść dla pieszych przy szkole podstawowej i przy skrzyżowaniu z drogą nr 2706W, a także przy szkole w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W – 105 tys. zł,
 • wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w Żanęcinie, Dziechcińcu i Malcanowie – 80 tys. zł,
 • budowa chodników przy ul. Widocznej w Majdanie – 244 tys. 122 zł.

Pozostałe wybrane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

 • zaadaptowanie pomieszczeń w budynku starostwa przy ul. Górnej na salę konferencyjną – 50 tys. zł,
 • przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Komunardów na potrzeby siedziby starostwa – 1 mln zł,
 • termomodernizacja budynku starostwa przy ul. Górnej 13 – 820 tys. 700 zł,
 • rewitalizacja parkingu przed LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku – 1 mln zł,
 • remont i prace konserwatorskie schodów w LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku – 187 tys. 700 zł.  

Komentarze

KRZYSZTOF SZCZEGIELNIAK, starosta otwocki:
Projekt budżetu na 2021 rok nie jest „projektem marzeń”. Jest on wyjątkowy z uwagi na trwającą od wiosny pandemię i wynikający z niej kryzys przejawiający się spadkiem dochodów. Dlatego przewidywane na przyszły rok dochody powiatu są na poziomie obecnego roku, a to oznacza, że nie możemy zaproponować więcej niż rok temu. Planowane inwestycje zostały mocno okrojone. Do inwestycji drogowych przenieśliśmy przede wszystkim zadania, które były zapisane w wieloletniej prognozie finansowej i muszą być kontynuowane. 
Jeśli chodzi o podział środków na inwestycje drogowe na terenie poszczególnych gmin, nie zdecydowaliśmy się dać wszystkim po równo ani przeliczyć środków w stosunku do kilometrów dróg, tak jak to czasem bywało. Zaczęliśmy od wpisania do tabeli zadań już rozpoczętych. Do tych inwestycji zaproponowaliśmy wprowadzenie po kilka zadań drogowych na terenie każdej gminy. Wynikają one z propozycji przedstawionych przez radnych powiatowych i włodarzy gmin, które zostały poddane analizie przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po sprawdzeniu, gdzie stan dróg wskazanych przez włodarzy i radnych faktycznie jest najgorszy, wpisywaliśmy inwestycje do wykonania.
Na pewno plany inwestycyjne się zmienią, np. władze gminy Karczew zdecydowały, że na jednej z planowanych przez nas do modernizacji dróg za rok będzie robiona kanalizacja. Szkoda więc inwestować w miejsce, gdzie nawierzchnia będzie zniszczona. Nie ukrywam, że bardzo liczymy (jak zawsze) na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych ze strony samorządów gminnych.
Projekt budżetu jest teraz poddany analizie komisji rady. Radni mogą proponować zmiany w projekcie. Niestety, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu podczas propozycji zmian, a zwłaszcza zwiększenia wydatków, trzeba wskazać źródła ich finansowania, a o to będzie bardzo trudno.
Aby zbilansować dochody z wydatkami, zarząd powiatu musiał dokonać cięć w wydatkach bieżących na kilkanaście milionów złotych. Mamy jednak nadzieję, że projekt budżetu będzie ewoluował – zwłaszcza po stronie dochodów. Projekt budżetu stanowi wstęp do dalszych prac nad uchwałą budżetową na 2021 r.

 

WIESŁAW MIŁKOWSKI, skarbnik powiatu:
W planowanym budżecie dochody praktycznie się nie zwiększyły w stosunku do lat 2019 i 2020, podczas gdy wcześniej z roku na rok wzrastały m.in. dzięki wpływom z PIT czy subwencjom. Niestety, obecnie sama subwencja oświatowa jest niższa o 1,7 mln zł. W budżecie na 2021 rok nie wprowadziliśmy środków, które na działania inwestycyjne mają przekazać samorządy, ani pieniędzy, o które powiat wystąpił do FDS czy RFIL – uwzględniliśmy tylko swój udział finansowy w tych inwestycjach. To zwiększenie ze źródeł zewnętrznych nastąpi w trakcie roku, ale dostrzegamy, co się dzieje w państwie w związku z pandemią, więc dopiero się okaże, jakie będzie dofinansowanie z FDS czy RIFL. Mimo to na wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy 17 mln zł. Niestety, założyliśmy też bardzo duży kredyt w wysokości 15 mln zł na obligacje, które dają możliwość odsunięcia spłaty w czasie. Pocieszające jest to, że tzw. janosikowe zmalało o 8 tys. zł.

 

4 komentarze do “17 mln zł na inwestycje

 • 2 grudnia 2020 o 23:06
  Permalink

  No to teraz jeszcze weto naszego genialnego rządu i nie będzie żadnych inwestycji
  W imię tzw „obrony suwerenności” dostaniemy wszyscy po tyłku, tylko po to żeby za 10 lat zadłużać się 2x bardziej i 2x drożej i wyprzedawać to co jeszcze nie zostało wyprzedane

  Odpowiedz
  • 5 grudnia 2020 o 01:50
   Permalink

   Weto oznacza, że budżet UE na 2021 będzie oparty na prowizorium, czyli na budżecie z roku poprzedniego, czyli z 2020, a przypomne tylko, że unijna perspektywa budżetowa 2021-2027 jest słabsza dla Polski niż ta z lat 2014-2020. Że nie wspomnę o tym, że weto PL i HU zapobiega pozatraktatowej zmianie ustroju UE pod dyktando Niemiec. Ponieważ art. 7 wobec nas nie działa (bo w świetle unijnego prawa nie ma szans działać), więc przewiduję, że gdyby PL i HU nie zawetowały budżetu, to w styczniu 2021 mielibyśmy sankcje, obcięcie budżetu, jednocześnie musielibyśmy płacić składki niepomniejszone o sankcje. Wyszlibyśmy jak Zabłocki na mydle … Weto jest zwyczajnie korzystniejsze.

   Odpowiedz
 • 6 grudnia 2020 o 23:05
  Permalink

  Weto oznacza, że nie może być żadnych nowych NOWYCH wydatków. Zostają dopłaty dla rolników i inwestycje rozpoczęte wcześniej – żadnej nowej. Na przykład na 2021r. będzie 25 mld Euro mniej w budżecie niż na 2020.

  Dlatego juki4 nie podajesz żadnych liczb, piszesz tylko: większe/mniejsze i porównuje budżet, który był z budżetem, którego nie będzie.

  Odpowiedz
  • 7 grudnia 2020 o 17:48
   Permalink

   Budżet unijny 2021 będzie mniejszy od tego z 2020 o ok. 25-30 mld euro – pochodzących oczywiście z wpłat panstw członkowskich, w tym z Polski. Ta kwota w skali UE wydaje się b. niska jesli przez nią ma nie być nowych inwestycji, nie sądzi Pan/i? Logiczne jest zatem, że nowe inwestycje będą, tylko obecnie trwa nagonka mediów, szczególnie niemieckich, w celu wywołania presji na PL i HU, i de facto podporządkowania nas instytucjom unijnym, w sposób niedemokratyczny i niepraworządny (łamanie TUE). Weto to nie Kononowicz, że w jego wyniku „nie będzie niczego”, wprost przeciwnie, mamy wiele do ugrania.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.