Cięcia i oszczędności

Z powodu pandemii koronawirusa samorządy mają więcej czasu na uchwalenie przyszłorocznych budżetów. Termin został wydłużony z 31 stycznia do 31 marca. Jednak włodarze przedstawili już projekty planów budżetowych na 2021 rok. Mimo spadku dochodów zapowiadają w nich realizację najważniejszych inwestycji

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

JÓZEFÓW

Burmistrz Marek Banaszek już 9 listopada podpisał projekt uchwały budżetowej miasta na 2021 rok. Została ona przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i radzie miasta do uchwalenia. Pierwsza komisja rady miasta, na której dyskutowano o założeniach i szczegółach budżetu, już się odbyła.

– Czasy są trudne i nieprzewidywalne, ale mam nadzieję, że niedługo uchwalimy budżet, aby można było rozpisywać przetargi na inwestycje w 2021 roku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani skarbnik Halinie Siwek i wszystkim pracownikom, którzy pracowali przy powstawaniu tego budżetu – poinformował burmistrz Banaszek. W przedstawionym projekcie planowane dochody wynoszą 144 mln 115 tys. zł, z czego dochody bieżące to 136 mln 178 tys. zł, a dochody majątkowe – 7 mln 937 tys. zł. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 146 mln 688 tys. zł, a przewidywany deficyt budżetowy wynosi 2 mln 573 tys. zł i zostanie pokryty z pożyczek i kredytów długoterminowych.

– Planujemy przeznaczyć 7 mln 516 tys. 385 zł na transport i łączność, czyli budowę, projektowanie i przebudowanie ulic. Kwotę ponad 1 mln 880 tys. zł zaplanowaliśmy na wymianę instalacji ogrzewania w budynkach miejskiego zasobu lokalowego i budowę lokalu wielorodzinnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 99 – przedstawił założenia projektu przyszłorocznego budżetu burmistrz Banaszek. Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą Józefów planuje przeznaczyć 41 mln 193 tys. 24 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 17 mln 139 tys. 230 zł, na utrzymanie dróg – 4 mln 518 tys. 900 zł, a na kulturę i sport – 5 mln 335 tys. 290 zł. Świadczenia rodzinne to koszt aż 33 mln 554 tys. 366 zł. W planie przyszłorocznych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (630 tys. zł), zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej (85 tys. zł), rozbudowa systemu monitoringu miejskiego (230 tys. zł), budowa hali sportowej i łącznika szkoły oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2 (450 tys. zł), budowa boisk przy SP nr 2 (980 tys. zł), kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (4 mln 680 tys. 200 zł), miejska toaleta publiczna (300 tys. zł), budowa PSZOK-u (650 tys. zł). To tylko niektóre z pozycji ujętych w projekcie budżetu.

WIĄZOWNA

Przygotowując budżet gminy Wiązowna na 2021 rok, wójt Janusz Budny założył maksymalnie dużo środków na inwestycje (przede wszystkim drogowe) przy minimalnym wzroście wydatków bieżących. – I to właśnie jest najtrudniejsze, bo utrzymanie wszystkich naszych obiektów kosztuje coraz więcej. Tylko do oświaty w tym roku dołożyliśmy już 8 mln 500 tys. zł, a z PITu mamy 7 proc. mniej, niż planowaliśmy – przyznaje wójt Budny. I dodaje, że w związku z tym, że kryzys gospodarczy da się we znaki także w przyszłym roku, nie ma co liczyć na ekstradochody.

W przedstawionym radzie gminy projekcie budżetu na 2021 rok dochody gminy zaplanowano na 127 mln 781 tys. 921 zł, a dochody bieżące na 113 mln 972 tys. 849 zł. Natomiast dochody majątkowe mają wynieść 13 mln 809 tys. 72 zł. Na oświatę gmina Wiązowna według zapewnień Ministra Finansów ma otrzymać tylko 17 mln 521 tys. 633 zł, a wydatki wyniosą 36 mln 892 tys. 260 zł (38 proc. budżetu gminy). Dużą częścią dochodów gminy są podatki. Z PIT-u mieszkańców będzie 38 mln 874 tys. 506 zł, a z CIT – 1 mln zł. Są to kwoty szacowane, a nie obiecane, wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju.

Do budżetu państwa w ramach tzw. janosikowego Wiązowna wpłaci 2 mln 486 tys. 142 zł (mniej o 210 tys. 167 zł niż w 2020 roku). Przyszłoroczne wydatki wyniosą 130 mln 876 tys. 615 zł. Wydatki bieżące szacowane są na 96 mln 396 tys. 170 zł, zaś wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 34 mln 480 tys. 445 zł, tj. 26,35 proc. ogólnych wydatków. Z tego duża część zostanie przeznaczona na współpracę z policją – ponad 800 tys. zł na dokończenie budowy posterunku policji w Wiązownie przy ul. Leśnej, a 136 tys. 575 zł na dofinansowanie etatu dzielnicowego i etat pracownika administracyjnego na posterunku. Ponad 2 mln zł zaplanowano na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i ościennymi gminami. Są to wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730, a także L20, L22 i L48. Ponad 3 mln 700 tys. zł będzie kosztować utrzymanie gminnych dróg. Po oddaniu do użytku trasy S17 gmina będzie musiała też zadbać o utrzymanie dróg serwisowych. Ponad 1 mln 100 tys. zł otrzymają organizacje pozarządowe. Należą do nich ochotnicze straże pożarne, które z budżetu gminy finansują swoją działalność, oraz kluby sportowe i inne stowarzyszenia. Aż 200 tys. zł zaplanowano na tzw. inicjatywy lokalne, czyli projekty realizowane przy udziale finansowym lub organizacyjnym mieszkańców.

OSIECK

Projekt budżetu gminy Osieck trafił do biura rady 16 listopada. – Staraliśmy się zawrzeć w nim zarówno kontynuację zadań z tego roku, zobowiązania wyborcze KW „Aktywna Gmina Osieck”, jak i wnioski do budżetu – mówi wójt Karolina Zowczak. Dochody gminy są planowane na poziomie 21 mln 663 tys. 255 zł, wydatki będą o milion złotych większe. – Już obecny rok pokazał nam, jak często plany są chwilowe. Jednak projekt budżetu należało przygotować i mimo że jest to jeden z trudniejszych projektów, po wielu cięciach, na koniec udało się go spiąć – przyznaje wójt.

Najwięcej, bo aż 6 mln 558 tys. 395 zł, pochłoną wydatki oświatowe. Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosą 1 mln 41 tys. 370 zł, na gospodarkę wodno-ściekową gmina planuje przeznaczyć 610 tys. zł, a na Fundusz Sołecki – 276 tys. 687 zł. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, to 2 mln 841 tys. 183 zł. Rezerwę budżetową zaplanowano w kwocie 143 tys. zł. Dochody bieżące mają wynieść 20 mln 277 tys. 430 zł, a majątkowe 1 mln 385 tys. 825 zł. Deficyt zaplanowano na 1 mln zł, zostanie on pokryty z pożyczek.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.