Masz uwagi? Zgłoś je do końca roku

Wraca temat budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w związku z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie. Trasa obwodnicy ma prowadzić przez tereny gmin powiatu otwockiego. Inwestycja budzi sporo emocji wśród mieszkańców. Tylko do 31 grudnia włącznie można składać uwagi i wnioski do prognozy jej oddziaływania na środowisko

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Od 30 listopada trwa drugi etap konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) Inwestycji CPK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Planowana w związku z budową portu lotniczego Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma przebiegać przez tereny gmin: Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Otwock, Józefów i Karczew.

Pierwszy etap konsultacji, który dotyczył samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca. Do spółki CPK wpłynęło ponad 146 tysięcy głosów, w tym także uwagi mieszkańców powiatu otwockiego i władz samorządowych. Przypomnijmy, że wszyscy wyrazili sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów, które miałyby prowadzić m.in. przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000, inne obszary chronione, a także przez środek wsi Glinki w gminie Karczew.

W obecnie konsultowanym projekcie SSL zostały zawarte uwagi dotyczące korytarzy transportowych. W takiej postaci, z miejscowo poszerzonymi korytarzami, jest on poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. „Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. W tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim prognozy oddziaływania na środowisko” – czytamy na stronie CPK. Ma to na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska i negatywnie wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

W prognozie oddziaływania na środowisko czytamy, że „analiza obszaru inwestycji ze względu na możliwość występowania obszarów chronionych w jego granicach wykazała, że część potencjalnych i ogólnie zakładanych lokalizacji (13 z 22) może być związana z terenami o wysokiej wartości przyrodniczej i charakteryzować się szczególną bioróżnorodnością… Do typowych oddziaływań związanych z budową inwestycji liniowych SSL CPK będą należeć: fragmentacja ekosystemów i powstanie barier dla zwierząt”.

Należy się spodziewać, że podobnie jak przy pierwszych konsultacjach, swoje uwagi zgłoszą też samorządy. Urząd Gminy Wiązowna dokonuje obecnie szczegółowej analizy zamieszczonych na stronie CPK dokumentów w celu złożenia stosownych uwag. – Niezależnie od treści tych opracowań zaznaczamy, że stanowisko organów gminy wyrażone w uwagach złożonych do pierwszych konsultacji pozostaje aktualne – informuje urząd gminy. Zwrócono też uwagę, że w aktualnym opracowaniu nie pokazano żadnych wariantów przebiegu tej drogi. Został wskazany jedynie szeroki na ok. 30 km „korytarz transportowy”. Rezygnacja ze wskazania na mapach wariantów przebiegu trasy była zapewne spowodowana dużym poziomem ogólności dokumentu, który uniemożliwia prowadzenie rozmów na temat konkretnej lokalizacji drogi. W porównaniu z poprzednim opracowaniem na wysokości gminy Wiązowna rozszerzeniu uległ korytarz transportowy, w którym może powstać droga tranzytowa – obejmuje on teraz teren prawie całej gminy Wiązowna.

Sprawa budzi też duże emocje wśród mieszkańców gminy Karczew, zwłaszcza wsi Glinki, którą w jednym z proponowanych wcześniej wariantów obwodnica miała dzielić na pół. – W najbliższych dniach, wspólnie z moimi współpracownikami, dokładnie zapoznamy się z raportem. Następnie przedstawię proponowane działania i stanowisko gminy Karczew. Już dziś apeluję do wszystkich mieszkańców o zaangażowanie i czujność w tej sprawie – poinformował burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i prognozy oddziaływania na środowisko można składać do 31 grudnia włącznie. Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie konsultacje.cpk.pl. Uwagi można przesyłać pocztą elektroniczną, w formie listownej lub dostarczyć do siedziby spółki osobiście, jednak wtedy trzeba użyć formularza przeznaczonego do druku dostępnego na stronie: konsultacje.cpk.pl.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.