Gminne plany na 2021 rok

Wójtowie gmin Celestynów i Sobienie-Jeziory przedstawili projekty przyszłorocznych budżetów. Rady gmin będą je uchwalać jeszcze w tym roku.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Celestynów

W przyszłym roku w gminie Celestynów dochody mają wynieść 67 mln 842 tys. zł, a wydatki 82 mln 694 tys. zł, w tym na wydatki bieżące planuje się 55 mln 764 tys. 549 zł, a na wydatki majątkowe 26 mln 929 tys. 451 zł. Przy planowaniu pieniędzy na inwestycje pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Przychody do budżetu zaplanowano w wysokości 16 mln  318 tys. 974 zł 50 gr. Deficyt ma wynieść 14 mln 852 tys. zł. Źródłem jego finansowania będzie kredyt na kwotę 11 mln 100 tys. zł, wolne środki  w wysokości 1 mln 512 tys. 263 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 mln 239 tys. 737 zł.  

W związku z planami inwestycyjnymi gmina w przyszłym roku zwiększy zadłużenie o ok. 14 mln zł.  – Kontynuujemy budowę kanalizacji, to jest projekt unijny. Planujemy przystąpienie do rozbudowy szkoły w Starej Wsi, na co potrzebny jest kredyt  w wysokości 5 mln zł – informuje  w rozmowie z „Linią” wójt Witold Kwiatkowski, który zwraca też uwagę na wzrost wydatków bieżących na oświatę w wysokości ok. 2 mln zł. – Jest ogromna dysproporcja między subwencją oświatową a wydatkami bieżącymi w oświacie. Te wydatki rosną od kilku lat, zwłaszcza po ostatniej reformie – podkreśla wójt.  

Ważą się też losy tunelu  w ul. Jankowskiego. W projekcie budżetu na opracowanie całej dokumentacji zabezpieczono 750 tys. zł. Realizacja inwestycji miałaby rozpocząć się w 2022 roku. Na razie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na projekt i wykonawstwo. Najniższa oferta  o ponad 4 mln zł przewyższa kwotę, która ma być przeznaczona na to zadanie. Władze gminy cały czas starają się pozyskać brakujące pieniądze, m.in. od powiatu i z programu rządowego. Rozstrzygnięcie przetargu na tunel ma nastąpić jeszcze w tym roku.  

W ramach dotacji Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie na prowadzenie działalności statutowej i funkcjonowanie bibliotek ma otrzymać 1 mln 846 tys. zł. Na wspieranie i rozwój kultury zaplanowano kwotę 43 tys. zł, a na propagowanie kultury fizycznej  i sportu – 140 tys. zł.  

W ramach przyszłorocznych wydatków przeznaczono 468 tys.  265 zł na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego. W przyszłym roku dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych mają wynieść 3 mln 486 tys. 594 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na 136 tys. 710 zł.  

W przyszłym roku będzie kontynuowana przebudowa gminnych dróg, zaplanowano też przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi, termomodernizację ośrodka zdrowia i Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”  w Celestynowie, przebudowę dziedzińca przy budynku szkoły podstawowej w Celestynowie (ul. św. Kazimierza), zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu w Starej Wsi oraz na doposażenie i modernizację placów zabaw. O tym, jaki będzie ostateczny kształt budżetu i które inwestycje się w nim znajdą, zdecydują radni podczas sesji budżetowej planowanej jeszcze w tym roku.   

Sobienie-Jeziory

Wójt Stanisław Wirtek w przedstawionym projekcie budżetu zaplanował dochody w wysokości 29 mln 450  tys. zł, a wydatki w kwocie 34 mln  60 tys. zł, z tego wydatki bieżące mają wynieść 30 mln 130 tys. zł, a wydatki majątkowe 3 mln 930 tys. zł.

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin, na co potrzeba 2 mln zł. W Sobieniach Biskupich ma rozpocząć się budowa sieci wodociągowej (240 tys. zł), podobną inwestycję przewidziano w Sobieniach Szlacheckich (220 tys. zł). Sieć wodociągowa powstanie też w Dziecinowie (120 tys. zł) i Śniadkowie Górnym (120 tys. zł). W projekcie budżetu znalazły się pieniądze na współfinansowanie z powiatem modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy i na modernizację gminnych dróg w miejscowościach Karczunek i Śniadków Dolny. 150 tys. zł zapisano na termomodernizację budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Wysoczyn i Piwonin. 200 tys. zł pochłonie przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Warszawicach (dobudowanie nowego skrzydła,  w którym znajdą się sala sportowa, szatnia i sale lekcyjne) oraz dokumentacji dla budowy przedszkola  w Sobieniach-Jeziorach.       l

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.