Dodatkowe pieniądze na szkołę i inwestycje

Cztery samorządy z terenu linii otwockiej dostaną dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma pomóc w walce ze skutkami COVID-19. Powody do radości mają władze powiatu otwockiego, Józefowa i Wiązowny, które otrzymają spore wsparcie finansowe dla swoich inwestycji. Jednak niekwestionowanym liderem jest Otwock, który z RFIL otrzyma aż 13 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty będzie przeznaczona na budowę szkoły podstawowej w Wólce Mlądzkiej

SYLWIA WYSOCKA

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Wtedy pieniądze przydzielano regionom na podstawie algorytmu, dlatego wszystkie gminy i powiaty otrzymały rządowe wsparcie.

Podczas drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o dofinansowanie konkretnych zadań. Nabór trwał do 30 września. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym i koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

We wtorek, 8 grudnia opublikowano wyniki pierwszego etapu drugiego naboru konkursu na łączną kwotę 4,35 mld zł. Kilka samorządów z powiatu otwockiego ma powody do świętowania. Według opublikowanych na rządowych stronach list pieniądze trafią do powiatu otwockiego, Józefowa, Wiązowny i Otwocka. Największe dofinansowanie otrzyma Otwock. Będzie to aż 13 mln zł na dwa zadania: projekt i budowę Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku-Wólce Mlądzkiej oraz budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu pieszo-rowerowym w pasie ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego). W ramach projektu powstanie ok. 1,08 km ścieżek rowerowych.

Niestety nie wszystkie samorządy otrzymały dofinansowanie, m.in. powiat otwocki nie dostał pieniędzy na termomodernizację budynku starostwa, a Karczew na wymianę oświetlenia. Jednak jeszcze nie wszystko stracone. Rozpoczął się już nabór nowych wniosków. Tym razem do rozdysponowania będzie 1,65 mld zł.

 

Komentarze

JAROSŁAW MARGIELSKI, prezydent Otwocka
Rekordowa kwota 13 mln zł, którą otrzyma miasto w formie bezzwrotnej pomocy rządowej, to fantastyczna wiadomość dla wszystkich mieszkańców Otwocka. W dobie pandemii, a także potężnego wysiłku inwestycyjnego w postaci budowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej, której koszt opiewa na 19 mln zł, budżet gminy na nadchodzący rok był bardzo uszczuplony.
Dzięki rządowemu wsparciu zdołamy zachować wysoki poziom inwestycyjny w Otwocku. Kwota 1 mln zł zostanie przeznaczona na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w pasie ul. Narutowicza. Połączy ona dotychczasowe odcinki ścieżki kończące się na wysokości ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego. Jeśli chodzi o pozostałe 12 mln zł, to celowo są one przeznaczone na wspomnianą budowę szkoły, na którą w minionym roku już zabezpieczyliśmy środki finansowe. Dzięki temu zostanie uwolniona ekwiwalentna kwota (12 mln zł), która w całości będzie przeznaczona na kolejne inwestycje w mieście. Co więcej, pieniądze te mogą służyć jako wkład własny, a to stwarza możliwości pozyskiwania kolejnych dofinansowań.
Jeszcze raz podkreślam, że kwota wsparcia robi wrażenie, zwłaszcza w kontekście ograniczeń budżetowych związanych z panującą pandemią, która pokrzyżowała lub odroczyła wiele planów inwestycyjnych. Dzięki tym pieniądzom zostaną zrealizowane chociażby zwycięskie projekty z budżetu obywatelskiego, na które brakowało pieniędzy ze względu na COVID-19 oraz w kontekście budowy szkoły w Wólce Mlądzkiej.
Zapowiadał się kolejny trudny rok, ale przyznane naszemu miastu gigantyczne środki pozwalają optymistyczniej planować w Otwocku kalendarz inwestycyjny na 2021 rok. To bez wątpienia będzie czas lokalnych inwestycji. Zawsze podkreślałem, że możliwości finansowe gminy są bardzo ograniczone i wiele wyzwań inwestycyjnych w Otwocku nie będzie możliwych do realizacji bez znacznego wsparcia z zewnątrz. Dlatego tym bardziej cieszy skala dofinansowania dla Otwocka w ciągu ostatnich dwóch lat – skutecznie pozyskaliśmy w tym czasie blisko 50 mln zł! Dzięki temu przeprowadzamy kompleksową termomodernizację placówek oświatowych, realizujemy projekt budowy szkoły w Wólce Mlądzkiej, zbudowaliśmy kilkanaście dróg, wymieniamy w całym mieście oświetlenie uliczne na nowoczesne ledowe, budujemy ścieżki rowerowe, a przede wszystkim porządkujemy centrum miasta.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom urzędu zaangażowanym w ten projekt, zwłaszcza osobom z wydziału inwestycji i funduszy zewnętrznych, a także poseł Anicie Czerwińskiej za owocną współpracę i realne wsparcie dla wielu inicjatyw podejmowanych w Otwocku.

 

JANUSZ BUDNY, wójt Wiązowny
Każde dofinansowanie zewnętrzne to dobra wiadomość i zawsze dziękujemy za wsparcie. Składamy wnioski na co tylko można, bo musimy nadrobić powstałe zaległości. Potrzeb jest jeszcze wiele i nie stać nas na inwestowanie jedynie z dochodów własnych. Nie zniechęcamy się, gdy nie otrzymamy wsparcia, ale piszemy kolejne wnioski.
Kwota 3,5 mln zł to znaczne wsparcie, choć jesteśmy w stanie zagospodarować znaczenie więcej. Dzięki otrzymanej pomocy uda się zrealizować dwa ważne zadania z obszaru wodno-kanalizacyjnego. Przystąpimy do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie, na co otrzymaliśmy 1 mln zł. Zrobimy kanalizację sanitarną w ul. Boryszewskiej, ul. Kwiatowej (w Wiązownie) i ul. Jasnej (w Emowie) – w tym przypadku dotacja wynosi 2,5 mln zł. To bezzwrotne wsparcie finansowe ze środków krajowych pozwoli nam na realizację w 2021 roku strategicznych, bardzo potrzebnych działań inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

 

MAREK BANASZEK, burmistrz Józefowa
Kwota 3,5 mln zł, którą rząd planuje przyznać naszemu miastu z Funduszu Inwestycji Lokalnych, może pokryć 76 proc. kosztów przewidzianej na przyszły rok budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Dotacja sfinansowałaby budowę tej sieci w ulicach Podstołecznej i Jęczmiennej oraz w ul. Wiązowskiej od nr 95 do granic miasta. Na tym odcinku ul. Wiązowskiej będziemy budować też wodociąg, ale to zadanie sfinansujemy ze środków własnych. Łącznie na nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 2021 roku planowaliśmy wydać 4,6 mln zł. Zaoszczędzona kwota pozwoliłaby na zrównoważenie budżetu i zaciągnięcie na przyszły rok mniejszego kredytu, niż zakładaliśmy.

 

KRZYSZTOF SZCZEGIELNIAK, starosta otwocki
Bardzo cieszy nas to dofinansowanie, chociaż zwracaliśmy się z wnioskiem o przyznanie dwukrotnie wyższej kwoty. Wniosek przygotował Zarząd Dróg Powiatowych, a podpisał i złożył poprzedni Zarząd Powiatu Otwockiego. Znalazł się w nim zapis, który mówi o tym, że cała inwestycja może być finansowana tylko z pozyskanych środków, czyli nie jest wymagany wkład własny. Mamy przygotowaną lub w trakcie przygotowania dokumentację na trzy różne odcinki tego przedsięwzięcia, dlatego będziemy mogli zrealizować część planowanej inwestycji przynajmniej za taką kwotę, która została nam przyznana.

Na co przyznano dofinansowanie?

 • Józefów: 3,5 mln zł – projekt jest inwestycją komplementarną do następujących projektów realizowanych przez miasto Józefów: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” współfinansowanego ze środków POIiŚ; „Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – dokumentacja techniczna” współfinansowanego ze środków POIiŚ oraz „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Józefowie” finansowanego ze środków własnych miasta.
 • Wiązowna: 1 mln zł – rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uruchomieniem dodatkowej studni umożliwiającej zwiększenie wydajności SUW.; 2,5 mln zł – rozbudowa istniejących i budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.
 • Otwock: 1 mln zł – projekt obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu pieszo-rowerowym w pasie ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego). Powstanie ok. 1,08 km ścieżek rowerowych; 12 mln zł – zadanie pn. „Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wólce Mlądzkiej”.
 • Powiat otwocki: 5,5 mln zł – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów na odcinku ok. 3380 m, polegająca na przebudowie nawierzchni jezdni, budowie chodników, doświetleniu przejść dla pieszych i poprawie układu odwodnienia drogi.

One thought on “Dodatkowe pieniądze na szkołę i inwestycje

 • 14 grudnia 2020 o 17:15
  Permalink

  Ścieżki rowerowe wokół Otwocka cieszą, ale bardziej przydałyby się ścieżki tam, gdzie jeździ dużo ludzi: przede wszystkim do stacji kolejowej w Otwocku (z różnych kierunków), a także koło UM, parku, na skrzyżowaniu Andriollego i Hożej, wzdłuż Wawerskiej.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.