Gminy podtrzymują sprzeciw

Władze gmin z terenu powiatu otwockiego nie zmieniły zdania i nadal wyrażają swój sprzeciw w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na składanie uwag i wniosków miały czas do końca ubiegłego roku

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Do 31 grudnia trwał drugi etap konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) Inwestycji CPK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Autostrada planowana w związku z budową portu lotniczego ma przebiegać przez większość gmin powiatu otwockiego. Od poprzednich konsultacji zmieniło się jedynie to, że zamiast zawężenia terenu, przez który ma przebiegać autostrada A50, został on powiększony. W przypadku Wiązowny obejmuje już prawie obszar całej gminy. Tamtejsi radni na sesji 22 grudnia jednogłośnie podjęli stanowisko, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec proponowanego przebiegu autostrady. Ich zdaniem w przedstawionych do konsultacji społecznych dokumentach brakuje spójności w zakresie uwzględnienia istniejących na terenie gminy dróg szybkiego ruchu: autostrady A2, Południowej Obwodnicy Warszawy i drogi ekspresowej S17. Pominięto także kwestie oddziaływania inwestycji na mieszkańców, tzn. jej wpływ na zanieczyszczenie powietrza czy aspekty społeczne związane z wysiedleniami, nie przeanalizowano też należycie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra oraz Rezerwat Przyrody Rzeki Świder.

Sprzeciw wyraziła też gmina Karczew, na której terenie zaplanowano autostradę mającą przebiegać przez środek miejscowości Glinki. Radni z Celestynowa przyjęli stanowisko na sesji 22 grudnia. Przez obszar gminy zaproponowano korytarz bez wskazania szczegółowych wariantów przebiegu projektowanej trasy, a przedstawiona dokumentacja zdaniem władz zawiera braki, które uniemożliwiają dokonanie szczegółowej analizy i poznanie opinii mieszkańców. Dlatego zarówno wójt, jak i rada gminy negatywnie ocenili przedstawioną do konsultacji społecznych dokumentację.

Rada powiatu otwockiego przyjęła stanowisko na sesji we wtorek, 29 grudnia, negatywnie opiniując przedstawione opracowanie. Radni postulują też zaprojektowanie przebiegu OAW na terenie powiatu otwockiego w istniejącym przebiegu drogi krajowej nr 50 z wykorzystaniem budowanego węzła „Kołbiel” i planowanej obwodnicy Kołbieli w ciągu tej drogi oraz wybudowanej obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79 w powiecie piaseczyńskim i rozbudową mostu przez Wisłę w ciągu „pięćdziesiątki”.

Uwagi dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy przesłał też prezydent Otwocka. Jarosław Margielski sugeruje takie poprowadzenie obwodnicy, które pozwoli uniknąć ingerencji w tereny chronione i cenne przyrodniczo. Pozwoli to również na uniknięcie bądź zminimalizowanie ewentualnych napięć i protestów społecznych, które byłyby konsekwencją takiej ingerencji. Zwraca uwagę, że w jednym z zaproponowanych wariantów przebiegu trasa zbliża się do jedynego w Polsce ośrodka naukowo-badawczego w dziedzinie atomistyki – Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Ze względu na zainstalowaną tam aparaturę, a także prowadzone prace i badania obszary te są szczególnie wyczulone na drgania i oddziaływanie zewnętrzne. Dlatego miasto dokonuje aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie NCBJ, aby wprowadzić pierścień ochronny, który ograniczy oddziaływania ewentualnych inwestycji na tym terenie w przyszłości.

One thought on “Gminy podtrzymują sprzeciw

  • 12 stycznia 2021 o 10:54
    Permalink

    Dla zachowania cennych terenów pasa tzw Bieli czyli od jeziora torfy do Warszówki, autostrada powinna przebiegać od Sobiekurska w Kierunku Janowa następnie na tyłach zakładów drobiarskich lasem przez Soplicowo w kierunku Wiązowny.

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.