Kary za reklamowy chaos

We wrześniu 2022 roku w Otwocku ma zacząć obowiązywać uchwała krajobrazowa. Od tego momentu przepisy restrykcyjnie wskażą, jakie reklamy mogą być umieszczane w przestrzeni miasta

SYLWIA WYSOCKA

Jak w tej chwili wyglądają w Otwocku reklamy, banery, szyldy i billboardy – każdy widzi. Radni nieraz zwracali uwagę na potrzebę uporządkowania chaosu reklamowego poprzez przyjęcie tzw. uchwały krajobrazowej. Reguluje ona takie kwestie, jak zasady sytuowania szyldów, reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Dzięki przepisom uchwały miasto porządkuje rozmieszczone chaotycznie i bez zasad rozmaite formy reklam.

O konieczności przyjęcia uchwały krajobrazowej rada miasta zdecydowała już w marcu 2016 roku, gdy jej przewodniczącym był obecny prezydent Jarosław Margielski. „Znaczna część obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń jest umieszczona w sposób przypadkowy, często nieuwzględniający charakteru obiektów budowlanych, ich wartości zabytkowej ani istniejącego otoczenia” – podkreślili w tej uchwale intencyjnej radni. W ich opinii przepisy uchwały krajobrazowej, które określą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane, wpłyną na poprawę wizerunku miasta. Uchwała da bowiem konkretne narzędzia do egzekwowania na terenie całego miasta ustalonych wymogów w postaci nakładania kar pieniężnych.

Uchwała intencyjna wskazała nawet założenia, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu otwockiej uchwały krajobrazowej. Te wytyczne to m.in.: podział Otwocka na strefy i ustalenie zasad dotyczących reklam adekwatnych do typu zabudowy i form działalności w danej strefie oraz określenie okresu przejściowego na czas wprowadzenia w życie obowiązujących zasad. Podkreślono przy tym, że zmiany powinny być skonstruowane tak, by poprawiając estetykę, nie zagroziły gałęziom gospodarki.

Jak już pisaliśmy na łamach „Linii”, temat powrócił w ubiegłym roku. Przy prezydencie miał ukonstytuować się zespół zajmujący się opracowaniem projektu uchwały krajobrazowej dla Otwocka. Faktycznie, w połowie grudnia urząd poinformował o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały krajobrazowej opracowywanej właśnie na podstawie uchwały intencyjnej z 2016 roku. Zapowiedziano wtedy, że projekt uchwały zostanie przedstawiony do uzgodnienia i zaopiniowania organom wymienionym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a po otrzymaniu pozytywnych opinii i uzgodnień zostanie wyłożony do publicznego wglądu z możliwością składania do niego uwag.

Podczas sesji w środę, 27 stycznia prezydent Jarosław Margielski zakomunikował, że prace nad projektem uchwały krajobrazowej zmierzają ku końcowi. – Projekt jest już przygotowany, obecnie trwa wykonywanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych nośników reklamowych na kolejnych obszarach, żeby kompleksowo przedstawić, jak to wygląda na terenie miasta – poinformował prezydent. I zapowiedział, że jeszcze w lutym na posiedzeniu komisji przedstawi pierwszą wersję projektu uchwały, którą będzie można uzupełnić sugestiami dotyczącymi konkretnych rozwiązań. – Chciałbym, żeby ta sprawa została zamknięta do września 2021 roku – stwierdził prezydent. – Po tym nastąpi roczne vacatio legis – okres między publikacją uchwały a jej wejściem w życie – którego celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian, które będą z tego wynikać. Od września następnego roku będziemy surowo egzekwować przestrzeganie zasad, żeby przestrzeń udostępniona dla nośników reklamowych była uporządkowana – zapowiedział Margielski.

One thought on “Kary za reklamowy chaos

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.