Rekrutacja w dobie koronawirusa

Mimo trwającej pandemii zapisy do publicznych przedszkoli odbywają się normalnie, poza tym, że w większości gmin rekrutacja jest przeprowadzana drogą elektroniczną. Rodzice mogą przesyłać skany dokumentów przez internet

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Włodarze gmin wydali już stosowne zarządzenia odnośnie do terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Najszybciej, bo już w poniedziałek, 8 lutego zapisy ruszyły w Józefowie, natomiast 11 lutego rekrutacja rozpocznie się w gminie Celestynów, a na początku marca także w gminie Wiązowna, w Otwocku i Karczewie. Wcześniej rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli muszą złożyć deklarację o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w danej placówce. Najmniej czasu mają na to mieszkańcy gminy Celestynów, bo termin upływa w środę, 10 lutego.

Na stronach internetowych urzędów gmin i przedszkoli są dostępne wnioski i inne niezbędne druki do pobrania, a także zakładki i linki do rekrutacji elektronicznej. Zgodnie z prawem na terenach gmin obowiązuje rejonizacja. Dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie mają zapewnione prawo do edukacji przedszkolnej, lecz bez gwarancji, że zostaną przyjęte do wybranej placówki.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe i dodatkowe – ustalone przez samorząd. W przypadku tych drugich punkty są przyznawane za rozliczanie przez rodziców/opiekunów prawnych podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, można na nie liczyć również w sytuacji, gdy do danego przedszkola uczęszcza już rodzeństwo kandydata i jeśli rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Dodatkowe punkty otrzymuje również dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

W gminie Wiązowna wprowadzono jeszcze jedno dodatkowe punktowane kryterium – kandydat otrzymuje więcej punktów, jeśli rodzic/opiekun prawny zadeklaruje pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowej. 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranych przedszkoli zostaną podane w marcu lub na początku kwietnia w zależności od harmonogramu rekrutacji w danej gminie. Jeżeli któreś przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. 

Harmonogramy rekrutacji do publicznych przedszkoli

Wiązowna

 • od 15 do 19 lutego – wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
 • od 1 do 16 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; rekrutacja i pobieranie wniosków odbywa się drogą elektroniczną;
 • od 17 do 19 marca – weryfikacja wniosków przez przez komisję rekrutacyjną;
 • 22 marca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 23 do 29 marca – potwierdzenie przez rodzica dziecka zakwalifikowanego do przedszkola woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 30 marca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Otwock

 • od 15 do 25 lutego – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, do której uczęszcza dziecko;
 • od 1 do 12 marca – składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole;
 • od 15 do 26 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 29 marca, godz. 10 – podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 29 marca do 2 kwietnia  – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnej deklaracji;
 • 12 kwietnia, godz. 10 – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
 • od 13 kwietnia – w terminie siedmiu dni od daty opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może zgłosić się do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia; w ciągu siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia może złożyć do dyrektora placówki odwołanie od decyzji komisji. Na początku czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Józefów

 • od 8 do 19 lutego do godz. 15 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 22 lutego do 8 marca do godz. 15 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 9 marca do godz. 15 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • do 15 marca do godz. 15 – potwierdzenie przez rodzica dziecka zakwalifikowanego do przedszkola woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 18 marca do godz. 15 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Karczew

 • od 22 do 26 lutego do godz. 16 – złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w przedszkolu;
 • od 1 do 12 marca do godz. 16 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 15 do 19 marca – weryfikacja wniosków i dokumentów;
 • 22 marca, godz. 8 – podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 22 do 26 marca do godz. 16 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 31 marca, godz. 8. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Celestynów

 • od 4 do 10 lutego do godz. 15 – składanie deklaracji o potwierdzeniu kontynuowania wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w placówce, do której uczęszcza dziecko;
 • od 11 do 24 lutego do godz. 15 – składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 25 lutego do 1 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 1 marca, godz. 15 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 2 do 5 marca do godz. 15 – potwierdzenie przez rodzica dziecka zakwalifikowanego do przedszkola woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 8 marca, godz. 15 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.