Parking może zniknąć sprzed remizy

Władze Karczewa wróciły do pomysłu rewitalizacji rynku Zygmunta Starego. Do końca marca czekają na oferty firm, które podejmą się opracowania projektu odnowienia rynku wraz z fragmentami przyległych ulic

SYLWIA WYSOCKA

To już kolejne podejście do rewitalizacji rynku Zygmunta Starego w centrum Karczewa. Ogłoszony w maju ubiegłego roku konkurs zakończył się unieważnieniem postępowania. Burmistrz Michał Rudzki zapowiadał jego powtórzenie, wielokrotnie podkreślając, że rewitalizacja rynku poprzedzona konsultacjami społecznymi to dla niego jedno z priorytetowych zadań w tej kadencji.

W połowie marca powtórnie ogłoszono konkurs na wykonanie projektu rewitalizacji samego rynku, a także ul. Rynek Zygmunta Starego, fragmentów ul. Widok i ul. Bielińskiego oraz wymiany nawierzchni na drodze Stare Miasto. Od projektanta oczekuje się przygotowania trzech wariantów koncepcji rewitalizacji. Będzie to potrzebne, żeby przedstawić je podczas konsultacji społecznych. Przygotowane warianty muszą zawierać m.in. rzuty zagospodarowania terenu i wizualizacje wkomponowane w najbliższe otoczenie. Projektant ma wziąć udział w konsultacjach i zaprezentować koncepcje mieszkańcom, którzy będą mieć wpływ na ostateczny kształt projektów. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie koncepcji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, a następnie wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić kilka elementów, które wynikają z usytuowania rynku. Obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale układ urbanistyczny centrum miasta Karczewa w 2017 roku został włączony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Skutkuje to m.in. tym, że nie można go zmienić. Ponadto architekt jest zobowiązany do wystąpienia do konserwatora o wydanie zaleceń i uzgodnienia z nim zaproponowanych koncepcji.

Trzy wersje koncepcji muszą zawierać pewne określone elementy wspólne. Należy uwzględnić w nich strefę parkowania aut, strefę rekreacyjną, rewitalizację istniejącej zieleni miejskiej i zaprojektowanie nowych nasadzeń w postaci drzew i krzewów ozdobnych oraz klombów, zaprojektowanie oświetlenia parkowego i ulicznego.

Dozwolone elementy małej architektury będą omawiane podczas konsultacji społecznych. Nowatorskim pomysłem władz Karczewa jest rezygnacja z większości miejsc parkingowych przy remizie OSP. Będzie można parkować tylko na chwilę przed sklepami firmowymi. Projekt powinien uwzględnić nową lokalizację miejsc postojowych. Władze gminy sugerują, żeby   znajdowały się one wzdłuż ulic po południowej i zachodniej stronie budynku remizy. Nawierzchnia ul. Rynek Zygmunta Starego powinna być ujednolicona z nawierzchnią ul. Stare Miasto i nawiązywać do zabytkowej drogi, a nakładka na ulicach Widok i Bielińskiego – zostać odświeżona.

W informacjach o warunkach konkursu władze gminy podkreślają, że nie mają wytycznych co do projektu, bo choć w 2017 roku została wykonana koncepcja programowo-przestrzenna, która była wtedy prezentowana mieszkańcom w postaci specjalnie wydanej broszury, nie powinna ona mieć żadnego wpływu na obecne zamówienie. Oferty na opracowanie projektu można składać do końca marca. Na wykonanie zleconej dokumentacji projektant będzie miał czas do 30 października.

 

Nie będzie rewitalizacji bez konsultacji
Michał Rudzki, burmistrz Karczewa
Aktualny przetarg na rewitalizację rynku obejmuje zarówno przygotowanie koncepcji, czyli wstępnych założeń, które tak jak w przypadku żłobka mamy poddać konsultacjom społecznym z mieszkańcami, jak i przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego. To jest podstawowa różnica między tym, co było robione w poprzedniej kadencji za poprzedniego burmistrza, a tym, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby nie skończyło się na etapie koncepcji, bo na tej podstawie mało co możemy zrobić. Potrzebny jest projekt, żeby móc ubiegać się o środki zewnętrzne i mieć możliwość realizacji rewitalizacji w niedługiej perspektywie, np. na początku drugiej kadencji. Rynek to nie jest temat, z którym należy się spieszyć. Chcemy przeprowadzić konsultacje i solidnie przygotować się do realizacji zadania.

One thought on “Parking może zniknąć sprzed remizy

  • 29 marca 2021 o 19:11
    Permalink

    Kościół ogryzek, parkingu w centrum nie ma a on rewitalizuje. Niech analizę ruchu zrobi

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.