Rządowe miliony na inwestycje

W środę, 31 marca ogłoszono, które gminy otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Największymi wygranymi są Otwock, do którego bezpośrednio trafi 11 mln zł dotacji m.in. na budowę centrum sportu i schroniska dla zwierząt, oraz powiat otwocki, któremu przyznano 10 mln 200 tys. zł, w tym 5 mln 700 tys. zł na szpital powiatowy. Mniejsze dofinansowanie otrzymają też gminy Wiązowna i Osieck. Niestety Karczew, Celestynów, Kołbiel i Józefów w tym rozdaniu nie mogą liczyć na wsparcie dla zgłoszonych inwestycji

SYLWIA WYSOCKA

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), zwany też tarczą dla samorządów, to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone ze względu na pandemię. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów, które otrzymują wsparcie finansowe na zadania ważne dla lokalnych społeczności. Tym razem samorządy województwa mazowieckiego dostaną łącznie 227 mln 199 tys. 64 zł. 

W tym rozdaniu pieniądze z RFIL otrzymały gminy Otwock, Wiązowna i Osieck oraz powiat otwocki. Niestety, wnioski złożone przez Józefów, Karczew, Celestynów i Kołbiel nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Największe wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 11 mln zł otrzymało miasto Otwock. Warto przypomnieć, że jesienią ubiegłego roku miejski budżet został już zasilony kwotą 13 mln zł z tego samego programu.

Samorządy z tarczą…

– Bardzo cieszy mnie informacja o kolejnych dużych kwotach, które trafią do Otwocka – przyznaje w rozmowie z „Linią” prezydent Jarosław Margielski. – Po tak wielu latach stagnacji mieszkańcom naszego miasta należy się, aby kolejne ważne inwestycje ruszyły pełną parą. Razem z radą staramy się je realizować, ale bez zastrzyku finansowego z zewnątrz narzucenie odpowiedniego tempa jest bardzo trudne. Dlatego otrzymane dofinansowanie jest niezmiernie istotne. Co należy podkreślić, przyznane pieniądze muszą być wykorzystane do końca 2023 roku – dodaje.

Prezydent Margielski wyjaśnia też, dlaczego władze Otwocka tym razem nie wystąpiły o dofinansowanie podstawowej potrzeby, tj. budowy dróg. – Zdawaliśmy sobie sprawę, że kilka tysięcy gmin będzie składało wnioski głównie o dofinansowanie budowy dróg. Dlatego podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku na inne zadania, licząc na skuteczność pozyskania środków na ich realizację. Mam tu na myśli budowę nowoczesnego schroniska dla zwierząt, poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez budowę ok. 40 aktywnych przejść dla pieszych, rozbudowę systemu monitoringu, a także najważniejszą inwestycję, na którą od blisko pół wieku czekają wszyscy mieszkańcy Otwocka, czyli budowę basenu i hali. Przybliżamy się do tego, żeby ta inwestycja wreszcie została zrealizowana. Przeznaczone na ten cel 4 mln zł musimy wydać do końca 2023 roku, a to jasno określa ramy czasowe realizacji tej inwestycji. To są pieniądze, które pozwolą nam na zabezpieczenie części wkładu własnego w staraniach o kolejne środki na budowę hali i basenu, bo na taką inwestycję potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Konieczność wydatkowania ich przed końcem 2023 roku dodatkowo motywuje nas do podjęcia odpowiednich działań, bo inaczej pieniądze przepadną – dodaje prezydent.

Niewiele mniejsze wsparcie z rządowego funduszu otrzymał powiat otwocki. Zadania ujęte we wnioskach starostwa zostaną dofinansowane w łącznej kwocie 10 mln 200 tys. zł. Starosta Krzysztof Szczegielniak nie kryje zadowolenia. – Otrzymaliśmy dofinansowanie na wszystkie trzy złożone wnioski. Dzięki temu będziemy mogli zmodernizować przychodnię specjalistyczną przy szpitalu, która jest w fatalnym stanie, a także szpitalną kuchnię i aptekę. Zrealizujemy również budowę skrzyżowania ul. Batorego z ul. Karczewską. Na to zadanie kończymy już przygotowywać dokumentację, więc dobrze będzie rozpocząć tam prace. Z uwagi m.in. na poprawę bezpieczeństwa na ul. Poniatowskiego, gdzie dochodziło do wypadków, zgłosiliśmy też budowę chodników przy przy tej ulicy, a także ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II. Te dwie ostatnie drogi po remontach na kolei są bardzo zaniedbane, dlatego przyda się tam nowy chodnik, a być może ciąg pieszo-rowerowy. Jeżeli uda się otrzymać dodatkowe dofinansowanie, być może skrzyżowanie ulic Batorego i Karczewskiej powstałoby jeszcze w tym roku. Na szczęście na realizację tych zadań mamy kilka lat. Najważniejsze, że udało się otrzymać pieniądze – podkreśla starosta. Na pytanie, dlaczego wszystkie wnioski dotyczą Otwocka, odpowiada: – W przypadku szpitala jest to inwestycja dla wszystkich mieszkańców powiatu. Jeśli chodzi o drogi, przypominam, że ubiegłoroczny wniosek na 11 mln zł dotyczył gminy Celestynów. Otrzymaliśmy wtedy 5,5 mln zł dofinansowania. Teraz postanowiliśmy zgłosić inwestycje w Otwocku i otrzymaliśmy 4,5 mln zł. Staramy się zgłaszać wnioski w miarę sprawiedliwie – dodaje Szczegielniak.

Dofinansowanie po 750 tys. zł do dwóch inwestycji otrzymała też gmina Wiązowna. Pieniądze przeznaczy na budowę świetlicy wiejskiej w Duchnowie i przebudowę drogi gminnej. – Bardzo się cieszę, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa wnioski – mówi w rozmowie z „Linią” wójt Janusz Budny. – Obydwa zadania pochłoną wyższe kwoty niż przyznane pieniądze, ale dzięki nim sfinansujemy jedną trzecią inwestycji. Zawsze ułatwi nam to ich realizację. Mamy zamiar wybudować fragment drogi między Glinianką a Kopkami, w przyszłości dokończymy ten odcinek aż do samego Otwocka. Mamy już również projekt i pozwolenie na budowę świetlicy w Duchnowie. Chcemy, żeby to był nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Jeśli uporamy się z dokumentacją, inwestycje będą mogły rozpocząć się jeszcze latem – deklaruje wójt.

Jedną dofinansowaną inwestycją może pochwalić się także Osieck. Gmina dostanie 1 mln zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce, gdzie powstanie m.in. sala gimnastyczna. – Cieszymy się, że jeden z trzech złożonych wniosków otrzymał wsparcie – komentuje Karolina Zowczak, wójt Osiecka. – Każda złotówka zainwestowana na naszym terenie jest bardzo ważna. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce jest bardzo potrzebna, bo w jednym budynku mamy szkołę podstawową i przedszkole, a nie mamy tam w ogóle miejsca do ćwiczeń. Jest tylko niewielka sala przystosowana do tego, żeby mogły odbywać się na niej zajęcia wychowania fizycznego. Dopóki szkoły były sześcioklasowe, było to do zniesienia. Obecnie infrastruktura sportowa jest niezbędna. Ponadto rozbudowa części przedszkolnej spowoduje, że mniej uczniów będzie uczyło się na drugą zmianę. Żałuję, że nie dostaliśmy dofinansowania do pozostałych dwóch wniosków, bo to wydłuży czas ich realizacji i wpłynie na zadłużenie gminy. Prawdopodobnie te inwestycje będziemy realizować z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo wnioski dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce i budowy wodociągu w Starych Kościeliskach. To są bardzo ważne zadania, których realizację będziemy musieli rozłożyć w czasie – tłumaczy wójt.

… i na tarczy

Po raz drugi dotacji z tzw. funduszu COVID-owego nie otrzymała gmina Celestynów. – Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji, które są priorytetowe dla naszej gminy, a na ich realizację mieszkańcy czekają od kilku lat. Przecież Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych powinien stanowić wsparcie właśnie dla takich inwestycji, szczególnie w czasie pandemii – mówi wójt Witold Kwiatkowski. – Do rozdysponowania były miliardy złotych. Sądziłem, że potrzeby naszych mieszkańców będą potraktowane poważnie. Niestety, z ogromnym żalem muszę stwierdzić, że mieszkańcy gminy Celestynów po raz drugi nic nie dostali. Pomijając nawet brak dofinansowania rządowego na tunel w Celestynowie (na który również złożyliśmy wniosek), spodziewaliśmy się, że otrzymamy wsparcie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Pragnę przypomnieć, że dwuzmianowość i przepełnione szkoły to efekt reformy oświaty przeprowadzonej w 2017 roku przez obecnie rządzących, więc oczywiste jest, że właśnie takie projekty, adresowane do dzieci i całych rodzin, powinny otrzymywać pieniądze z budżetu państwa, czyli od podatników. Zdając sobie sprawę z ogromnych potrzeb innych samorządów, liczyliśmy choćby na częściowe dofinansowanie w wysokości ok. 9 mln zł (całość rozbudowy szkoły to 17 mln zł). Zastanawiające jest to, że po raz kolejny największe, kilkudziesięciomilionowe wsparcie otrzymuje jedna gmina z powiatu otwockiego, a więc jest to ewidentnie sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem całego kraju. Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej informacji uzasadniającej, z czego wynika dofinansowanie jednych i brak dofinansowania dla innych zadań. Po raz kolejny brakuje kryteriów oceniania wniosków przez rząd. Jak widać, nie ma zrozumienia i rzetelnej oceny potrzeb w samorządach z poziomu centralnego. Czy tak powinno być? – pyta retorycznie wójt Celestynowa. – Aż strach pomyśleć, co będzie po centralizacji przyszłych funduszy unijnych oraz planowanym przez rząd podziale województwa mazowieckiego – dodaje.

Rządowego wsparcia nie otrzymała też gmina Kołbiel. – Staraliśmy się o dofinansowanie trzech inwestycji: powtórzyliśmy wniosek o drogę na odcinku Kołbiel – Borków, remont szkoły i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Szkoda, że nie dostały one dofinansowania, pewnie ktoś inny skorzysta z rządowych środków – mówi wójt Kołbieli Adam Budyta. – Wszystkie zgłoszone zadania są bardzo ważne: trzeba kontynuować budowę drogi, ponieważ służyła kiedyś jako obwodnica i została rozjeżdżona przez samochody. Szkołę trzeba modernizować, bo mamy w niej ogrzewanie z końca lat 70. Modernizacji wymaga też stacja uzdatniania wody, ponieważ coraz więcej osób podłącza się do wodociągu i nie chcemy dopuścić do sytuacji, że zabraknie wody. To są zadania, które będziemy musieli zrealizować ze swojego budżetu, tyle że nastąpi to później – tłumaczy wójt.

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki wyniki skomentował w mediach społecznościowych. Napisał m.in.: „Kolejny raz gmina Karczew otrzymał całe ZERO (0) złotych. (…) Niestety, nie odciążymy budżetu w ramach trzech projektów (te projekty to: rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz przedłużenie ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek – przyp. red.). Sytuacja jest zastanawiająca z trzech względów. Po pierwsze, w innych programach, m.in. tych nierządowych, gmina Karczew skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne (…). Tu, w przypadku ostatnich dwóch naborów w ramach RFIL, mimo że wnioski były dobrze przygotowane, inwestycje dla mieszkańców gminy Karczew są odrzucane i pomijane. Po drugie, decyzje rządu (…) są niezrozumiałe, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku partia rządząca otrzymała zdecydowane poparcie naszych mieszkańców, osiągając w gminie niemal 53 proc. poparcia. Jako mieszkańcy również chcemy być wspierani przez naszych reprezentantów w parlamencie. Po trzecie, nawet nie dowiemy się, dlaczego się nie udało, ponieważ środki zostały rozdysponowane wedle nieujawnionych kryteriów”.

Władze Józefowa złożyły wnioski o dofinansowanie trzech projektów na łączną kwotę 8 mln 55 tys. zł. Chodziło o przebudowę kilku ulic i skrzyżowania, dofinansowanie budowy PSZOK-u i budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

– Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, przy składaniu wniosku o dofinansowanie z RFIL liczyliśmy się z tym, że możemy go nie otrzymać. Dlatego zabezpieczyliśmy odpowiednie środki w budżecie i zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane. Szkoda jednak, że nie można odciążyć budżetu dzięki zewnętrznym funduszom, bo moglibyśmy poszerzyć listę planowanych projektów – mówi burmistrz Marek Banaszek. Jednocześnie dodaje, że Józefów i tak wyszedł z kryzysowego 2020 roku obronną ręką, co daje możliwość dalszego rozwoju miasta i realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Na to samorządy otrzymały pieniądze:

Otwock

 1. Bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z rozbudową systemu monitoringu – 3 mln zł.
 2. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Centrum Sportu – 4 mln zł.
 3. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 4 mln zł.

Wiązowna

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Duchnowie – 750 tys. zł.
 2. Przebudowa drogi nr 270832W od miejscowości Glinianka do granicy z Otwockiem wraz ze zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu – 750 tys. zł.

Osieck

 1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce o salę gimnastyczną, klasopracownię i świetlicę – 1 mln zł.

Powiat otwocki

 1. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku poprzez budowę skrzyżowania sterowanego sygnalizacją sygnalizacją świetlną z wbudowanymi pętlami indukcyjnymi – 1 mln zł.
 2. Budowa ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych oraz układu odwodnienia ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego – 3 mln 500 tys. zł.
 3. Przebudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Batorego 44 w Otwocku polegająca na przebudowie i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizacji Przychodni Specjalistycznej – 5 mln 700 tys. zł.

One thought on “Rządowe miliony na inwestycje

 • 13 kwietnia 2021 o 23:10
  Permalink

  A najpiekniesze co zrobili w Otwocku z Planem zagospodarowa terenu w Gminie Celestynów – takie piekne studium 😀 , tyle uzgodnien, tyle dzialek budowlanych wg. wczesniejszych uzgodnien – a jak przyszedl final to – tu to bedzie przy glownych drogach leśne dzialki, a pare metrow dalej – 2 linie zabudowy …takie to dziwne…

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.