Lasy nas obchodzą

W poprzednim numerze opublikowaliśmy obszerne fragmenty listu naszego Czytelnika, który krytykował działania Lasów Państwowych. Tak jak zapowiadaliśmy, Artur Dawidziuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów, postanowił odnieść się do tej korespondencji

PRZEMEK SKOCZEK

Temat kolejnych wycinek w okolicznych lasach budzi ogromne emocje, a dyskusja w tej sprawie rozgorzała nie tylko w internecie. Wielu mieszkańców jest przerażonych skalą wycinek. Trwająca na łamach „Linii” wymiana zdań o leśnej działce w Otwocku, między ulicami Poniatowskiego i Armii Krajowej (na przyszły rok zaplanowano tam zrąb całkowity, choć jest to las ochronny), zamienia się w rzeczywistości w debatę o całym tym zjawisku i działaniach Lasów Państwowych, które budzą uzasadnione wątpliwości.

Zachęcamy do zabierania głosu w tej sprawie, wyrażania opinii, przedstawiania pomysłów. Na razie publikujemy opinię nadleśniczego Artura Dawidziuka.

Las to wielofunkcyjny organizm

Bardzo się cieszę, że pracami leśnymi, działalnością leśników oraz samym lasem interesuje się tak wiele osób. Pokazuje to, jak istotną rolę odgrywa ciężka praca leśników dla dobra przyrody, społeczeństwa i gospodarki. Sugestie, uwagi, a czasami krytyka podejmowanych działań wynikają przede wszystkim z trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez polskich leśników od ponad 100 lat. Wiąże się to często z bardzo wąskimi oczekiwaniami osób wypowiadających swoje emocjonalne osądy.

Wiele oczekiwań

Część społeczeństwa chce dzikiej przyrody (rezerwaty), innych interesuje turystyka (udostępnienie lasu poprzez ścieżki, infrastrukturę turystyczną, bezpieczeństwo przebywania w lesie – brak suchych drzew), a jeszcze innych surowiec drzewny (więźba dachowa, meble drewniane, papier itp.) oraz miejsce pracy (zakłady usług leśnych). Leśnicy w swojej działalności równoważą te funkcje: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Las w oddziale 108 wydz. b spełnia jednocześnie wszystkie przywołane powyżej funkcje. Były i są w nim prowadzone zabiegi gospodarcze, co nie przekreśla możliwości zbierania grzybów i rekreacji. Wykonanie zaplanowanego zrębu (rębni) nie spowoduje utraty żadnej z jego funkcji, zmieni się jedynie wygląd fragmentu powierzchni.

Ogólne pojęcie rębni to stopniowe usuwanie drzewostanu, które polega na wycięciu drzew jednorazowo na powierzchni maksymalnie 4 ha. Ważnym elementem przebudowy drzewostanu rębnią jest wyznaczenie dodatkowych elementów ekologicznych, np. biogrupy – czyli drzew, które zostaną na powierzchni do naturalnej śmierci. Młode drzewa sadzone przez leśników, pielęgnowane przez leśników (czyszczenia, trzebieże itp.), ochraniane przez leśników (np. przed pożarami, gradacją szkodliwych owadów) z biegiem lat nie będą wyglądać jak sadzone „od linijki”, czego przykładem są okoliczne dojrzewające lasy (również sadzone przez leśników).

Niestety, nie możemy porównywać przywołanego lasu do drzewostanów Puszczy Kampinoskiej będącej parkiem narodowym – nie ta wielkość obszaru leśnego, brak sąsiedztwa miejskiego, udostępnienie dla ludzi, różnice w warunkach siedliskowych itp.

Zdrowe drzewa cały czas prowadzą fotosyntezę. Stopień efektywności tego procesu zależy m.in. od ich wieku i kondycji. Naukowo udowodnione jest, że optimum tego procesu, czyli pochłanianie CO2 oraz wbudowywanie węgla organicznego i produkcja tlenu, nie następuje w wieku 130 lat. Największa produkcja tlenu dla sosny występującej na terenie Mazowsza odbywa się w wieku 50-70 lat. Później również produkuje ona tlen, ale już mniej intensywnie.

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów

Nadleśnictwo prawnie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających w zarządzanym przez nie lesie. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg sąsiadujących z naszymi gruntami – wzdłuż oddziału 108 przebiega ul. Armii Krajowej. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów odnotowano przypadki uszkodzenia mienia (samochodów zaparkowanych przy ulicy, ogrodzeń posesji) przez upadające stare drzewa, których prawidłowy wygląd zewnętrzny i bez oznak zamierania skutecznie maskował zagrożenie, jakie stwarzały. Niezwykle ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa spacerowiczom poprzez odpowiednie kształtowanie zdrowotności drzewostanu. Nikt z nas nie chce, aby gałęzie z niezadbanych drzew spadły mu na głowę.

Przytoczona sytuacja dotycząca huby korzeniowej w drzewostanie w Starej Wsi jest jedynie przykładem, a nie motywem do prowadzenia prac gospodarczych w lasach na terenie Otwocka. Przykład ten ma na celu uzmysłowić możliwe negatywne skutki przetrzymania starzejących się lasów gospodarczych. Monitorowanie lasów od zagrożeń biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych to stały element pracy leśników. W oddziale 108 zaobserwowano już wzmożone wydzielanie się posuszu oraz oznaki zamierania drzew spowodowane hubą korzeniową. Jednymi z nich są owocniki grzyba, które pojawiają się na drzewach, co świadczy o zaawansowanym stanie choroby.

Przebudowa drzewostanu

Wysokie walory krajobrazowe stuletnich sosnowych drzewostanów doceniane są przez leśników i okolicznych mieszkańców. Skład gatunkowy lasów nadleśnictwa jest dostosowany do ubogiego na tym obszarze siedliska, dlatego na piaszczystych glebach przeważają gatunki, takie jak sosna i brzoza. Na siedliskach bardziej żyznych prowadzone są zabiegi przebudowy drzewostanów mające na celu zwiększenie udziału gatunków liściastych.

Oprócz sosen na terenie Nadleśnictwa Celestynów sadzi się brzozy, dęby, buki, jawory, olsze, wiązy, klony i lipy, które łącznie stanowią ok. 30 proc. materiału odnowieniowego. Dodatkowo, naśladując naturalne procesy, leśnicy starają się odnawiać las w sposób naturalny, wykorzystując do tego celu nasiona, które spadły z dojrzałych drzew i wykiełkowały na dnie lasu. Taki sposób uzyskania młodego lasu wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe i klimatyczne, a jakość dojrzałego drzewostanu jest zgodna z przyjętymi kryteriami. Około 15-20 proc. odnowień w celestynowskich lasach to odnowienia naturalne, głównie sosnowe.

Dla lasów w granicach miast, ze względu na pełnione przez nie funkcje rekreacyjne i krajobrazowe, w Nadleśnictwie Celestynów ustalono wiek rębności wyższy, niż określony we wspomnianych wyżej Zasadach Hodowli Lasu. Dodatkowo, mając na względzie ważną funkcję ochronną i społeczną tego lasu, na powierzchni pozostawia się drzewa o wyjątkowym pokroju i wysokich walorach krajobrazowych – co będzie miało miejsce na omawianym terenie.

Nie hodujemy desek!

Dla nas, celestynowskich leśników, sprowadzanie naszych działań wyłącznie do „hodowli desek” jest dalece krzywdzące. Gospodarowanie lasami jest złożonym procesem, który ma na celu zapewnić trwałość i wielofunkcyjność polskich, w tym otwockich, lasów. Działalność nadleśnictwa jest widoczna i doceniana w wielu innych obszarach: ochrona przyrody, ochrona przeciwpożarowa lasu, ochrona przed szkodnikami owadzimi i grzybowymi, ochrona przed szkodnictwem leśnym, udostępnianie lasu społeczeństwu, turystyka i edukacja społeczeństwa, bezpieczeństwo korzystania z lasu, retencja nizinna i wiele, wiele innych zagadnień.

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu w celu rozwiania wszelkich możliwych wątpliwości związanych z pracą leśników. Jeżeli będzie taka potrzeba i zainteresowanie, chętnie spotkamy się w oddziale 108 wydz. b, aby w praktyce omówić wszelkie budzące emocje działania związane z gospodarką leśną.

śródtytuły pochodzą od redakcji

2 komentarze do “Lasy nas obchodzą

 • 18 kwietnia 2021 o 15:50
  Permalink

  Bzdury. Jakby chodziło i zrównoważoną politykę drzewną to wycięto by ten spróchniały zagajnik między Szpitalem a Ługami. A w obrębie czerwonej drogi i głębiej wycina się najzdrowsze i najgrubsze drzewa. To samo zaczęto robić w lesie przy Meranie. Nie potrafią się przyznać, że chodzi wyłącznie o pozyskiwanie drzewa dla kasy.

  Odpowiedz
 • 19 kwietnia 2021 o 09:55
  Permalink

  Wyższy wiek to jaki ? 100 cm obwodu pnia?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.