Nowe wytyczne dla komisji śledczej

Specjalna komisja urzędników zaczęła wyjaśniać skargę, którą sekretarka złożyła na niestosowne zachowanie p.o. dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. Tymczasem prezydent Otwocka wdraża politykę przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w urzędzie i podległych mu jednostkach organizacyjnych, m.in. ZGM-ie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu, oświacie miejskiej, szkołach i przedszkolach

AGNIESZKA JASKULSKA

O tym, że 31-letnia sekretarka zarzuca swojemu szefowi Bartłomiejowi Kozłowskiemu, p.o. dyrektora ZGM, mobbing i niestosowne zachowania, „Linia” poinformowała w połowie lutego. Skarga trafiła do przewodniczącej rady miasta i prezydenta Otwocka, a finalnie do radnych z komisji skarg, wniosków i petycji. W połowie marca prezydent Jarosław Margielski powołał ośmioosobową komisję, która ma rozpatrzyć skargę pracownicy. Jej przewodniczącym został zastępca prezydenta Paweł Walo.  Niedawno odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie komisji, ale nie wiadomo, o czym dyskutowano i czy podjęto jakieś decyzje, bo prezydent Margielski, wiceprezydent Walo, a także biuro prasowe otwockiego urzędu nabrali wody w usta i nie odpowiedzieli na proste pytania, które zadała nasza redakcja.

Niewykluczone, że skarga sekretarki jest kłopotliwa dla miasta. Dlatego w poniedziałek, 12 kwietnia prezydent Margielski wydał dwa obszerne zarządzenia. Jedno dotyczy wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w urzędzie miasta i podległych jednostkach organizacyjnych, a drugie wewnętrznej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w urzędzie.

Urzędnik, który padnie ofiarą mobbingu lub molestowania, powinien zgłosić sprawę swojemu kierownikowi na piśmie. Notatka zawierająca m.in. szczegółowy opis, listę świadków i dowody, powinna trafić do przełożonego w zaklejonej kopercie z adnotacją „dane osobowe” lub „do rąk własnych”. Jeśli stroną postępowania jest kierownik, pracownik powinien zgłosić sprawę do wydziału organizacyjnego i spraw pracowniczych lub bezpośrednio prezydentowi. Pracownik na każdym etapie rozpatrywania sprawy przez urząd może zgłosić ją do sądu lub do prokuratury.

Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W pozostałych przypadkach sprawa zostanie szczegółowo wyjaśniona, zostaną przesłuchani świadkowie i zweryfikowane dowody przedstawione przez obydwie strony. Pracownik będzie mógł wycofać zgłoszenie dotyczące mobbingu lub molestowania, ale pod warunkiem, że zgodzi się na to druga strona. Nie oznacza to, że urząd nie będzie nadal wyjaśniał sprawy. Jak czytamy w zarządzeniu: „jeśli okoliczności sprawy wymagają dalszego wyjaśnienia co do występowania mobbingu, postępowanie może być kontynuowane”. Wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu będą zobowiązane do pisemnego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy nie tylko na etapie wyjaśniania sprawy przez urząd, lecz także po jej zakończeniu.

Kto będzie weryfikował zgłoszenia? Postępowanie będzie prowadzone przez „komórkę właściwą dla miejsca świadczenia pracy pracownika zgłaszającego mobbing” oraz „komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń mobbingu”. W skład czteroosobowej komisji wejdzie dwóch przedstawicieli urzędu oraz po jednej osobie wskazanej przez każdą ze stron. Komisja będzie wspierana przez obsługę prawną urzędu.

Po zakończeniu postępowania zostanie sporządzony pisemny dokument m.in. z opisem sprawy, propozycjami rozwiązania konfliktu. Jeśli finał sprawy nie będzie wystarczający, rozpatrzy ją powołana dodatkowa komisja. Wyjaśnianie sprawy powinno zakończyć się w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ale prezydent będzie mógł przedłużyć postępowanie.

Procedura związana z molestowaniem seksualnym jest podobna jak w przypadku mobbingu, ale skarga powinna trafić bezpośrednio do prezydenta i dodatkowo zawierać informacją, czy sprawa została zgłoszona do organów ścigania.

Cała dokumentacja z postępowania dotyczącego mobbingu lub molestowania seksualnego będzie przechowywana w wydziale spraw pracowniczych urzędu miasta. Co roku pod koniec stycznia wydział będzie przedstawiał raport z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w urzędzie. Zarządzenie prezydenta zobowiązuje kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do opracowania do końca października wewnętrznych procedur, które mają przeciwdziałać mobbingowi, molestowaniu seksualnemu czy dyskryminacji.

Szefowie jednostek muszą również określić zasady działań prewencyjnych oraz szkoleń pracowników w tym zakresie. Co roku na koniec stycznia mają przedstawiać prezydentowi raport o przeciwdziałaniu mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.