Autostrada tak, ale nie w drodze krajowej nr 50!

Władze gminy Celestynów ­są przeciwne pomysłom budowania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 29 kwietnia, radni podjęli stanowisko w tej sprawie

ARTUR KUBAJEK

Przyjęte przez radę gminy stanowisko to odpowiedź na pojawiające się w dyskusjach na temat proponowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przebiegów Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) propozycje części samorządów i stowarzyszeń dotyczące odrzucenia konsultowanych wariantów i wyznaczenia nowego przebiegu autostrady, która miałaby prowadzić śladem drogi krajowej nr 50. Władze Celestynowa w swoim stanowisku wyraziły stanowczy sprzeciw wobec takiej propozycji. 

W treści stanowiska samorządowcy wskazali na negatywne skutki i oddziaływania realizacji takiego rozwiązania. Jak przekonują, poprowadzenie OAW śladem istniejącej „pięćdziesiątki” spowoduje trwały podział gminy na dwie części, ponieważ autostrada odetnie od Celestynowa pasem o szerokości do 150 metrów miejscowości: Tabor, Podbiel, Regut, Ponurzyca i Zabieżki. Budowa autostrady w takim przebiegu zdaniem celestynowskich samorządowców może spowodować znaczące utrudnienia i ogromny wzrost kosztów budowy lub wręcz uniemożliwić rozbudowę gminnej infrastruktury, m.in. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej między Celestynowem a miejscowościami położonymi na południe od istniejącej DK50.

Radni wskazują także na zwiększenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego poprzez zbliżenie się trasy do terenów zamieszkałych. Jako przykład podają liczący ponad pięć tysięcy mieszkańców Celestynów, gdzie autostrada miałaby przebiegać w sąsiedztwie domów w odległości 150-200 metrów, czy sołectwa Tabor i Regut – w tym przypadku droga przebiegałaby kilkadziesiąt metrów od zabudowań, co zdaniem władz gminy może wiązać się z koniecznością wyburzenia części domów.

Według władz gminy proponowany przebieg OAW będzie wymagać poszerzenia istniejącego korytarza DK50, a tym samym wycięcia pasa lasu o szerokości kilkudziesięciu metrów w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz ingerencji w obszary chronione: Bagna Całowanie, Ostoi Bagna Całowanie i Bagien Celestynowskich. Jak przekonują samorządowcy, z mapy terenów chronionych może zniknąć zlokalizowany w sąsiedztwie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 7 Rezerwat Przyrody Żurawinowe Bagno.

Radni zwracają także uwagę na aspekty techniczne takiego przebiegu autostrady, m.in. na prawdopodobne wyburzenie i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 7 w granicy gmin Celestynów i Kołbiel; rezygnację z budowy nowego, dodatkowego mostu na Wiśle w okolicach Góry Kalwarii (obecna przeprawa DK50 prawdopodobnie musiałaby zostać rozebrana i od nowa zbudowana w parametrach technicznych określonych dla autostrad) oraz wprowadzenie na czas budowy ograniczeń w ruchu na DK50 lub całkowite jej wyłączenie z ruchu wraz z poprowadzeniem objazdów przez miejscowości sąsiadujące z drogą.

„Mając na uwadze powyższe, wnosimy o niebranie pod uwagę przebiegu autostrady A50 w śladzie drogi krajowej nr 50 przez teren gminy Celestynów […]” – czytamy w przyjętym dokumencie. Jednocześnie rada gminy podtrzymała swoje wnioski i zastrzeżenia co do proponowanych przez GDDKiA czterech wariantów, które zostały wyrażone w stanowiskach podjętych w 2020 roku. Przypomnijmy, że zdaniem celestynowskiego samorządu optymalnym rozwiązaniem byłoby przesunięcie przebiegu autostrady jak najdalej na południe i poprowadzenie go na wysokości granicy gmin Celestynów i Osieck.

Radni zobowiązali przewodniczącego rady do przekazania podjętego stanowiska do Ministerstwa Infrastruktury, spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2 komentarze do “Autostrada tak, ale nie w drodze krajowej nr 50!

 • 5 maja 2021 o 15:36
  Permalink

  Analizując stanowiska włodarzy Kołbieli, Wiązowny, Otwocka, Celestynowa, Karczewa, wynika, że najlepiej było by poprowadzić tą drogę wzdłuż drogi 76.
  Mieszkańcy Garwolina i Warki mieli by blisko do siebie.

  Odpowiedz
 • 5 maja 2021 o 17:10
  Permalink

  jakie odcięcie ponurzycy, zabieżek od celestynowa jak te miejscowości mają mało co wspólnego z siedzibą gminy. Z zabieżek nie da się nawet dojechać do Celestynowa tylko przez tereny innej gminy

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.