Szlaku nie będzie, ale postawią pomosty dla kajakarzy

Szlak kajakowy na terenie Rezerwatu Rzeki Świder na razie nie powstanie, ale wkrótce przy rzece mają pojawić się ogólnodostępne pomosty kajakowe. Rada Miasta Otwocka właśnie przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł z budżetu

BARBARA MICHAŁOWSKA

O utworzeniu szlaku kajakowego na Świdrze mówiło się już od kilku lat. W 2017 roku wydawało się, że jest już blisko jego realizacji. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wyraziła opinię, że jest zainteresowana utworzeniem szlaku kajakowego na terenie całej długości Rezerwatu Rzeki Świder. W tym celu w połowie kwietnia mają odbyć się kolejne rozmowy oraz spotkania w terenie. Pani poseł (Anita Czerwińska – przyp. red.) zaproponowała przeprowadzenie wizji lokalnej i zorganizowanie spotkania włodarzy poszczególnych gmin z dyrektorem RDOŚ w sprawie doprecyzowania formuły utworzenia szlaków kajakowych – mówił wówczas przewodniczący rady miasta, a obecnie prezydent Otwocka Jarosław Margielski („Kajakowe przystanie nad Świdrem”, „Linia Otwocka” nr 13/985/2017).

Jednak ostatecznie RDOŚ postanowiła nie wydawać zgody na utworzenie szlaku na terenach będących rezerwatem. Główny specjalista ds. komunikacji społecznej i kontaktów z mediami RDOŚ Agata Antonowicz informuje: – Od wielu lat udostępnienie rezerwatu przyrody Świder było przedmiotem spotkań, rozmów i analiz. Pod uwagę były brane różne rozwiązania, w tym także utworzenie szlaku kajakowego. Mając jednak na względzie wrażliwość ekosystemu rezerwatu na antropopresję, jego znaczenie przyrodnicze, a także uwzględniając kwestię bezpieczeństwa i dbałości o porządek, podjęto decyzję, że jedyną formą umożliwiającą organizację spływów kajakowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostanie konieczność uzyskania stosownego zezwolenia. Takie stanowisko wynika z troski o przyrodę tego obszaru chronionego. Obserwacje i doświadczenia RDOŚ w Warszawie oraz innych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w Polsce wskazują, że wyznaczenie szlaku w tym rezerwacie w obecnych uwarunkowaniach mogłoby mieć negatywny wpływ na jego przyrodę – podkreśla Agata Antonowicz.

Organizacja spływów kajakowych na Świdrze w granicach rezerwatu nadal jest więc możliwa, ale po otrzymaniu pozytywnej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, która zwalnia z zakazów obowiązujących w rezerwacie. Decyzja ta jest wydawana na wniosek osoby zainteresowanej spływem i na określony czas. – Takie podejście jest jedyną drogą do kontrolowania i regulowania liczby spływów kajakowych, a pośrednio ograniczenia negatywnego wpływu na faunę i florę tego cennego obszaru – przekonuje Antonowicz.

Poprosiliśmy władze Otwocka o komentarz. W odpowiedzi biuro prasowe urzędu miasta poinformowało: „Formuła, która została wypracowana, daje możliwość wystąpienia o pozwolenie na korzystanie z rzeki i daje zabezpieczenie RDOŚ, bo nakłada pewne obowiązki na osoby, które będą takie spływy organizowały”. Chcąc zorganizować spływ, trzeba wystąpić o pozwolenie do RDOŚ. Obowiązuje ono trzy lata. W wydanej decyzji określone są zasady organizowania spływów. – Jest to wypracowany na ten moment kompromis, który w najbliższym czasie da odpowiedź, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów ma być dostępny zarówno na stronie RDOŚ w Warszawie, jak i jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację zamierzenia. Władze Otwocka otrzymały także decyzję zezwalającą na organizację w rezerwacie działań mających na celu sprzątanie. – Niestety, korzystanie z rezerwatu, wbrew obowiązującym przepisom prawa, powodowało jego zaśmiecenie – tłumaczy Agata Antonowicz.

Niebawem nad rzeką staną za to zapowiadane przez władze miasta pomosty kajakowe. Podczas sesji rady miasta we wtorek, 25 maja otwoccy radni na ich wykonanie przeznaczyli 20 tys. zł. Za te pieniądze miasto planuje zakupienie materiałów oraz wykonanie i zamontowanie pomostów na terenie Otwocka. Pozostałe pomosty, które mają pojawić się na terenie innych gmin, zgodnie z porozumieniem podpisanym w marcu z Wodami Polskimi zostaną im przekazane w formie umowy użyczenia. Gminy zapłacą za montaż pomostów na terenie rzeki.

Pomosty mają stanąć w pięciu miejscach: w Kołbieli, Dobrzyńcu, Wólce Mlądzkiej, Mlądzu i Otwocku. – Zależy nam, aby trasa kajakowa była dostępna jak najszybciej. Pomosty będą ogólnodostępne i będą mogli z nich korzystać wszyscy. Takie rozwiązanie sprawi, że pomosty kajakowe będą wszędzie jednakowe i zostaną zamontowane jeszcze w tym roku – mówi prezydent Margielski.

Pomosty są przedmiotem porozumienia między Fundacją „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy” a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Zdaniem Agaty Antonowicz będą stanowić jeden z kluczowych elementów zrównoważonego korzystania z walorów rezerwatu, uzupełniając działania podjęte przez prezydenta Otwocka we współpracy z RDOŚ w Warszawie. – Budowa pomostów na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa czy gminy jest możliwa, jednak wniosek w tej sprawie jeszcze nie wpłynął do RDOŚ – informuje Agata Antonowicz.

O pomyśle wytyczenia na Świdrze szlaków kajakowych, a wzdłuż jego biegu tras pieszych i rowerowych wraz ze stanicami i przystaniami, pisaliśmy na łamach „Linii” wielokrotnie. Zainicjowała go Fundacja „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy”, którą reprezentują m.in. Andrzej Lech i Bolesław Żołek. W marcu, po podpisaniu porozumienia z Wodami Polskimi, Bolesław Żołek mówił na łamach „Linii Otwockiej”: – Naszym celem jest rozwój rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki na rzece Świder i jej dopływach oraz terenach przyległych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.