Rudzki bez absolutorium?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie oceniła wniosek komisji rewizyjnej Rady Miasta Karczewa o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Michałowi Rudzkiemu za rok 2020. Poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych był w opinii komisji rażąco niski

SYLWIA WYSOCKA

W tym roku czas na przeprowadzenie procedury absolutoryjnej został wydłużony o 30 dni. Na podjęcie stosownej uchwały radni mają czas do 30 lipca. W związku z wydłużeniem terminu komisja rewizyjna Rady Miasta Karczewa powinna przedstawić wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza do 15 lipca.

W większości samorządów powiatu otwockiego uchwały w sprawie absolutoriów zostały już podjęte. Inaczej jest w Karczewie. Wniosek komisji rewizyjnej wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Warszawie 5 lipca i dotyczył nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Karczewa z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Komisja podjęła taką decyzję po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok i informacją o stanie mienia komunalnego. W głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział czterech członków komisji (w jej skład wchodzi pięć osób), oddano cztery głosy „za” (nie było głosów przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu).

Wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęła opinia komisji rewizyjnej Rady Miasta Karczewa o wykonaniu budżetu gminy w 2020 roku, w której wskazano konkretne zarzuty, m.in. rażąco niskie niewykonanie dochodów majątkowych, niezrealizowanie dużej części wydatków majątkowych czy znaczny wzrost zaległości z tytułu nieregulowania podatków i opłat.

Jak informuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w przypadku wniosku o nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 powinno się wskazać konkretne zarzuty wskazujące na nieprawidłowości w wykonaniu uchwalonego przez organ budżetu. Przy czym każdy zarzut postawiony organowi wykonawczemu musi być precyzyjnie sformułowany i zawierać informację, który przepis prawa został naruszony. Komisja rewizyjna nie dokonała jednoznacznej oceny w tym zakresie, natomiast w opinii do wniosku wskazała konkretne zadania, których realizację oceniła negatywnie. Dlatego chociaż RIO wydała opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 (z uwagą dotyczącą niskiego poziomu realizacji dochodów majątkowych – szczegóły w ramce), to podkreśliła, że ocenia wykonanie budżetu na podstawie kryterium zgodności z prawem, natomiast komisja rewizyjna może ocenić działania burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu, rzetelności, gospodarności i celowości. Dlatego RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium.

Sesja absolutoryjna jest zaplanowana na koniec lipca. Wobec tak sformułowanego wniosku komisji rewizyjnej trudno oczekiwać, że Michał Rudzki otrzyma absolutorium za rok 2020. Byłby to kolejny rok bez absolutorium dla burmistrza Karczewa.

 

Realizacja budżetu w 2020 roku na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu:

 • wpływy z tytułu dochodów budżetowych zrealizowano w kwocie 95 mln 760 tys. 282 zł 23 gr, co stanowi 96,52 proc. kwoty planowanej, przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 93 mln 773 tys. 335 zł 81 gr, tj. 99,60 proc. planu, zaś dochody majątkowe w kwocie 1 mln 986 tys. 946 zł 42 gr, czyli 39,20 proc. planu (RIO zwróciła uwagę na niski poziom wykonania dochodów majątkowych);
 • wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 96 mln 4 tys. 860 zł 98 gr, tj. 92,97 proc. planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w kwocie 88 mln 279 tys. 731 zł 82 gr, co stanowi 94,85 proc. planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 mln 725 tys. 129 zł 16 gr, tj. w 75,75 proc.;
 • budżet zamknął się deficytem w kwocie 244 tys. 578 zł 75 gr, podczas gdy planowano deficyt w wysokości 4 mln 52 tys. 481 zł 72 gr.

3 thoughts on “Rudzki bez absolutorium?

 • 27 lipca 2021 o 16:05
  Permalink

  Jak umiem liczyć, to deficyt w gminie wyniósł około 6% planowego. Inaczej mówiąc, burmistrz zadłużył gminę około 16 razy mniej niż planowano!!! Przecież za to się należą najwyższe wyrazy uznania. Jak Panu Burmistrzowi udało się to osiągnąć w okresie kryzysu, pandemii. Powinien być doceniony, mieć uznanie u mieszkańców, za to, że nie zaciąga długów, które zawsze zagrażają miastu i jego mieszkańcom.

  Odpowiedz
  • 27 lipca 2021 o 21:26
   Permalink

   Tylko że niewydatkowanie środków na potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie niezadłużanie gminy, nie sprzyja rozwojowi. To tak, jakby nie robić nic poza bieżącym utrzymaniem tego, co już jest..

   Odpowiedz
  • 30 lipca 2021 o 06:42
   Permalink

   Dokładnie! Deficyt mniejszy od zaplanowanego pomimo tych niskich dochodów majątkowych… W tym Karczewie to już naprawdę cyrki się dzieją…. Może sobie burmistrz jakoś poradzi bo to co robią radni już nie jest ani eleganckie ani wiarygodne…

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.