Długa droga do uchwały krajobrazowej

Władze Otwocka pracują nad projektem uchwały krajobrazowej. Ma ona uporządkować zasady umieszczania reklam, urządzeń reklamowych i obiektów małej architektury. To odpowiedź na płynące od dawna sygnały dotyczące chaosu reklamowego. Brak spójności i zasad skutkuje pogarszającą się estetyką przestrzeni publicznej miasta

SYLWIA WYSOCKA

Chaos reklamowy, dowolność ekspozycji banerów i ogłoszeń które rzutują na ogólny wygląd i estetykę przestrzeni, to problem wielu miast. Otwock też padł ofiarą różnych gustów i pomysłów ogłoszeniodawców. I choć o gustach się nie dyskutuje, o porządku i ładzie w strefach publicznych jak najbardziej powinno się rozmawiać. Żeby wprowadzić porządek i zasady dotyczące aranżacji przestrzeni, władze miast podejmują się tworzenia kodeksów tego, co w tym obszarze jest dozwolone i wskazane. Robią to, przyjmując tzw. uchwały krajobrazowe. Ustala się w nich zasady i warunki sytuowania nośników reklamowych, określa gabaryty i rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Orędownikiem przyjęcia w Otwocku uchwały krajobrazowej jest od wielu miesięcy m.in. radny Andrzej Gurdziel. – Taka uchwała jest potrzebna. Miasto w wielu miejscach wymaga uporządkowania. Powinniśmy w tej sprawie zrobić już coś konkretnego – apelował do prezydenta Jarosława Margielskiego podczas posiedzeń komisji. Na razie wydział planowania przestrzennego urzędu miasta opracował roboczą wersję projektu uchwały krajobrazowej dla Otwocka, która jest obecnie przedmiotem prac komisji planowania przestrzennego rady miasta.

Projekt został opracowany na podstawie innych funkcjonujących tego typu uchwał, ale wymaga zarówno prac redakcyjnych, jak i doprecyzowania merytorycznych zagadnień, co wskazali m.in. radni podczas posiedzenia komisji planowania przestrzennego. Przykładem może być np. znajdujący się w uchwale zapis o nawiązaniu do lokalnego stylu świdermajer. Radny Przemysław Bogusz zauważył, że aby zalecać wykorzystywanie elementów tego stylu, należałoby także wskazać skodyfikowane cechy, które go charakteryzują.

Urzędnicy przeanalizują wstępne uwagi radnych z komisji planowania, ale to dopiero pierwszy krok do przyjęcia uchwały. – Procedura podejmowania uchwały krajobrazowej jest bardzo zbliżona do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy naczelnik wydziału planowania przestrzennego Elżbieta Salamończyk. – Najpierw została podjęta uchwała intencyjna i powstał projekt, który traktujemy na razie jako dokument roboczy. Radni nie dostali go jeszcze oficjalnie do zaopiniowania i nie będzie na razie przygotowywany na sesję. Gdy ustalimy wspólne stanowisko, przekażemy dokument do uzgodnień. Musimy otrzymać uzgodnienie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, straży pożarnej i marszałka województwa. Jeśli z tych uzgodnień będą wynikać jakieś zmiany, które należy wprowadzić do dokumentu, zostaną one w nim uwzględnione. W następnej kolejności dokument będzie wyłożony do publicznego wglądu na 21 dni. W czasie 14 dni będzie możliwość złożenia uwag, tak jak do projektów miejscowych planów zagospodarowania. Z ustawy wynika obowiązek niezwłocznego rozpatrzenia uwag i w zależności od tego, w jaki sposób zostaną one przez prezydenta rozpatrzone, albo będą naniesione, albo odrzucone. Projekt uchwały z wykazem uwag zostanie przekazany przewodniczącej rady miasta do skierowania pod obrady komisji i na sesję rady miasta. Nie nastąpi to szybko, ponieważ procedura jest wydłużona – zaznacza naczelnik. 

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały zobowiązał się do szczegółowej analizy nie tylko uwag członków komisji, lecz także tych uchwał, które przeszły przez nadzór prawny wojewody. Wiele gmin boryka się bowiem z koniecznością przeprowadzenia kolejnych wyłożeń i nie może zakończyć procedury.

Przypomnijmy, że o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową urząd miasta informował na stronie internetowej w grudniu 2020 roku, a na sesji pod koniec stycznia prezydent Jarosław Margielski mówił, że chciałby, aby uchwała była gotowa do września 2021 roku. – Po tym nastąpi roczne vacatio legis – okres między publikacją uchwały a jej wejściem w życie – którego celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowane do zmian, które będą z tego wynikać. Od września następnego roku będziemy surowo egzekwować przestrzeganie zasad, żeby przestrzeń udostępniona dla nośników reklamowych była uporządkowana – zapowiadał prezydent.

One thought on “Długa droga do uchwały krajobrazowej

  • 9 września 2021 o 11:21
    Permalink

    Słyszę o tym już długi czas ale nic z tego nie wynika

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.