Gminy pomagają usunąć azbest

W powiecie otwockim miliony kilogramów pokryć dachowych zawierających szkodliwy azbest wciąż czekają na wymianę. Właściciele domów z takim dachem muszą go wymienić do końca 2032 roku

BARBARA MICHAŁOWSKA

Usuwanie eternitu to bardzo kosztowny proces, z którym mieszkańcy nie zawsze są w stanie poradzić sobie finansowo. Dlatego Otwock co roku składa wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zabezpiecza na to zadanie pieniądze w budżecie miasta. Bardzo nam zależy, aby wyroby azbestowe całkowicie zniknęły z terenu Otwocka. Nie jest to tylko kwestia ochrony środowiska, lecz także zdrowia mieszkańców – mówi prezydent Jarosław Margielski.

Od 2013 do 2020 roku z terenu Otwocka udało się usunąć ok. 745 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. W tym roku szacuje się, że zniknie ponad 100 ton. Miasto otrzymało z WFOŚiGW 30 tys. zł na pomoc mieszkańcom w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest. Do urzędu miasta wpłynęło ponad 70 wniosków w tej sprawie. – Nabór wniosków o pomoc w usunięciu wyrobów azbestowych nie jest zamknięty. Mieszkańcy cały czas mogą je do nas składać i jeśli nie zostaną one zrealizowane teraz, to automatycznie przejdą na przyszły rok – wyjaśnia Elżbieta Mazek z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka. Odbiór odpadów nastąpi jesienią, po wyłonieniu firmy, której miasto zleci wykonanie tego zadania. 

Na podobne dofinansowania mogą liczyć pozostałe gminy. W ubiegłym roku w gminie Osieck wymieniono 15 pokryć dachowych, do wymiany pozostało ich jeszcze  1733. W tym roku urzędnicy chcą odebrać z terenu gminy 84 tony wyrobów zawierających azbest.

Według inwentaryzacji przeprowadzonej w 2014 roku na terenie gminy Wiązowna eternit znajdował się na ok. 1660 budynkach. Co roku wymienianych jest tam kilkadziesiąt pokryć dachowych. Wiązowna także angażuje środki własne i pozyskuje dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku gmina otrzymała na ten cel 30 tys. zł i chce odebrać azbest ze 100 posesji.

Gmina Karczew otrzymała z WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 20 tys. 620 zł, co stanowi 39 proc. całkowitych kosztów tego zadania. Pozostała kwota (32 tys. 251 zł) będzie pochodzić ze środków własnych gminy. Karczewscy urzędnicy zamierzają odebrać ponad 175 ton tego niebezpiecznego odpadu.

Niestety, nie wszystkie gminy otrzymały w tym roku pieniądze na utylizację azbestu. Takiej dotacji nie dostały m.in. Kołbiel i Celestynów.

Azbest od mieszkańców gminy Kołbiel jest odbierany od 2015 roku. Do 2020 roku odebrano i bezpiecznie zutylizowano aż ponad 1500 ton szkodliwego azbestu, korzystając z dofinansowania zarówno z WFOŚiGW, jak i NFOŚiGW w kwocie 328 tys. 739 zł. W tym roku gmina Kołbiel nie otrzymała pieniędzy, więc azbest nie będzie odbierany. – Jestem zadowolony z tego, że w poprzednich latach udało się zutylizować tak dużo eternitu. Cieszy też fakt, że wielu mieszkańców zgłasza potrzebę jego usunięcia. To oznacza, że nie próbują porzucać go np. w lesie, ale chcą pozbyć się go odpowiedzialnie. Taka utylizacja jednak kosztuje. Problem w naszej gminie nadal jest duży. W tym roku w związku z brakiem dotacji nie będziemy mogli odbierać azbestu. Poleciliśmy jednak mieszkańcom, by po zmianie pokrycia dachowego przechowali eternit w bezpiecznym miejscu do przyszłego roku. Mam nadzieję, że wtedy uda się zdobyć pieniądze na jego utylizację – mówi Adam Budyta, wójt gminy Kołbiel.

Gmina Celestynów inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadziła w 2018 roku. Zidentyfikowano 2 582,435 Mg wyrobów z azbestem. Co roku gmina pomaga mieszkańcom poprzez odbiór i utylizację wyrobów zawierających tę szkodliwą substancję. Do odbioru pozostało jeszcze 2422,175 ton materiałów.

Dotacja na usuwanie azbestu w Józefowie jest udzielana od 2006 roku. W tym czasie (do 2020 roku) przeznaczono na ten cel 258 tys. 763 zł i odebrano ponad 400 ton azbestu ze 191 nieruchomości. Na terenie miasta zinwentaryzowano ponad 300 nieruchomości z azbestem na dachach. Przyjęto, że średnio powierzchnia dachu wynosi 130 metrów kwadratowych, a metr kwadratowy to około 16 kg wyrobów. Oszacowano masę wyrobów na ponad 620 ton.

Gmina Sobienie-Jeziory unieszkodliwiła już 919 430 kg wyrobów zawierających azbest. Do wymiany i zutylizowania pozostało 5 029 075 kg. Sobienie-Jeziory także prowadzą bazę azbestową, gdzie wprowadzane są dane pochodzące od właścicieli i użytkowników nieruchomości dotyczące wyrobów zawierających azbest. Od 2013 roku gmina wspiera mieszkańców poprzez zapewnienie bezpłatnego odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów. Stale przyjmowane są wnioski o przyznanie pieniędzy na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją szkodliwych wyrobów. W tym roku od 38 mieszkańców zostaną bezpłatnie odebrane i zutylizowane wyroby zawierające azbest w ilości prawie 150 ton.

Właściciele nieruchomości, których pokrycia dachowe zawierają azbest, mają obowiązek ich wymiany do końca 2032 roku. Czasu jest sporo, ale pozostały jeszcze setki nieruchomości, których właściciele muszą zmierzyć się z tym wyzwaniem. Nie ma więc na co czekać, warto zaplanować wymianę dachu i skorzystać z pomocy gminy przy odbiorze i utylizacji niebezpiecznego azbestu.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.