Plan dla Soplicowa uchwalony

Podczas wtorkowej sesji (28 września) Rada Miasta Otwocka uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Soplicowo. Zgodnie z wcześniejszą wolą radnych, z planu został wyłączony fragment terenu, na którym prywatny inwestor chce zbudować ośrodek senioralny. Plan ograniczyłby taką inwestycję

Podczas procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otwockiej dzielnicy Soplicowo  okazało się, że na działce po dawnym domu dziecka przy ul. Myśliwskiej 2 firma Laris Dewelopment, należąca do grupy przedsięwzięć Zygmunta Solorza, chce wybudować nowoczesny ośrodek senioralny. Zrealizowanie inwestycji w przedstawionym radnym kształcie byłoby mało prawdopodobne, gdyby miasto uchwaliło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ul. Myśliwskiej. Wyjściem z sytuacji okazał się pomysł wyłączenia terenu pod inwestycję z uchwalanego planu. Taki pomysł negatywnie oceniła część okolicznych mieszkańców, niewielka grupa radnych oraz dyrekcja Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Przedstawiciele MZPK zaapelowali do rady miasta o przyjęcie planu dla Soplicowa w całości, bez wyłączeń, żeby warunki były tam jednakowe.

Uchwała o wyłączeniu została jednak przyjęta przez radę już w maju. Na sesję 28 września trafił  plan dotyczący Soplicowa, który nie uwzględnia  terenów pod inwestycję. Sprawę skomentował przeciwny wyłączeniu terenów z planu radny Przemysław Bogusz. – W mojej opinii nie ma żadnego uzasadnienia dla tego wyłączenia. Takie działanie jest sprzeczne z ideą planowania, bo mamy studium, które wskazuje nam kierunki, a rada wyłącza jakiś fragment, mimo że protestują mieszkańcy, a negatywną opinię wyraża dyrekcja Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – podkreślił Bogusz. Radny wypowiedział te słowa po tym, gdy okazało się, że nie do końca wiadomo, czy rada powinna głosować nad zgłoszonymi do planu uwagami dotyczącymi wyłączonego z opracowania terenu. Radny zgłosił nawet wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad i przygotowanie opinii prawnej w tej sprawie. Tak się jednak nie stało, wniosek nie uzyskał poparcia większości rady. Po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez prezydenta uwag zgłoszonych do planu rada większością 10 głosów „za”, przy trzech głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących, przyjęła miejscowy plan zagospodarowania dla Soplicowa.

Przeciwko zagłosowali radni: Marcin Michalczyk, Andrzej Sałaga i  Przemysław Bogusz. Ten ostatni  podkreślił: – Ten plan zawiera wyłączenie fragmentu ważnego obszaru, w związku z czym ten fragment będzie mógł być zagospodarowany  niekonieczne zgodnie z zapisami studium, które jest konsekwentnym dokumentem planistycznym dla całego dużego obszaru miasta.

Inwestycja na terenie bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie mogła być zostać zrealizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

SW

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.