Magazyn PCK się przeniesie

Władze Otwocka prowadzą rozmowy z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża na temat przeniesienia magazynu z budynku zabytkowego dworca przy ul. Wawerskiej do nowego lokalu. Najpierw miasto musi jednak za 30 tys. zł wyremontować pomieszczenie

SYLWIA WYSOCKA

Od dłuższego czasu mówi się o nowym przeznaczeniu zabytkowego budynku dawnego dworca kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej 9 w Otwocku. Budynek jest jednym z dwóch zachowanych murowanych dworców tej kolejki (pierwszy jest na stacji Wawer). Został zbudowany w 1914 roku według projektu Konstantego Jakimowicza. Linia kolejkowa, przy której stał, funkcjonowała do 1963 roku. Do rejestru zabytków budynek został wpisany w 1997 roku.

W 2014 roku miasto oddało część pomieszczeń dawnego dworca w użytkowanie otwockiemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK zlokalizował tu swój magazyn. Instytucja, która pomaga potrzebującym, organizując zbiórki ubrań, sprzętów czy żywności, ma wielu darczyńców i w głównej siedzibie przy ul. Poniatowskiego nie jest w stanie trzymać wszystkich rzeczy. Dlatego korzysta z magazynu przy ul. Wawerskiej. Wynajem od miasta jest nieodpłatny. PCK pokrywa bieżące zużycie prądu i wody.

Latem „Linia” pisała, że władzom Otwocka i PCK udało się porozumieć w sprawie przeniesienia magazynu do innego lokalu oferowanego przez miasto. Chodzi o pomieszczenie przy ul. Andriollego 24, do którego schodzi się po schodkach, vis à vis gabinetu weterynaryjnego. Lokal wymaga jednak przeprowadzenia prac adaptacyjnych. PCK oczekiwał, że na swój koszt wykona je miasto, ponieważ w zwalnianym pomieszczeniu przy ul. Wawerskiej organizacja wykonała wcześniej prace adaptacyjno-remontowe. Finansowanie takich prac z budżetu miasta na 2021 rok zaproponował radnym prezydent Jarosław Margielski.

– W związku z inicjatywami, które były podejmowane m.in. przez radnych w sprawie zagospodarowania w inny sposób lokalu użytkowego przy ul. Wawerskiej 9 (np. był pomysł, żeby znajdowała się tam siedziba oddziału PTTK lub muzeum kolei wąskotorowej), podjęliśmy rozmowy z obecnym najemcą, czyli Polskim Czerwonym Krzyżem, który dotychczas wykorzystywał to miejsce –  poinformował podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów w poniedziałek, 27 września prezydent Jarosław Margielski. – Wskazaliśmy PCK kilka innych lokalizacji, ale nie mogliśmy dojść do porozumienia. Nie chciałbym występować w roli osoby, która nie dając alternatywy, nakazuje instytucji charytatywnej opuszczenie lokalu. Uważam, że teraz w gestii miasta leży rozwiązanie problemu znalezienia nowego lokalu dla PCK, jeśli nadal chcemy, żeby lokal przy ul. Wawerskiej został zwolniony i przeznaczony dla mieszkańców na cele społeczne – podkreślił prezydent. – Po długich rozmowach udało się znaleźć porozumienie, tzn. PCK przeniósłby się do lokalu przy ul. Andriollego 24. Przedstawiciele PCK wykazali, że w czasie, gdy otrzymali lokal od miasta, był on w bardzo złym stanie, w związku z czym ponieśli nakłady na to, żeby go użytkować. Były to środki własne PCK i wsparcie finansowe z miasta bliźniaczego Lennestadt. Teraz przychylają się do nowej, zaproponowanej lokalizacji, jednak obecny stan techniczny pomieszczenia uniemożliwia wprowadzenie się tam i korzystanie z tego miejsca. Pracownicy urzędu wspólnie z przedstawiamy PCK dokonali wizji lokalnej. Oszacowano, że nakłady konieczne, żeby ten lokal był możliwy do zasiedlenia przez PCK, wynoszą ok. 30 tys. zł – poinformował Jarosław Margielski. Prezydent zwrócił się do rady miasta o zabezpieczenie tej kwoty, żeby zapewnić PCK nieprzerwaną działalność na terenie miasta. Organizacji przedłużono możliwość korzystania z lokalu przy ul. Wawerskiej do czasu przenosin do nowego magazynu.

Na uwagę radnego Marcina Michalczyka, że w Otwocku działa wiele organizacji charytatywnych, które mogą zwrócić się z wnioskiem o nieodpłatne użyczenie lokalu i wyremontowanie go na koszt miasta, prezydent odpowiedział: – Oczywiście, musimy mieć szerszy obraz sytuacji, ale w przypadku Polskiego Czerwonego Krzyża mówimy o organizacji, która ma wieloletnie tradycje na terenie naszego miasta. Początki współpracy z miastem partnerskim Lennestadt sięgają właśnie współpracy między oddziałami Czerwonego Krzyża. Jest to organizacja ponadlokalna, działająca na terenie powiatu otwockiego, która miała lokal na mocy wcześniejszych ustaleń, więc nie wprowadzajmy niczego rewolucyjnego, tylko zachowamy ciągłość działania.

Radni na sesji we wtorek, 28 września zgodzili się na przeznaczenie w tegorocznym budżecie 30 tys. zł na remont lokalu na magazyn PCK.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.