Rząd daje i zabiera

Ponad 86 mln zł trafi do powiatu otwockiego z subwencji udzielanej samorządom w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Funduszu Inwestycji Strategicznych. Udzielone dofinansowanie ma być rekompensatą za mniejsze wpływy podatkowe, jakie po wprowadzeniu w życie Polskiego Ładu odnotują gminne i powiatowe samorządy

ARTUR KUBAJEK

Nie milkną dyskusje wokół programu rządowego Polski Ład forsowanego przez Zjednoczoną Prawicę. Zakłada on wprowadzenie wielu zmian dotyczących podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia. Rząd zaproponował w nim m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku w PIT, zwolnienie z PIT emerytury do 2,5 tys. zł, zwiększenie wydatków na państwową służbę zdrowia czy budowę małych domów jednorodzinnych o pow. do 70 m kw. bez konieczności uzyskania na to pozwolenia. Obecnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie w 2022 roku.

Kto zyska, a kto straci?

Zdaniem części ekspertów rządowy program „uderzy w każdego Polaka”. Jak wyliczają, największą podwyżkę składek i podatków odczują najmniejsze firmy. Za ujęte w Polskim Ładzie zmiany zapłacą też samorządy. Według wyliczeń Związku Miast Polskich (ZMP) i Unii Metropolii Polskich w wyniku zapowiadanych zmian podatkowych społeczności lokalne i regionalne do 2031 roku stracą łącznie w dochodach bieżących aż 187 mld zł. „Tymczasem rząd proponuje »wsparcie« na te lata w wysokości łącznie 47,6 mld zł” – podkreślają członkowie Związku. Ile według ZMP stracą samorządy? Informację o tym otrzymamy, korzystając z kalkulatora opublikowanego na stronie http://www.natwojkoszt.pl (dane dotyczące naszych lokalnych samorządów patrz: tabela – Fundusz Inwestycji Strategicznych – bilans strat i zysków, rubryka – szacunkowa strata po wprowadzeniu Polskiego Ładu).

Innego zdania jest strona rządowa, która przekonuje, że samorządy skorzystają na zmianach podatkowych. Mniejsze wpływy z PIT mają zrównoważyć subwencje i programy wsparcia, które rząd zamierza uruchomić wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Ile dokładnie mają zyskać samorządy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie http://www.podatki.gov.pl, na której uruchomiono tzw. kalkulator samorządowy. Według tych wyliczeń dochody poszczególnych samorządów wzrosną: powiat otwocki (10,5 proc.), Otwock (12,35 proc.), Józefów (10,3 proc.), Wiązowna (20,85 proc.), Karczew (10,22 proc.), Celestynów (10,18 proc.), Kołbiel (14,56 proc.), Sobienie-Jeziory (25,88 proc.) i Osieck (24,77 proc.).

W zapowiedzi rządu nie wierzy część samorządowców, którzy twierdzą, że przedstawiane wyliczenia to „przykład przewrotnej manipulacji danymi”. – Na kolejnych zmianach stracą zwłaszcza miasta, których budżety są oparte na udziałach w PIT. Warszawa już obliczyła, że straci 1,7 mld zł, Kraków 0,5 mld zł, Wrocław ponad 400 mln zł, Poznań ponad 300 mln zł, Gdańsk ok. 250 mln zł. To oznacza mniej pieniędzy nie tylko na inwestycje, lecz także bieżącą działalność miast, a więc ograniczenie wydatków na edukację, transport miejski, usługi komunalne czy kulturę – alarmuje Związek Miast Polskich.  

86 mln zł dla powiatu otwockiego

Nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu Polskiego Ładu, wiemy jednak, ile pieniędzy otrzymają samorządy z Funduszu Inwestycji Strategicznych – jednego z narzędzi wsparcia, jakie rząd planuje uruchomić w ramach Polskiego Ładu. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przekazał wyniki pierwszej edycji programu. W sumie na wsparcie inwestycyjnych działań samorządu rząd przeznaczy poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego ponad 23 mld zł bezzwrotnego dofinansowania. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia. Każdy z samorządów mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, w tym: jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł, oraz jeden z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.

Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu otrzymały wszystkie gmin-ne samorządy z naszego terenu (łącznie z powiatem otwockim). W sumie ta pomoc wyniesie ponad 86 mln zł (lista inwestycji i udzielona kwota dofinansowania patrz: tabela Fundusz Inwestycji Strategicznych – powiat otwocki – lista inwestycji dofinansowanych w pierwszym naborze). 

Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało miasto Otwock – blisko 25 mln zł, z czego prawie 15 mln zł z przeznaczeniem na budowę krytego basenu (I etap) i 5 mln zł na optymalizację gospodarki wodno-ściekowej. – Wraz z tegoroczną bezzwrotną pomocą rządową w kwocie 4 mln zł, którą Otwock otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na budowę basenu dysponujemy już kwotą 24 mln zł! Kolejne dofinansowanie w kwocie 5 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków, co pozwoli na redukcję kosztów stałych spółki OPWiK – zapowiada prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Jednak „największym wygranym” wydaje się gmina Osieck, której dochody budżetowe są jednymi z najmniejszych w powiecie otwockim. W ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych osiecki samorząd otrzymał dofinansowanie na wszystkie trzy złożone wnioski, łącznie jest to kwota blisko 10 mln zł. – To rekordowe dofinansowanie, jakiego się nie spodziewaliśmy. Pozwoli ono na rozwiązanie wielu bolączek naszego samorządu – mówi Karolina Zowczak, wójt Osiecka. Dzięki dofinansowaniu poprawie ulegnie stan gminnych dróg w Osiecku (ul. Rychlika, ul. Potockich, ul. Zygmunta Augusta, ul. Księżnej Anny, ul. Królowej Bony), Augustówce (ul. Szkolnej, ul. Radosnej, ul. Sokoła), Pogorzeli (ul. Toporowej) i Sobienkach (ul. Wspólnej, ul. Łąkowej, ul. Sosnowej i ulicy bez nazwy, która prowadzi do stadniny koni). Z kolei w ramach rozbudowy Publicznego Przedszkola w Sobienkach zwiększy się liczba miejsc dla dzieci. Zostaną także wybudowane dwa odcinki sieci wodociągowej do wsi Stare Kościeliska oraz ul. Księcia Ziemowita III w Osiecku, będą także wymienione i wybudowane nowe przepompownie wody.

Zadowolenia z wyniku naboru nie ukrywa również Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. Na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowościach Brzezinka, Łukówiec i Całowanie karczewski samorząd otrzymał blisko 9,6 mln zł. – Kolejne setki naszych mieszkańców zyskają możliwość podłączenia do kanalizacji, poprawimy również gospodarkę wodociągową w sołectwach – podkreśla burmistrz Rudzki.

Niewiele mniejszą kwotę dofinansowania – 9 mln 150 tys. zł – otrzymała gmina Sobienie-Jeziory. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Warszawicach (blisko 3 mln zł) i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Piwoninie (6 mln 175 tys. zł).

Najniższą kwotę dofinansowania otrzymała gmina Celestynów, która 3 mln 150 tys. zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych wyda na modernizację oświetlenia ulicznego.

Fundusz Inwestycji Strategicznych – powiat otwocki – lista inwestycji dofinansowanych w pierwszym naborze

Powiat otwocki – 13 mln 150 tys. zł

 • Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych (modernizacja przepraw przez cieki wodne) – 3 mln 800 tys. zł.
 • Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku – 9 mln 350 tys. zł.

Otwock – 24 mln 800 tys. zł

 • Budowa krytego basenu – I etap – 19 mln 800 tys. zł.
 • Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Otwocka – 5 mln zł.

Józefów – 6 mln 900 tys. zł

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie.

Wiązowna – 6 mln 480 tys. zł

 • Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna: ul. Jana Pawła II w Zakręcie, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach, ul. Sportowa w Woli Duckiej, ul. Podleśna w Malcanowie, ul. Sportowa w Wiązownie.

Karczew – 9 mln 599 tys. 570 zł i 27 gr

 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowościach Brzezinka, Łukówiec i Całowanie.

Celestynów – 3 mln 150 tys. zł

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Kołbiel – 3 mln 800 tys. zł

 • Przebudowa drogi gminnej Kołbiel – Borków – 1 mln 900 tys. zł.
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian – budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 mln 900 tys. zł.

Sobienie-Jeziory – 9 mln 150 tys. zł

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Warszawicach – 2 mln 975 tys. zł.
 • Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Piwoninie – 6 mln 175 tys. zł.

Osieck – 9 mln 750 tys. zł

 • Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach – 3 mln 200 tys. zł.
 • Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie gminy – 1 mln 350 tys. zł.
 • Program budowy dróg gminnych – 5 mln 200 tys. zł.

3 komentarze do “Rząd daje i zabiera

 • 3 listopada 2021 o 17:32
  Permalink

  „Podział wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznych ponownie preferuje samorządy związane z PiS – wynika z analizy Fundacji Batorego. Choć nie jest tak rażąco niesprawiedliwy jak w przypadku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”
  – z analizy w dzisiejszej Rzepie

  Odpowiedz
  • 4 listopada 2021 o 11:42
   Permalink

   Piszesz BZDURY!!!!
   Najlepszym przykładem jest Karczew.
   Burmistrz, znienawidzony przez Radę, w której I skrzypce grają radni z PIS, źli na burmistrza, że wygrał z ich kandydatem.
   A najbardziej zadowoleni z subwencji.

   Odpowiedz
 • 4 listopada 2021 o 08:28
  Permalink

  to wszystko po to by żyło się lepiej… tylko komu?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.