Józefów: Masz fajny pomysł? Zgłoś go do budżetu obywatelskiego!

Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od 30 listopada mieszkańcy Józefowa mogą zgłaszać swoje projekty. Tym razem do ich dyspozycji jest ponad 665 tys. zł

Budżet obywatelski to sposób planowania i konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem miasta.

W 2022 roku mieszkańcy Józefowa na realizację swoich pomysłów do dyspozycji będą mieli ponad 665 tys. zł. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy oraz na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów w ramach jednego roku budżetowego. Projekty muszą zapewnić możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez mieszkańców. Nie mogą ingerować w prawa osób trzecich, w tym w prawo własności.

– Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje we wniosku szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje jedynie kosztorys wstępny – instruują miejscowi urzędnicy.

O realnych i nieprzekraczalnych kosztach realizacji projektu zdecyduje zespół ds. budżetu obywatelskiego. Decyzja jest podejmowana na podstawie weryfikacji założeń dokonanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Józefowa.

Jak zgłosić projekt? Należy zrobić to za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej http://www.budzetobywatelski.jozefow.pl. Elektroniczny formularz można wypełnić także w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa w godzinach jego pracy. – Do wniosku należy dołączyć listę osób popierających projekt, z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Józefowa. Do tej liczby nie wlicza się projektodawców. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę – wyjaśniają urzędnicy.

Na wnioski mieszkańców urzędnicy czekają do 31 grudnia. Następnie, po ocenie komisji (do 30 stycznia 2022 roku), wybrane wnioski trafią na listę zakwalifikowanych do głosowania. Na oddanie głosów mieszkańcy będą mieli ponad dwa tygodnie (głosować będzie można od 31 stycznia do 14 lutego 2022 roku).

Dopuszczone zostały trzy formy głosowania:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi budżetu obywatelskiego (budzetobywatelski.jozefow.pl), do której odnośnik zostanie zamieszczony na stronie urzędu;
  • u w formie elektronicznej – w punkcie konsultacyjnym (w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Józefowa) w godzinach pracy urzędu;
  • u w formie papierowej – poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów (aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w przyszłym roku), będą realizowane przez samorząd. Ich listę mamy poznać najpóźniej do 28 lutego.

opr. ART

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.