Segreguj albo słono zapłacisz!

W gminie Wiązowna zaczynają się kontrole dotyczące segregacji odpadów, sprawdzane będą także kompostowniki. Jeśli okaże się, że właściciele nieruchomości notorycznie nie segregują śmieci, zapłacą za odbieranie odpadów ponad 100 zł za każdą mieszkającą w niej osobę. Podobne kontrole już trwają na terenie gminy Celestynów

BARBARA MICHAŁOWSKA

Analiza danych z ostatnich miesięcy wykazała, że w gminie Wiązowna zwiększa się udział odpadów stanowiących resztki po segregacji (śmieci zmieszane) w stosunku do tych zebranych w sposób selektywny. Jak podkreślają urzędnicy, oznacza to, że z segregacją śmieci przez mieszkańców nie jest najlepiej. Dlatego w najbliższym czasie przedstawiciele urzędu wraz z pracownikami firmy odbierającej odpady skontrolują posesje i sprawdzą, czy śmieci są prawidłowo segregowane, a mieszkańcy rzeczywiście mają kompostownik na bioodpady. Jeśli stwierdzą, że śmieci są zbierane w sposób niezgodny z zasadami segregacji, odpady nie zostaną odebrane. Pojemniki będą oznaczone specjalną naklejką, a mieszkaniec zostanie zobowiązany do wykonania prawidłowej segregacji. Dopiero wtedy śmieci będą zabrane przez firmę podczas kolejnego odbioru, zgodnie z harmonogramem. Jeśli nieprawidłowa segregacja się powtórzy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i naliczona opłata w wysokości 109 zł 14 gr miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla mieszkańców to oznacza duży wzrost kosztów, np. przy właściwej segregacji trzyosobowa rodzina płaci za odbiór odpadów 102 zł miesięcznie, ale jeśli okaże się, że segregacja nie jest prowadzona, opłata wyniesie aż 327 zł 42 zł miesięcznie.

Od ponad roku właściciele domów jednorodzinnych, którzy gromadzą bioodpady w przydomowym kompostowniku, korzystają z częściowego  zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płacąc miesięcznie o 3 zł mniej od osoby. Jeśli dany mieszkaniec korzysta z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów, a mimo to wystawia je do odbioru sprzed posesji lub oddaje do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, narusza zasady. Jeśli podczas kontroli okaże się, że właściciel nieruchomości tak robi, straci prawo korzystania z ulgi przez sześć miesięcy.

Powszechny obowiązek segregacji wprowadzono w Wiązownie w 2020 roku. Odpady są dzielone na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady.

Do pojemnika na resztki po segregacji (odpady zmieszane) powinny być wrzucane tylko te śmieci, których nie dało się umieścić w innym worku przeznaczonym do odpadów segregowanych. Dzięki prawidłowej selektywnej zbiórce śmieci gmina jest w stanie osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu odpadów. Jeśli to się nie uda, może zostać nałożona kara, którą trzeba będzie zapłacić z budżetu gminy, czyli pieniędzy wszystkich mieszkańców.

Kontrole posiadania kompostowników i kompostowania w nich odpadów są prowadzone także na terenie gminy Celestynów. W czasie rewizji prowadzonych we wrześniu i październiku zweryfikowano, czy mieszkańcy deklarujący kompostowanie nie wystawiają bioodpadów do odbioru. Kontrole przeprowadzono w miejscowościach: Celestynów, Regut, Tabor, Podbiel, Ponurzyca, Glina, Pogorzel. W ich wyniku wszczęto pięć postępowań w sprawie utraty prawa do zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i gromadzenia w nim bioodpadów i wydano trzy decyzje dotyczące pozbawienia ulgi.

Ponadto prowadzono kontrolę posiadanych kompostowników w celu sprawdzenia, czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik i czy rzeczywiście mieszkańcy kompostują w nim odpady. Sprawdzono ok. 60 posesji. W żadnej z nich nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, mieli gotowy lub zrobiony własnoręcznie kompostownik. – Podczas kontroli weryfikowano również, czy mieszkańcy wywiązują się z segregacji odpadów i dobrze je kwalifikują. Stwierdzono, że część z nich musi popracować nad segregowaniu. Zdarzało się, że do pojemnika z odpadami komunalnymi wrzucano nieodpowiednie śmieci. W takich przypadkach do mieszkańców wysłano upominające o konieczności poprawienia jakości segregacji – informują celestynowscy urzędnicy.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.