PTTK kolejny rok w Smoku?

Z końcem ubiegłego roku wygasła umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu w klubie Smok przy ul. Warszawskiej na siedzibę otwockiego oddziału PTTK. Nowy zarząd Towarzystwa zwrócił się do władz Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu o przedłużenie okresu użyczenia, ale jego dyrektor po decyzję w tej sprawie odesłał organizację do rady miasta. Radni z komisji oświaty, kultury i sportu mieli dużo wątpliwości, jednak wyrazili zgodę na bezpłatne korzystanie z lokalu przez kolejny rok

SYLWIA WYSOCKA

Przez ostatnich 16 lat otwockim oddziałem PTTK kierował Paweł Ajdacki. Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta, zwłaszcza z komisją oświaty, kultury i sportu, prezesowi udało się w ubiegłym roku przenieść siedzibę PTTK z budynku Biblioteki Powiatowej przy ul. Pułaskiego w Otwocku bliżej centrum, do Klubu Smok przy ul. Warszawskiej. Paweł Ajdacki kilkakrotnie gościł na posiedzeniach komisji, podczas których roztaczał przed radnymi wizję wspólnego rozwoju turystyki w Otwocku. Radni podkreślali, że chcą, by otwocki oddział PTTK działał, rozwijał skrzydła i popularyzował wiedzę o walorach miasta zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Niespodziewanie 27 sierpnia 2021 roku zmienił się zarząd otwockiego PTTK. Prezesem przestał być Paweł Ajdacki (w konsekwencji wystąpił on nawet z otwockiego oddziału Towarzystwa), którego zastąpił Paweł Starzyński. Jak się okazuje, zmiana w zarządzie odbyła się w nie do końca koleżeńskiej atmosferze. Dość powiedzieć, że obecny zarząd zarzuca byłemu samowolę w działaniu, niejasność sprawozdań i rozliczeń, a nawet straszy prokuraturą. W tej sytuacji trudno dziwić się władzom Otwocka, że z dystansem przyjęły wniosek nowego zarządu o przedłużenie nieodpłatnego użyczenia lokalu w Klubie Smoku na kolejny rok.

– Co takiego PTTK zrobiło w ostatnim półroczu dla miasta, że mamy użyczać mu bezpłatnie lokal na kolejny okres? I co na rzecz miasta zamierza zrobić w najbliższym czasie? – pytała przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu Joanna Chmielewska obecnego na posiedzeniu w środę, 19 stycznia członka zarządu PTTK Roberta Stępnia. Jednak informacji ani deklaracji radni nie otrzymali. Wcześniej na posiedzeniach, na których uczestniczył prezes Ajdacki, było to regułą. Robert Stępień zadeklarował za to, że plan działania na 2022 rok zostanie przedstawiony radnym po jego zatwierdzeniu, co nastąpi 22 stycznia na posiedzeniu zarządu PTTK. Podczas posiedzenia komisji członek nowego zarządu wielokrotnie podkreślał, że dotychczasowy sposób działania prezesa Ajdackiego utrudnia „nowe otwarcie” oddziału. Jest to spowodowane brakiem sprawozdań finansowych, konta bankowego czy dokumentów dotyczących dotychczasowej działalności, których oczekuje obecny zarząd. W tej sytuacji dodatkową trudnością byłby brak siedziby na terenie Otwocka. Jednak możliwość przedłużenia umowy użyczenia niewielkiego (ok. 10 m kw.) lokalu w Klubie Smok dyrektor MOKTiS-u Tomasz Winnicki uzależnił od rekomendacji członków rady miasta.

Mimo początkowego dystansu wobec oczekiwań nowego zarządu otwockiego PTTK radni z komisji w większości pozytywnie zaopiniowali wniosek radnego Marcina Michalczyka, członka Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, o przedłużeniu użyczenia lokalu przy ul. Warszawskiej na kolejny rok. Radny Michalczyk przypomniał pozostałym członkom komisji, że gdy prezesem był Paweł Ajdacki, wyrażali zdecydowane stanowisko dotyczące potrzeby utrzymania otwockiego oddziału PTTK jako instytucji w istotny sposób ożywiającej działania związane z turystyką. Przypomniał także, że inne instytucje, m.in. PCK czy otwocki klub motocyklowy „Zryw”, nie relacjonują co roku komisjom rady swoich planów i efektów działalności, a mimo to mogą liczyć na lokale od miasta na preferencyjnych warunkach. Stanowisko Marcina Michalczyka otwarcie poparli radni Arkadiusz Krzyżanowski, Marcin Kraśniewski czy Magdalena Nowak. – Dajmy wykazać się nowemu zarządowi PTTK. Zobaczmy, co uda mu się zrealizować, abyśmy mogli rozliczyć go z działań na rzecz miasta i łatwiej podejmować decyzje na kolejny okres – zdecydowali radni. To daje dyrektorowi MOKTiS-u zielone światło do podjęcia decyzji o przedłużeniu umowy użyczenia lokalu do końca roku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.