Nowe zasady dopłat do wymiany pieców

Miasto Otwock wprowadza nowy regulamin dopłat do wymiany źródeł ciepła. Ich wysokość nie będzie już zróżnicowana w zależności od dzielnicy. Nadal będzie można otrzymać dopłatę do pieca na paliwo stałe

SYLWIA WYSOCKA

Gminny program dotacji do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne funkcjonuje w Otwocku już od kilku lat. W ostatnim czasie co roku z tej pomocy korzystało 100-150 mieszkańców. W 2021 roku wszystkie prawidłowo złożone wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Miasto realizuje ten program ze swojego budżetu, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska. Dotacje miejskie mają na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Dotychczas obowiązujący regulamin przyznawania dotacji wygasł, dlatego wydział ochrony środowiska przygotował nowy dokument. W kilku punktach zmienia on i aktualizuje zasady dotowania wymiany pieców. – Poprzedni regulamin (z 2017 roku – przyp. red.) się sprawdził, ale wprowadziliśmy zmiany. Wynikają one z potrzeby dostosowania do obecnie funkcjonujących przepisów, a także z naszych doświadczeń z poprzednich lat, które podpowiadają nam, jak usprawnić i zoptymalizować proces przyznawania dopłat – tłumaczył podczas posiedzenia komisji inwestycji i gospodarki miejskiej we wtorek, 25 stycznia Jakub Grzywacz, naczelnik wydziału ochrony środowiska.

Trwałe wyłączenie zamiast likwidacji

Zmiany zaproponowane w obecnym regulaminie dotyczą kilku kwestii. Poprzednio warunkami otrzymania dopłaty były likwidacja, demontaż i przekazanie do utylizacji starego źródła ciepła. Obecnie będzie to „trwałe wyłączenie z użytkowania”, czyli zapis bardziej ogólny. – Wynika to z tego, że mieszkańcy niekoniecznie wymieniają piece, które wyrzuca się na złom. Mają np. piece kaflowe, piecokuchnie, a ich nie oddaje się na złom, można je trwale wyłączyć z użytkowania np. poprzez zaślepienie – wyjaśnia naczelnik Grzywacz.

Jednakowa kwota dla wszystkich

Kolejną zmianą jest likwidacja podziału miasta na dwie strefy. Dotychczas zgodnie z tym podziałem mieszkańcy m.in. centrum, dzielnicy Kresy czy części Świdra otrzymywali nieco większą dotację.

 – Chcemy to zlikwidować, ponieważ ten podział opierał się na badaniach z 2011 roku i był dość umowny – tłumaczy Jakub Grzywacz. – Podział na obszary obejmujące konkretne ulice nie ma odzwierciedlenia w realnym rozkładzie zanieczyszczeń. Dochodziło do takich sytuacji, że ktoś, kto miał dom przy granicy obszaru, otrzymywał większą dotację niż sąsiad mieszkający kilka metrów dalej, ale poza wytyczoną granicą obszaru. Poza tym obecnie mazowiecka uchwała antysmogowa obliguje do wymiany pieców niezależnie od tego, kto i w jakiej dzielnicy mieszka. Skomplikowanie procedury nie jest uzasadnione – podkreśla naczelnik, zapewniając, że zgodnie z propozycją obecnie wszyscy mieszkańcy Otwocka mają zostać objęci jednolitą, uznawaną wcześniej za większą kwotą dotacji.  Tak jak poprzednio jest ona uzależniona od rodzaju nowego źródła ciepła. Najwięcej (7 tys. zł) można dostać za instalację pompy ciepła lub przyłączenie do miejskiej ciepłowni. Mniejsze dotacje obejmują wymianę na kotły gazowe lub przyłącze do miejskiego systemu gazowniczego, kotły olejowe czy kotły na biomasę.

Nowoczesne piece na węgiel

Nadal będzie też można otrzymać dotację na wymianę pieca na nowoczesne urządzenie na paliwo stałe (np. węgiel). Jak wyjaśnia naczelnik, miasto decyduje się na to z dwóch powodów.

– Nasz regulamin musi być dostosowany do mazowieckiej uchwały antysmogowej, ale w listopadzie 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zmian proponowanych w tej uchwale. Przewidywały one, że piece węglowe, nawet najnowocześniejsze, będą mogły funkcjonować do końca żywotności technicznej, o ile były zakupione do końca 2021 roku. Przy późniejszym kupnie miały być zlikwidowane do końca 2027 roku. Po konsultacjach społecznych ta zmiana mazowieckiej uchwały antysmogowej nie weszła w życie i nie wiemy, w jakim kształcie finalnie zostanie wprowadzona. Na pewno nie w odnoszącym się do końca 2021 roku, bo ten termin już minął – podkreśla Jakub Grzywacz.

– Drugim powodem są sygnały płynące z Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące tego, że ze względu na ograniczenia finansowe w ciągu dwóch lat może ona nie wykonać żadnych nowych przyłączy gazowych. Nie wiemy, jak ten problem się rozstrzygnie, ale uznaliśmy, że nie jest celowe zawężanie dotacji do wymiany źródeł ciepła o kotły na paliwo stałe. Jednak będziemy informować mieszkańców, że o ile chcą wymienić źródło ciepła na nowy piec opalany węglem, muszą liczyć się z tym, że jeśli nowe zapisy uchwały antysmogowej wejdą w życie, może być konieczna ponowna wymiana pieca w perspektywie kilku lat – podkreślił.

A co z kominkami?

Przy okazji dyskusji nad dotacjami do wymiany źródeł ciepła naczelnik Grzywacz wyjaśnił, czy miasto będzie dotowało wymianę wkładów kominkowych. – Dotacja nie będzie obejmowała wymiany źródła ciepła, gdy jest ono dodatkowe, tzn. mamy kominek np. z powodów estetycznych. Natomiast jeśli stanowi on podstawowe źródło ciepła i mieszkaniec będzie chciał go wymienić na inne urządzenie, może starać się o dotację. Podstawową ideą tego programu i tym, na co głównie chcemy przeznaczyć pieniądze z budżetu, jest likwidacja najstarszych i najgorszych źródeł ciepła – podkreśla naczelnik.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.