Do związku coraz bliżej

Jest już uzgodniony projekt statutu związku powiatowo-gminnego, który ma zajmować się publicznym transportem zbiorowym na terenie gmin powiatu otwockiego. Związek będzie także ubiegał się o środki zewnętrzne na funkcjonowanie i rozwój takiej sieci transportowej. Oprócz powiatu otwockiego uczestnictwo w nim zadeklarowały gminy Osieck, Sobienie-Jeziory, Karczew i Wiązowna

SYLWIA WYSOCKA

Obecnie organizatorem publicznego autobusowego tran-sportu zbiorowego są albo gminy, albo powiat, który obsługuje trzy linie łączące Otwock z peryferyjnymi gminami. Połączenia, za które odpowiada powiat, są realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Przewozów Autobusowych. To jeden z argumentów przemawiających za powołaniem związku powiatowo-gminnego, który miałby zająć się wytyczaniem, obsługą i finansowaniem autobusowego transportu ponadlokalnego.

Na posiedzeniu komisji gospodarki, zasobu i środowiska we wtorek, 15 lutego zaprezentowano uzgodniony z gminami projekt statutu związku powiatowo-gminnego „Otwockie Przewozy Powiatowe”. Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku. W październiku odbyło się spotkanie z włodarzami otwockich gmin, na którym każdy z nich miał możliwość wypowiedzenia się, zgłoszenia uwag i propozycji. – Statut został przygotowany m.in. w trosce o dalsze funkcjonowanie naszych trzech linii powiatowych, ale nie tylko. Określa on, kto będzie organizatorem publicznego transportu. W naszym przypadku jest to związek powiatowo-gminny. Jego zadaniem będzie przede wszystkim planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie nim – podkreślił wicestarosta Paweł Zawada. I dodał, że chodzi także o planowanie linii komunikacyjnych, na których będą kursowały autobusy o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. – Ten związek powinien powstać ze względu na przepisy, na podstawie których będzie możliwe otrzymanie zewnętrznego dofinansowania. To związek będzie kontynuował działalność związaną z transportem autobusowym w powiecie – wyjaśnił.

Obecnie chęć przystąpienia do związku oprócz powiatu otwockiego zadeklarowały cztery gminy: Osieck, Sobienie-Jeziory, Karczew i Wiązowna. O sposobie funkcjonowania związku mówił sekretarz powiatu Andrzej Solecki, który jest jednym z autorów dokumentu. – Organem związku będzie walne zgromadzenie złożone z dwóch reprezentantów każdej jednostki samorządu, czyli w tym przypadku ma liczyć 10 przedstawicieli. Jednym z nich będzie wójt, burmistrz, prezydent, starosta lub osoba upoważniona, a drugi przedstawiciel zostanie wskazany przez włodarza. Kolejnym organem jest zarząd składający się z trzech osób – prezesa, wiceprezesa i członka zarządu. Ich praca będzie wykonywana nieodpłatnie. Sam związek wskazuje jednak w statucie istnienie biura zarządu, którym kieruje dyrektor. Może on być członkiem zarządu, a jeżeli członek zarządu jest dyrektorem biura – zostanie on zatrudniony na etat i będzie pracownikiem związku. Finansowanie związku w części administracyjnej w całości ma spoczywać na powiecie. Członkowie płacą wpisowe i uiszczają składkę członkowską. Linie prowadzące przez tereny poszczególnych gmin będą finansowane proporcjonalnie w zależności od ich przebiegu w konkretnych gminach. Związek będzie też mógł ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – podkreślił sekretarz.

Radni w większości pozytywnie ocenili pomysł powołania związku, zauważając jednak, że największe uzasadnienie miałoby przystąpienie do niego wszystkich gmin powiatu. – Pomysł jest bardzo dobry, ale wydaje mi się, że związek nie będzie dobrze funkcjonował, jeżeli nie przystąpią do niego wszystkie gminy, a mimo to pod względem komunikacyjnym będzie obsługiwany cały powiat. To będzie rodziło konflikty – zauważyła radna Jolanta Koczorowska.

Radni dziwili się także, że akcesu do związku nie zgłosiły gminy, które wcześniej wyrażały zainteresowanie organizacją transportu ponadlokalnego, np. Kołbiel czy Celestynów. Według relacji urzędników starostwa samorząd Celestynowa przesłał pismo, w którym odpowiedział, że nie jest zainteresowany, ponieważ sam realizuje swoje potrzeby komunikacyjne. Gmina Kołbiel poinformowała o podobnej decyzji także wynikającej z zaspokajania potrzeb mieszkańców. – Wysłaliśmy informacje do gmin, które nie zadeklarowały uczestnictwa w związku, by ponownie rozważyły taką możliwość – informują urzędnicy starostwa.

– Zwróciliśmy też uwagę, że – tak jak w przypadku gminy Kołbiel, gdzie obecnie funkcjonuje linia organizowana przez powiat – jeśli gmina nie przystąpi do związku, to taka trasa jak Kołbiel – Otwock najprawdopodobniej nie będzie realizowana albo w jej przebiegu zostaną uwzględnione tylko gminy, które przystąpiły do związku. Czekamy na oficjalne stanowiska, cały czas można zapisywać się do związku – deklaruje starostwo.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu statutu przez członków komisji zostanie on przekazany do wojewody, który ma 30 dni na wydanie opinii. Jeśli będzie ona pozytywna, następnym krokiem są uchwały poszczególnych samorządów o przystąpieniu do związku.

Komentarz:

Paweł Zawada, wicestarosta

Statut planowanego związku powiatowo- gminnego został zaktualizowany na podstawie propozycji, które zgłosiły  gminy. Zaktualizowany statut przesyłamy ponownie wszystkim samorządom powiatu otwockiego bez względu na to, czy zadeklarowały przystąpienie do związku, czy nie. Deklarację zgłosiły Osieck, Sobienie-Jeziory, Karczew i Wiązowna. Statut odeślemy do uzgodnień z wojewodą. Po uzgodnieniach ponownie prześlemy go do gmin, by podjęły uchwały o przystąpieniu do związku powiatowo-gminnego. Następnie statut skierujemy do ministerstwa w celu jego rejestracji. Zaznaczam, że gminy, które obecnie nie zadeklarowały chęci przystąpienia do związku, wciąż mają taką możliwość. Niektóre samorządy potrzebują czasu, żeby podjąć decyzję o wstąpieniu. Rozumiemy to, dajemy ten czas i mam nadzieję, że te decyzje jeszcze zapadną. W ostatnim tygodniu lutego mam zaplanowane spotkanie w Grodzisku Mazowieckim, gdzie funkcjonuje związek powiatowo-gminny, który otrzymał największą dotację na transport w całym województwie mazowieckim (ok. 19 mln zł) i zarządza ogromną siecią transportową. Chcę przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje związek, i dobre wzorce przenieść na nasz teren.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.