Nie napalisz węglem

Sejmik Województwa Mazowieckiego pracuje nad projektem nowelizacji tzw. uchwały antysmogowej. Wprowadzono do niego przepisy zaostrzające politykę antysmogową na terenie m.st. Warszawy i gmin w dziewięciu powiatach, m.in. otwockim

BARBARA MICHAŁOWSKA

Projektowane zmiany zakładają zakaz stosowania węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla w instalacjach takich jak piece, kominki i kotły w granicach m.st. Warszawy od 1 października 2023 roku oraz w granicach gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego od 1 stycznia 2028 roku. „Wprowadzenie zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niezależnie od celu jego zastosowania, jest jednoznaczne z wprowadzeniem na ww. obszarze zakazu eksploatacji instalacji zasilanych węglem” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wprowadzono jednak możliwość eksploatacji instalacji opalanych węglem spełniających normy zgodne z wcześniejszą wersją uchwały antysmogowej do końca ich żywotności.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie na całym obszarze województwa mazowieckiego zakazu eksploatacji instalacji opalanych paliwami stałymi w nowo powstających budynkach, dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy rozpocznie się po 1 stycznia 2023 roku, jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej znajdującej się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora.

Wprowadzenie zmian inicjatorzy uchwały tłumaczą chęcią ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, co według nich jest szczególnie istotne ze względu na dużą koncentrację ludności na tym obszarze i konieczność zminimalizowania negatywnych skutków związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ich zdaniem nowe przepisy mają być m.in. impulsem dla samorządów do wdrażania innowacji energetycznych, ewidencji dotychczas realizowanych działań w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, zwrócenia uwagi na uwarunkowania lokalne, a także wytyczenia celów na przyszłość.

Nadal jednak pojawiają się wątpliwości. Niektóre z nich wyraził ostatnio radny sejmiku Stefan Traczyk. „Biorąc pod uwagę fakt, że taka propozycja Zarządu Województwa Mazowieckiego spowoduje zwiększenie się grupy obywateli zagrożonych powstaniem zjawiska ubóstwa energetycznego (w szczególności na terenach wiejskich), zasadnym jest pytanie, czy marszałek Adam Struzik przewiduje podjęcie czynności zapobiegających pogłębianiu się tego procesu na Mazowszu?” – zapytał radny w interpelacji z 20 lutego. Na razie nie otrzymał na nią odpowiedzi.

Przypomnijmy, że wedle założeń polityki energetycznej Polski do 2040 roku całkowite odejście od ogrzewania gospodarstw domowych węglem na obszarach miejskich ma nastąpić do 2030 roku, a na obszarach wiejskich – do 2040 roku. Projekt uchwały ma być w najbliższym czasie, może już w marcu, procedowany podczas sesji sejmiku mazowieckiego.

 

Tak jest teraz

Uchwała antysmogowa przyjęta w 2017 roku jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza. Obecnie na jej mocy na terenie całego województwa wszystkie nowe kotły na paliwa stałe zainstalowane po 11 listopada 2017 roku muszą spełniać wymagania zawarte w dyrektywie unijnej określającej normy emisji zanieczyszczeń dostających się do powietrza dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń. Od lipca 2018 roku na Mazowszu obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych: węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów czy słabej jakości węgla kamiennego i paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, a od 1 stycznia 2028 roku – kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Użytkownicy kotłów klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.

Posiadacze kominków muszą wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

One thought on “Nie napalisz węglem

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.