Co płynie w miejskich sieciach?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku przedstawił raport dotyczący badania jakości wody, które zostało przeprowadzone w 12 wodociągach publicznych w miejscowościach: Otwock, Józefów, Glinki, Celestynów, Glina, Ostrów, Bocian, Rzakta, Lipowo, Majdan, Osiecki Sobienie-Jeziory. Okazało się, że w niektórych miejscach woda nie jest taka czysta – stwierdzono obecność bakterii grupy coli lub przekroczenie norm mikroorganizmów czy enterokoków, co może oznaczać zanieczyszczenie wody np. odchodami zwierząt. Niektóre placówki zajmujące się opieką nad seniorami, lokalne przedsiębiorstwa lub restauracje nie uzdatniają wody

AGNIESZKA JASKULSKA

Sanepid w Otwocku opublikował wyniki badań dotyczących jakości wody za ubiegły rok. – Łącznie w miastach i gminach w powiecie otwockim pobrano ponad 220 próbek wody – informuje PSSE w Otwocku. Niektórzy administratorzy wodociągów musieli wdrożyć procedury naprawcze, aby przywrócić dobrą jakość wody, która trafia do kranów w domach czy mieszkaniach. – Woda ze wszystkich wodociągów publicznych, lokalnych i zakładowych na terenie powiatu otwockiego spełnia wymagania dotyczące spożycia przez ludzi – zapewnia Sanepid. Oznacza to, że woda z miejskich wodociągów jest dobrej jakości, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów. – Powiatowa stacja podkreśla, że w ubiegłym roku nie otrzymała od mieszkańców powiatu zgłoszeń na temat niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody czy dotyczących jakości wody w nadzorowanych wodociągach – potwierdza Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Otwock

Na 36 próbek pobranych do badań z otwockiego wodociągu w dwóch (pobranych w lipcu i październiku) stwierdzono bakterie grupy coli (pozostałe parametry były w normie). OPWiK podjęło działania naprawcze: płukanie instalacji wewnętrznej i sieci wodociągowej, co przyniosło efekt, bo kolejne badanie w tych dwóch miejscach wykazało, że jakość wody jest zgodna z parametrami. Otwocki sanepid przypomina, że surowa woda w wodociągu jest pobierana z dziewięciu ujęć głębinowych i po uzdatnieniu w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej i ul. Grunwaldzkiej trafia do kranów mieszkańców.

Na terenie miasta znajdują się także podmioty korzystające z wody z indywidualnych ujęć, które również są pod nadzorem otwockiego sanepidu. W ognisku wychowawczym „Świder” czy Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” woda nie jest uzdatniana (nie jest to wymagane). Natomiast w szpitalu klinicznym „Grucy” i szpitalu specjalistycznym MSWiA woda podlega uzdatnianiu m.in. poprzez napowietrzanie, filtrację, odżelazianie i odmanganianie.

Józefów

Na 18 próbek pobranych do badania w jednej, pochodzącej z marca 2021 r., stwierdzono bakterie grupy coli (pozostałe wskaźniki były w normie), a w drugiej próbce, pobranej w sierpniu, stwierdzono znaczne przekroczenie ilości mikroorganizmów (inne wskaźniki mikrobiologiczne były w normie). W związku z tym Hydrosfera Józefów wdrożyła działania naprawcze: dezynfekcję i płukanie sieci, dzięki czemu jakość wody wróciła do normy. – Woda dostarczana mieszkańcom Józefowa jest pobierana z czterech studni głębinowych i podlega uzdatnianiu m.in. poprzez napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie na filtrach piaskowo-żwirowych –  czytamy w raporcie otwockiego sanepidu. Otwocki sanepid nadzoruje także podmioty, które mają indywidualne ujęcia wody. W kilku miejscach woda nie jest uzdatniana (nie jest to wymagane), są to: przedsiębiorstwo optyczne, Centrum Kardiologii, Dom Seniora, Dom Opieki „Przystań”, stacja paliw Lotos i jedna z restauracji nad rzeką.

Karczew

Mieszkańcy zaopatrują się w wodę z wodociągu w Glinkach administrowanego przez KPEC, a także z otwockiego wodociągu, a także wodociągu zakładowego firmy drobiarskiej (blok przy ul. Armii Krajowej 80). Na 11 próbek wody pobranych z wodociągu w Glinkach w jednej – z listopada – stwierdzono znaczne przekroczenie ilości mikroorganizmów (inne wskaźniki były prawidłowe). Administrator podjął działania naprawcze: czyszczenie, dezynfekcję i płukanie zbiornika wody surowej w SUW w Glinkach, po czym jakość wody została przywrócona do normy. – Woda dostarczana mieszkańcom gminy Karczew jest pobierana z dwóch ujęć głębinowych i poddawana uzdatnianiu m.in. poprzez napowietrzanie i filtrację na złożach mineralnych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie – tłumaczy dyrektor PSSE w Otwocku. Wodociąg w Glinkach zaopatruje w wodę miejscowości: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Władysławów, Wygoda.

Zbadano także wodę z otwockiego wodociągu, która trafia do ok. 10 tysięcy mieszkańców Karczewa. Z 14 próbek wody w trzech, pobranych w październiku, stwierdzono bakterie grupy coli. OPWiK od razu wdrożyło działania naprawcze, co przywróciło jakość wody do obowiązujących norm. Woda dostarczana mieszkańcom bloku zakładowego, hotelu pracowniczego i zakładu drobiarskiego w Karczewie, która jest pobierana z czterech ujęć głębinowych, spełnia wszystkie normy.

Kołbiel

Mieszkańcy są zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Bocianie. Na 17 pobranych próbek wody w dwóch, pobranych w październiku, stwierdzono znaczne przekroczenie ilości mikroorganizmów. Administrator podjął działania naprawcze. – Woda dostarczana mieszkańcom gminy Kołbiel jest pobierana z trzech studni głębinowych i podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie – informuje otwocki sanepid.

Celestynów

W gminie woda jest dostarczana z czterech wodociągów: Celestynów (cztery studnie głębinowe), Ostrów (dwie studnie głębinowe) i Glina (dwie studnie głębinowe) – administrowanych przez celestynowską Gospodarkę Komunalną – oraz wodociągu w Bocianie w gminie Kołbiel, który zaopatruje w wodę mieszkańców Zabieżek.

Celestynowskie wodociągi dostarczają wodę do mieszkańców: Celestynowa, Dąbrówki, Starej Wsi, Reguta, Podbieli, Taboru, Lasku, Ponurzycy. Badania jakości wody w 2021 r. potwierdziły, że woda spełnia wszystkie parametry. Inaczej było w Ostrowie. W dwóch z 11 próbek (pobranych we wrześniu i październiku) wykazano ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów, w związku z tym przystąpiono do działań naprawczych, czyli płukania instalacji wewnętrznej i wodociągowej, po czym jakość wody wróciła do normy. Surowa woda w wodociągu w miejscowości Ostrów jest pobierana z dwóch studni głębinowych, podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Ostatecznie trafia do kranów w miejscowościach: Ostrów, Jatne, Dyzin, Ostrowik. Woda z wodociągu w Glinie trafia do mieszkańców Gliny i Pogorzeli.

Wiązowna

Mieszkańcy są zaopatrywani w wodę z trzech wodociągów w miejscowościach Rzakta, Lipowo, Majdan (zarządzanych przez spółkę Hydrodukt) oraz z wodociągu lokalnego – hydroforni osiedlowej w Zagórzu zarządzanej przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Badania przeprowadzone przez otwocki sanepid potwierdziły, że jej jakość we wszystkich miejscowościach jest zgodna z normami.

Wodociąg w Lipowie dostarcza wodę z trzech studni głębinowych do mieszkańców: Dziechcińca, Lipowa, Malcanowa, Pęclina, Radiówka, Rudki, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Żanęcina, Kącka, Kopek. Woda podlega uzdatnianiu m.in. poprzez napowietrzanie i filtrację na złożu mineralnym, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Tak samo jak w Majdanie, gdzie woda jest pobierana z trzech studni głębinowych i uzdatniana, a trafia do mieszkańców: Emowa, Boryszewa, Duchnowa, Góraszki, Izabeli, Majdanu, Michałówka, Stefanówki, Zakrętu. Natomiast wodociąg w Rzakcie pobiera wodę z trzech studni głębinowych (podlega uzdatnianiu) i zaopatruje mieszkańców w miejscowościach: Poręby, Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kruszówiec, Rzakta.

– Woda z hydroforni osiedlowej w Zagórzu jest pobierana z jednej studni głębinowej i uzdatniana m.in. poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach żwirowych i z węglem aktywnym, gdzie są usuwane uboczne produkty chlorowania wstępnego – informuje otwocki sanepid.

Natomiast w indywidualnym ujęciu wody w Domu Opieki „Senior Med” w Wiązownie podczas badania wody okazało się, że w jednej próbce z listopada ujawniono ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów i administrator wodociągu zarządził płukanie instalacji wewnętrznej lokalnej sieci, co finalnie doprowadziło do poprawy jakości wody i przywrócenia prawidłowych parametrów.

Osieck

Z wodociągu w Osiecku pobrano do badania 25 próbek. W dwóch pobranych w sierpniu próbkach stwierdzono bakterie grupy coli, a w jednym przypadku odnotowano ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów. Gmina wdrożyła procedury naprawcze – płukanie sieci i dozowanie podchlorynu sodu w budynku SUW. Jakość wody została przywrócona do obowiązujących norm. Woda jest pobierana z dwóch studni głębinowych i podlega uzdatnianiu.

Sobienie-Jeziory

Badania wody ujawniły w jednym przypadku ponadnormatywną ilość enterokoków (woda była skażona bakteryjnie), a w drugim stwierdzono bakterie z grupy coli. Administrator wodociągu zarządził intensywne płukanie przyłącza oraz instalację wewnętrznej sieci wodociągowej, co finalnie doprowadziło do przywrócenia norm jakości wody. Woda jest pobierana z trzech studni głębinowych i poddawana uzdatnianiu. 

Mikroorganizmy sprzyjają korozji sieci

– Bakterie z grupy coli szerzą się drogą pokarmową poprzez skażoną wodę pitną lub produkty spożywcze. Najbardziej narażone na choroby spowodowane mikroorganizmami przenoszonymi przez wodę są osoby mające obniżoną odporność, niemowlęta i małe dzieci, osoby w podeszłym wieku, a także przewlekle chore. Ponadnormatywna ilość mikroorganizmów w wodzie nie stanowi poważnego zagrożenia zdrowotnego, ale sprzyja korozji sieci wodociągowych i tworzeniu się w rurach tzw. biofilmu, który pogarsza jakość wody docierającej do naszego kranu (wygląd, kolor, smak).

2 komentarze do “Co płynie w miejskich sieciach?

 • 16 marca 2022 o 09:54
  Permalink

  Więc skąd tam bakterie? Końcowy odbiorca je tam umieścił?Badana byłą woda w wodociągu a nie u Iksińskiego w kranie. Szkoda, że same wodociągi otwockie tej wody jak widać nie badają, strach odkręcać kran.

  Odpowiedz
 • 16 marca 2022 o 20:40
  Permalink

  Nie można było zawrzeć w tytule artykuły informacji o tym, że woda w całym powiecie ponownie nadaje się do spożycia? Kto ma przeczytać resztę informacji to i tak przeczyta.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.